4.3 Explosies en energie

Hoofdstuk 4: Brandstoffen
§4.1 - Verbrandingsproducten
§4.2 - Brandstoffen en milieu
§4.3 - Explosies en energie
§4.4 - Blussen
§4.5 - Toepassen
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4: Brandstoffen
§4.1 - Verbrandingsproducten
§4.2 - Brandstoffen en milieu
§4.3 - Explosies en energie
§4.4 - Blussen
§4.5 - Toepassen

Slide 1 - Tekstslide

In een camper wordt gekookt op methaan.
Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van methaan.

Slide 2 - Open vraag


Claudia rijdt met een auto 30 km naar huis.

Ze verbruikt 5,0 L diesel per 100 km.
De dichtheid van diesel is 0,84 kg/L.
Bereken hoeveel gram diesel Claudia nodig heeft om thuis te komen.
Geef je antwoord als geheel getal.Slide 3 - Open vraag


Bij rijden op benzine of bioalcohol (beiden koolwaterstoffen) is er ook uitstoot van stikstofoxiden. Bij bioalcohol als brandstof is dat 0,14 g NOx per km. Bij benzine is dat 0,10 g NOx per km. Leg uit, waarom bij de verbranding van beide brandstoffen stikstofoxiden ontstaan.

Slide 4 - Open vraag

Leerdoelen §4.3
L4-14 Ik kan uitleggen wat een explosie is.
L4-15 Ik kan uitleggen wanneer een explosie kan plaatst vinden met het begrip explosiegrenzen: BEG en OEG.
L4-16 Ik ken de grootheid energie (E) en de eenheid Joule (J).
L4-17 Ik kan het rendement van een reactie berekenen.

Lees blz 94 & 95 door

Slide 5 - Tekstslide

Explosie
  • Een reactie waarbij in heel korte tijd gasvormige producten ontstaan die een veel groter volume innemen dan de oorspronkelijke stof.
Explosie
Een explosie is een zeer snelle verbranding van een mengsel van stoffen in een afgesloten ruimte. De reactieproducten van de verbranding hebben een groter volume dan de beginstoffen. De explosie is het gevolg van de volumevermeerdering. Er komt veel meer energie vrij dan er ingestopt wordt.

Slide 6 - Tekstslide

Uitleg van OEG en BEG

Slide 7 - Tekstslide

dfa
fdaf
GHS-symbool
  • Explosie ontstaat als een brandbare stof en zuurstof en juiste ontstekingstemperatuur zijn aangebracht.
  • De verhouding van de brandbare stof en zuurstof (beginstoffen) moet binnen een bepaalde grenzen liggen: de explosiegrenzen.

Slide 8 - Tekstslide

Tijdens de instructie moet je aantekeningen maken. 

Deze moet je halverwege ook laten zien.
Hierna komen twee filmpjes die gaan over de theorie uit paragraaf 4.3. 

Tijdens de filmpjes maak je aantekeningen.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

  • Maak online de vragen 27 t/m 30

Slide 12 - Tekstslide

Wat voor verbrandingsreactie is dit?
C15H22S (l) + 24 O2 (g) -> 15 CO2 (g) + 16 H2O (g) + SO2 (g)
A
Onvolledig
B
Volledig

Slide 13 - Quizvraag