oorlog zonder vrienden

Samenvatting
De Tweede Wereldoorlog: de vader van Arnold is NSB-er en Arnold zelf is bij de Jeugdstorm. Hij wordt hierom gepest en getreiterd door zijn klasgenoten. Arnold begint te twijfelen aan de NSB-propaganda. Maar thuis kan hij hierover niet praten en op school vertrouwen ze hem niet. Eenzaam zoekt hij zijn eigen weg...
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Samenvatting
De Tweede Wereldoorlog: de vader van Arnold is NSB-er en Arnold zelf is bij de Jeugdstorm. Hij wordt hierom gepest en getreiterd door zijn klasgenoten. Arnold begint te twijfelen aan de NSB-propaganda. Maar thuis kan hij hierover niet praten en op school vertrouwen ze hem niet. Eenzaam zoekt hij zijn eigen weg...

Slide 1 - Tekstslide

Doel sessie 1
Aan het eind van de les weet ik wie er allemaal in het verhaal voorkomen, wat er allemaal  in het verhaal gebeurt en waar en wanneer het verhaal zich afspeelt. 

Slide 2 - Tekstslide

We gaan samen lezen.
Zet een:
 ? als je een woord niet snapt.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

De NSB
De Nationaal-Socialistische Beweging (politieke partij die aan de kant stond van de nazi's, de Duitsers)
De NSB    

Slide 6 - Tekstslide

concentratiekamp
concentratiekamp
kamp waar mensen worden vastgezet, bijvoorbeeld om te werken, maar soms ook om te worden gedood

Slide 7 - Tekstslide

uitbuiten
uitbuiten
iemand hard laten werken zonder genoeg te betalen

Slide 8 - Tekstslide

martelen
martelen
op een wrede manier mishandelen

Slide 9 - Tekstslide

tobben
tobben
aldoor piekeren

Slide 10 - Tekstslide

wat bezielt je?
wat bezielt je?
wat is er met je aan de hand, waarom doe je zo? (negatief gebruikt)

Slide 11 - Tekstslide

beduimeld
beduimeld
viezig, verfomfaaid

Slide 12 - Tekstslide

laster, lasterlijk
laster
 kwaadspreken over iemand met leugens

Slide 13 - Tekstslide

propaganda
propaganda
politieke reclame, vaak met overdrijving, leugens en manipulatie 

Slide 14 - Tekstslide

stencil
stencil
ouderwetse manier van kopiëren, of printen

Slide 15 - Tekstslide

illegaal
illegaal
in strijd met de wet, strafbaar

Slide 16 - Tekstslide

                             vluchtige blik
vluchtige blik
je kijkt even snel en oppervlakkig rond

Slide 17 - Tekstslide

Wie komen er voor in dit verhaal? 
Onderstreep ze allemaal met geel.

Wie is de hoofdpersoon? Maak hem groen.
Waarom is hij de hoofdpersoon? Vertel in een zin.

Wat gebeurt er allemaal in de tekst? 
Onderstreep dat met roze.

Waar en wanneer speelt dit verhaal zich af?
Onderstreep dat met blauw.Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

WEET JE NOG

Slide 21 - Tekstslide

Lesdoel sessie 2
Ik kan de NSB en Vrij Nederland met elkaar vergelijken, daardoor weet ik wat het verschil is tussen goed en fout in de oorlog.


We gaan samen lezen!

Slide 22 - Tekstslide

Vrij Nederland
NSB

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht sessie 2
Pak een roze en een blauw potlood/marker.
Lees de tekst nog een keer.
Onderstreep met roze de kenmerken/mening van de NSB
en met blauw de kenmerken/mening van de kant van Vrij Nederland.
Schrijf op de werkbladen de kenmerken van beide kanten op. Soms vind je alleen een kenmerk van één kant, maar niet van de andere, dat is ook goed. 
Let op: je hoeft geen hele zinnen te maken. Schrijf wél netjes, wees precies en duidelijk.

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

lesdoel sessie 3
Ik snap de tekst nu zo goed dat ik mij kan verplaatsen in de hoofdpersoon en in de situatie waarin hij zich bevindt.
Daardoor kan ik moeilijke vragen goed beantwoorden.

We lezen samen de tekst.

Slide 26 - Tekstslide

opdracht sessie 3
Maak de 6 vragen in je werkboekje. Geef aan uit welke tekstregels je bewijs hebt gevonden voor je antwoorden.

Maak hele zinnen met hoofdletter en punt. Die zinnen beginnen niet met wat/waarom/wie en ook niet met een voegwoord (omdat, want enz.).
Wat zijn de vragen?

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

aan het werk
timer
45:00

Slide 29 - Tekstslide