week 3-2022

Welcome!!!!
week 3


1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome!!!!
week 3


Slide 1 - Tekstslide

How was your weekend?

Slide 2 - Tekstslide

The plan
-  Review  (5min)
- Imperative(10min)
- Video (10min)
- Working for yourself  (10min)
- Homework (5min)Slide 3 - Tekstslide

Review

- What did we do on Friday?
- Feedbank email on Friday


Slide 4 - Tekstslide

Todays's goal
You can recognise imperative sentences

Slide 5 - Tekstslide

Imperative (Gebiedende wijs)
Je gebruikt de gebiedende wijs (in het Engels dus imperative) wanneer je iemand vertelt wat diegene moet doen. 
 
Dit kan een bevel, waarschuwing, advies of aanwijzing zijn.

Slide 6 - Tekstslide

Imperative (Gebiedende wijs)
You want to tell someone they have to do something.
  
Sit down!
 Stop !
 Come here!
Look out!
Dit kan een bevel, waarschuwing, advies of aanwijzing zijn.

Slide 7 - Tekstslide

Imperative (Gebiedende wijs)
Je gebruikt don't als iemand iets niet moet doen.  Sit down!
Open your books!
Be quiet!
Don't sit down! 
Don't open your books!
Don't be quiet!

Slide 8 - Tekstslide


Je mag niet drinken hier!
A
Drink here!
B
Does not drink here.
C
Drink not here.
D
Don't drink here.

Slide 9 - Quizvraag

Schiet op!
A
Shoot up
B
Hurry up
C
Hurry on
D
No hurry

Slide 10 - Quizvraag

Vertaal: Niet praten!
(to talk)

Slide 11 - Open vraag

Wees op tijd!
A
Take your time.
B
Are on time.
C
Be on time.
D
Come in the right time.

Slide 12 - Quizvraag

Which sentence is written in the imperative?
A
Run away! As fast as you can!
B
Can you run away, please?
C
My mother never told me to run.
D
Did he run away?

Slide 13 - Quizvraag

Vertaal: Lees jouw boek.
(to read)

Slide 14 - Open vraag

Ga naar boven!
A
Turn up
B
Go upstairs
C
Go down
D
Up stairs

Slide 15 - Quizvraag

Imperative (Gebiedende wijs)


Bekijk de video en schrijf de imperative sentences op die je hebt gehoord in de video. 


Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Imperative

Slide 18 - Woordweb

Practice
Trede 4: The rules of the game
timer
10:00
Telling People what to do 
Opdracht:
Vertel anderen wat ze moeten doen.  Gebruik de gebiedende wijs.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Homework 
Er zijn verschillende soorten regels.
'Do's': dingen die je moet doen.
'Don'ts': dingen die je niet mag doen.


Bedenk 10 eigen regels en presenteer ze in het Engels.
5x - Do regels
5x - Dont

Slide 21 - Tekstslide

What did we learn today?

What an impartive sentence is. 

Slide 22 - Tekstslide

Reflectie 

Hoe ging de les?

Slide 23 - Tekstslide


Wat vond je van deze les?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 24 - Poll

Homework / Recap
For next class: 
 
Homework
Bedenk 10 eigen regels en presenteer ze in het Engels.
5x - Do regels
5x - Dont

Slide 25 - Tekstslide