Vooroordelen

In een andere les tijd voor
ItsLearning, Burgerschap, portfolio vullen.

Nu een gewone les. 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMaatschappijwetenschap/kunde+5Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1,2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Iedereen heeft vooroordelen. Dat is normaal. Maar waar komen vooroordelen eigenlijk vandaan? Hoe ga je er mee om? Aan de hand van een geanimeerde video krijgen leerlingen en/of studenten uitleg hierover en leren leerlingen en/of studenten die vragen te beantwoorden. Ook zijn er twee extra video's van jongeren die met elkaar praten over wat vooroordelen met je doen en hoe je ermee om gaat.

Instructies

Tip: Bekijk van tevoren eerst zelf de video en bepaal of het nodig is om de video tijdens de les te pauzeren en toe te lichten.

VO kerndoelen: 36, 43
MBO: politiek-juridische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie

Onderdelen in deze les

In een andere les tijd voor
ItsLearning, Burgerschap, portfolio vullen.

Nu een gewone les. 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Actuele tekst lezen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vooroordelen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide bevat de introductie van het thema.

Als opwarmer zou je met de leerling de afbeelding kunnen analyseren. Wat zou de afbeelding met vooroordelen te maken kunnen hebben?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hokjes denken, snelle oordeel, in- en out groep, wij/zij denken, indelen in groepen, etc.

Waarom is dat handig?
 • ..omschrijven wat een stereotype is.

 • ..beschrijven hoe denken in stereotypen je eigen denken en handelen beïnvloedt.

 • ..benoemen wat het verschil is tussen een stereotypering en discriminatie.
Lesdoelen. Na deze les kun je...

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide bevat een korte lesbeschrijving voor de leerling.

Bespreek de lesdoelen. Zijn alle woorden duidelijk?

Bespreek hoe zinvol het is om hierover na te kunnen denken.
Wat weet je over vooroordelen?

Slide 5 - Woordweb

Deze interactieve opdracht laat leerlingen individueel nadenken over wat ze al weten over vooroordelen. Op deze manier wordt de voorkennis geactiveerd.

Bespreek kort de woorden. Vraag de leerlingen om woorden uit te leggen en kort toe te lichten. 


Heeft iedereen vooroordelen?
Ja
Nee

Slide 6 - Poll

Vraag een aantal leerlingen om hun antwoord toe te lichten.


Let op! Er is geen goed of fout. 

Directeur MyTalent
1 van de rijksten van de wereld
Burgemeester van Haarlem
Crimineel

Slide 7 - Sleepvraag

Leerlingen die iets invulden, vragen hun keuze toe te lichten.
Wat is een stereotype?
 • Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen. Dat beeld komt vaak niet (helemaal) overeen met de werkelijkheid. 

 • Het is vaak een vooroordeel of negatief denkbeeld. Als mensen dit beeld voor waar aannemen, is er kans op discriminatie.  

Slide 8 - Tekstslide

Woordenschat.

Kunnen de studenten voorbeelden bedenken?

Alle Turken zijn...

Alle vluchtelingen willen profiteren....

Slide 9 - Video

Hoe je eruitziet heeft invloed op hoe mensen met je omgaan, hoe snel ze je helpen.

Maar als een schaap over de dam is, volgen er meer...


discriminatie
Discriminatie is in de wet verboden. 
In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, mag niet.
Discriminatie is strafbaar. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Link

Doe zelf een oefening.

Wat betekent het als je bij de meerderheid hoort?

Heeft de meerderheid altijd gelijk?
Wat was jullie uitslag? en herken je jezelf hier in?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ben je het hiermee eens?
 • Mannen kunnen beter autorijden dan vrouwen.  

 • Gothics zijn allemaal eenzaam en
  depressief, daarom hebben ze altijd
  zwarte kleren aan.

 • Vrouwen die meer dan 20 uur per
  week werken, zijn geen goede moeders.

Slide 13 - Tekstslide

afbeelding van https://www.etsy.com/nl/listing/1108309873/goth-clothing-alternative-clothes-creepy

Wie is het eens met de stelling?

Maar dit zijn voorbeelden van stereotyperingen.Wat betekent het voor iemand als er vooroordelen over die persoon zijn?
In duo's:

Slide 14 - Open vraag

Leerlingen beantwoorden in tweetallen de vraag.

Doel is dat leerlingen stilstaan bij de negatieve gevolgen van vooroordelen op anderen. 

Slide 15 - Video

Herken jij wat je te zien krijgt?

 vanaf 24.09 stagediscriminatie tot 36.11


Wat is volgens jou het verschil tussen stereotype en discriminatie?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen behaald? 
Na deze les kun je...
 • ..omschrijven wat een stereotype is.
 • ..beschrijven hoe denken in stereotypen je eigen denken en handelen beïnvloedt.
 • ..benoemen wat het verschil is tussen een stereotypering en discriminatie.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide bevat een korte lesbeschrijving voor de leerling.

Als opwarmer zou je met de leerling de afbeelding kunnen analyseren. Wat zou de afbeelding met vooroordelen te maken kunnen hebben?

Bij de nabespreking kun je stilstaan bij de volgende kernwoorden: hokjes denken, snelle oordeel, in- en out groep, wij/zij denken, indelen in groepen, etc.