V6 - literatuur - 2 - Moyen Âge

Mardi 21 novembre 2023


Aujourd'hui tu as besoin de :


Startopdracht:
ta fiche

Open de link op jouw laptop.
Laat jouw telefoon in jouw zakje en zorg dat je de juiste spullen voor je hebt.
Begin daarna met de startopdracht.  
un stylo
ton 
ordinateur
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 28 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Mardi 21 novembre 2023


Aujourd'hui tu as besoin de :


Startopdracht:
ta fiche

Open de link op jouw laptop.
Laat jouw telefoon in jouw zakje en zorg dat je de juiste spullen voor je hebt.
Begin daarna met de startopdracht.  
un stylo
ton 
ordinateur

Slide 1 - Tekstslide

Perceval ou le conte du Graal
1) Waaraan kun je zien dat de tekst bedoeld was om mondeling voorgedragen te worden?
De tekst rijmt.
2) Welk Oudfrans woord voor ‘ja’ wordt er gebruikt?
Oïl
3) Wat kun je nu zeggen over de herkomst van de tekst die je zojuist in het Oudfrans gelezen hebt?
Deze komt uit het noorden van Frankrijk.
Perceval chez le Roi Pêcheur

Slide 2 - Tekstslide

Perceval ou le conte du Graal
4) Quels sont les personnages principaux dans l’histoire que Perceval raconte?
Perceval et le Roi Pêcheur
5) Quels sont les endroits où l’histoire se déroule? 
(Au bord de) la rivière où le Roi Pêcheur pêchait et dans le château du Roi Pêcheur
6) Quels sont les objets que Perceval voit passer?
la lance dont la pointe saigne, le Graal, chandeliers garnis de chandelles et un petit plat d'argent
Perceval chez le Roi Pêcheur

Slide 3 - Tekstslide

Perceval ou le conte du Graal
7) Perceval rencontre le Roi Pêcheur qui pêche dans une rivière.
Perceval est invité dans son château.
Là, il voit passer la lance dont la pointe saigne, le Graal, chandeliers garnis de chandelles et un petit plat d'argentIl ne demande rien sur ces objets. C’est dommage parce qu’en posant des questions il pourrait guérir le Roi Pêcheur qui est blessé et qui ne peut pas régner sur son pays.
Perceval chez le Roi Pêcheur

Slide 4 - Tekstslide

Programme
Le Moyen Âge
  • L'amour courtois
    - Marie de France
    - Le Lai de Lanval
  • La satire sociale 

Slide 5 - Tekstslide

              L'amour courtois 
Miniature extraite du Codex Manesse (début du XIVe siècle), illustrant l'amour courtois. 
L'amant Robin utilise symboliquement une arbalète pour envoyer un message d'amour à sa dame.


L'amour courtois = hoofse liefde

Hoffelijkheid (courtoisie
verfijnde en respectvolle manier van omgaan met elkaar

Onmogelijke liefdes:
ridder  ❤ getrouwde nobele vrouw

Slide 6 - Tekstslide

              L'amour courtois 
Miniature extraite du Codex Manesse (début du XIVe siècle), illustrant l'amour courtois. 
Parallel:
hoofse liefde <> feodaal systeem

Nederige vazal
- hoffelijkheid (courtois)
- dapperheid (valeureux)
- vrijgevigheid (largesse)

Slide 7 - Tekstslide

L'amour courtois 
Nous allons regarder une vidéo à propos de l'amour courtois. Prends des notes dans ton cahier.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Marie de France
Marie de France (1154-1189)
de eerste bekende schrijfster 
uit de Franse literatuur.

Enluminure représentant Marie de France écrivant son Isopet réalisée par
« Le Maître de Papeleu» vers 1290, Bibliothèque nationale de France.


Slide 10 - Tekstslide

Marie de France
« À la fin de ce texte que j'ai composé en langue romane, 
je me nommerai pour ne pas être en oubli : j'ai nom Marie, 
je suis originaire de France. »« Marie ai num, si sui de France »

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Lais
+/- 1175 

Liefdessprookjes in de vorm van korte verhalende gedichten (achtlettergrepige versregels), die gezongen werden onder begeleiding van een harp.

Verheerlijken de hoofse liefde door de avonturen van de hoofdpersoon.
de Marie de France

Slide 13 - Tekstslide

Lai de Lanval
Lanval, ridder van de Ronde Tafel van koning Arthur

Hij is niet populair en kan zich niet geliefd maken door de anderen aan het hof.

Slide 14 - Tekstslide

Lai de Lanval
Hij is een ridder met grote kwaliteiten. Hij is knap en moedig, maar heeft juist daardoor weinig vrienden.

De koning besteedt geen aandacht aan hem, hij geeft hem geen queeste.


Slide 15 - Tekstslide

Lai de Lanval
Op een dag is hij zo droevig dat hij met zijn paard op pad gaat om van gedachten te veranderen.

Het paard schrikt, Lanval stapt af om het te kalmeren en even uit te rusten.

Twee mooie jonkvrouwen komen hem vertellen dat hun meesteres hem wil zien.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Lai de Lanval
Hij ontmoet een wonderschone vrouw die hem liefde en rijkdom biedt op één voorwaarde: dat hij hun relatie geheimhoudt.

Lees op de website het gedeelte over de Lai de Lanval en geef antwoord op de vragen 8 t/m 12.

Slide 18 - Tekstslide

Réponses - Lai de Lanval
8)  B - La jeune fille dit à Lanvan qu’elle est venue de loin pour lui.
F- Lanval tombe amoureux de la jeune fille.
E - Lanval dit qu’il ferait tout pour obéir à la jeune fille.
C - La jeune fille dit à Lanval qu’elle l’aime.
D - La jeune fille lui donne tout ce qu’il désire.
A - La jeune fille demande à Lanval de garder le secret sur leur relation

Slide 19 - Tekstslide

Réponses - Lai de Lanval
9) De drie ridderidealen hoffelijkheid, dapperheid en vrijgevigheid komen in de tekst voor. Citeer de zinnen waar je ze vindt.
Hoffelijkheid : Si vous vous montrez valeureux et courtois, ni empereur, ni comte, ni roi, ne pourront prétendre à votre bonheur. Dapperheid : Si vous vous montrez valeureux
Vrijgevigheid : Qu’il donne et dépense largement / Plus il se répandra en largesse
10) Welke twee ridderidealen stelt het meisje als voorwaarde voor het geluk dat zij Lanval schenkt met haar liefde?
Hoffelijkheid en dapperheid

Slide 20 - Tekstslide

Réponses - Lai de Lanval
 11) Het meisje geeft Lanval al het geld dat hij nodig heeft. Welk ridderideaal koppelt ze aan deze gift?
Vrijgevigheid

  12) Noem twee elementen uit de tekst die sprookjesachtig zijn. Denk daarbij aan de afkomst en de verschijning van het meisje en het verloop van het verhaal.
Het meisje verschijnt uit het niets op een bed. Als door een wens kan zij hem al het geld geven dat hij maar wil. Zodra hij iemand over haar verteld zal zij vooreeuwig uit zijn leven verdwijnen.

Slide 21 - Tekstslide

La satire sociale
De middeleeuwers houden erg van humoristische teksten waarin de machthebbers van hun tijd indirect worden bekritiseerd.
Zij vertellen elkaar graag schunnige verhalen en kijken naar kluchten waarin bijvoorbeeld priesters of edelen een dubieuze rol vervullen.
Zulke humoristische maatschappelijke kritiek noem je satire.

Slide 22 - Tekstslide

La satire sociale
Een heel specifieke vorm van satire is het dierenverhaal
Le Roman de Renart is een verzameling verhalen 
uit de 12e en 13e eeuw. 
Deze dierenverhalen zijn door verschillende auteurs opgeschreven, maar we weten niet wie dat zijn.

Slide 23 - Tekstslide

La satire sociale
Alle dieren hebben menselijke karaktertrekken.
Zij symboliseren een bepaalde bevolkingsgroep.

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Ajoute les personnages (Brun, Grimbert, Renart, Roi Lion, Ysengrin), animaux (blaireau, lion, loup, ours, renard) et les rangs (bourgeoisie, clergé, noblesse, peuple, roi) à la piramide.

Slide 26 - Tekstslide

Ajoute les personnages (Brun, Grimbert, Renart, Roi Lion, Ysengrin), animaux (blaireau, lion, loup, ours, renard) et les rangs (bourgeoisie, clergé, noblesse, peuple, roi) à la piramide.
Renart (renard, peuple)
Ysengrin (loup, bourgeoisie)
Brun (ours, noblesse)
Grimbert (blaireau, clergé)
Roi Lion
(lion, roi)

Slide 27 - Tekstslide

La satire sociale

Lees op de website La Pêche d'Ysengrin en geef antwoord op de vragen 13 t/m 19.

Slide 28 - Tekstslide