'Grensoverschrijdend Gedrag'

'Grensoverschrijdend gedrag' - HV2A
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

'Grensoverschrijdend gedrag' - HV2A

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
-Wat is grensoverschrijdend gedrag?

-Hoe respecteer je wensen & grenzen?

-Wat te doen als je er mee te maken krijgt

-Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen

-Je kunt  in eigen woorden uitleggen wat er wordt bedoeld met seksueel grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten en seksueel geweld.
-Je kunt benoemen hoe je wensen en grenzen kan bewaken en respecteren in een seksuele relatie.
-Je weet dat, en waar je terecht kunt als je ooit in die situatie komt en je er over wilt praten 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Heb je de documentaire van BOOS gezien of het nieuws gevolgd over het seksueel grensoverschrijdend gedrag van verschillende personen betrokken bij the Voice of Holland?
A
Ja
B
Nee

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Omschrijf in één woord jouw gevoel na het zien van de documentaire en/of het horen van de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Waar maakt Ali B gebruik van bij het doen van grensoverschrijdend gedrag?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

-Machtspositie
-Leeftijd van de meisjes
-Ruimte
-Onverwachts
-Zorgt dat er geen andere mensen bij zijn

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom doen veel meisjes geen aangifte tegen Ali B denk je?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

- Machtspositie
- Geven zichzelf de schuld/schamen zich
- Geen andere mensen die het gezien hebben
- Denken dat het toch geen zin heeft
- Shock

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef een voorbeeld van iemand met wie jij een machtsverschil hebt

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kunnen er ook machtsverschillen bij persoonlijke relaties zijn? Geef een voorbeeld.

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Misbruik van macht

Soms maken mensen misbruik van hun machtspositie en gaan ze over de grenzen van anderen heen. 

Dan is er sprake van een situatie van seksuele intimidatie waarbij grenzen stellen heel moeilijk is en 
sprake is van een onduidelijke seksuele moraal


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Seksuele intimidatie

Bij machtsmisbruik is er sprake van grensoverschrijdend gedrag.


Denk aan pesten, discriminatie of agressief gedrag.

Als er sprake is van seksueel overschrijdend gedrag, dan spreken we van seksuele intimidatie.


 

Gedrag waarbij iemand iets met jou doet waardoor je je onveilig voelt.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maatschappelijk probleem

Seksueel overschrijdend gedrag is een groot maatschappelijk probleem.
  • 53% van de vrouwen en 19% van de mannen is dit overkomen.
  • Bij seksueel geweld is er bijvoorbeeld sprake van ongewenst zoenen of zelfs verkrachting.
  • 22% van de vrouwen en 6% van de mannen heeft met seksueel geweld te maken gehad.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een ongevraagd seksueel getint appje (zowel tekst als foto) is altijd grensoverschrijdend.
A
Ja
B
Nee
C
Afhankelijk van de situatie

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Voor iedere handeling bij seksueel
contact tussen twee personen
(fysiek & online) moet consent
(toestemming) gevraagd en
gegeven worden.
A
Eens
B
Oneens
C
Weet ik niet

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag ligt bij ...

Slide 19 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Heb je zelf ooit in een situatie gezeten waarin iemand een seksueel getinte opmerking maakte die je onprettig vond (op dat moment zelf of achteraf)?
A
Ja
B
Nee
C
Weet ik niet

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je van grensoverschrijdend gedrag en vind je dat dat benoemd moet worden?

Slide 21 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Grensoverschrijdend gedrag
       Seksueel grensoverschrijdend gedrag: 
Ongewenste seksuele opmerkingen en/of handelingen
      Ongewenste intimiteiten:
 ongewenste aanrakingen
Seksueel geweld: dwang tot seksueel contact
-> gebeurt vaak via internet!

Wensen & grenzen verschillen per persoon
#durftevragen!
Vind jij dit grensoverschrijdend gedrag?

Slide 22 - Tekstslide

aanranding & verkrachting
incest 
loverboy
Hoe kan je iemands wensen & grenzen respecteren?

Slide 23 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wensen & grenzen

- Praat met elkaar over wat je wel en niet wilt
-Laat ook zonder woorden merken dat je iets niet wilt
-Zeg duidelijk dat je iets niet wilt: 'Ik wil dit niet' of 'Ik vind dit niet fijn'
-Zeg wat de ander dan wel moet doen: 'Stop hiermee, ik heb liever dat je ... doet'
-Als de ander jouw grens niet respecteert is hij/zij je niet waard.
respecteren:

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meer weten?
Wil je iets doen tegen seksueel geweld?
www.tothier.rutgers.nl
Wil je anoniem praten?
www.kindertelefoon.nl
www.centrumseksueelgeweld.nl
www.stoploverboys.nu
www.verbreekdestilte.nl
Met wie kan ik praten?
-Mentor
-Vertrouwenspersoon op school
-Een docent die je vertrouwd
-Ouders/verzorgers 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik weet waar ik terecht kan voor hulp indien ik, of iemand uit mijn omgeving, slachtoffer is geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
A
Ja
B
Nee

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Stuurwiel seksueel gedrag (criteria)
Toestemming
Seksueel (getint) gedrag is alleen oké als alle betrokkenen ermee akkoord gaan, zich er prettig bij voelen en met volle bewustzijn instemmen. Niet protesteren of je niet verzetten mag dus niet verward worden met toestemming geven. 
Vrijwilligheid
Er mag bij seksueel (getint) gedrag geen vorm van beloning, manipulatie, druk of dwang in het spel zijn. 
Gelijkwaardigheid
Seksueel (getint) gedrag is alleen oké tussen gelijkwaardige partners. Evenwicht op het gebied van kennis, leeftijd, aanzien, macht, levenservaring, status en kennis is hierbij belangrijk. 
Context
Regels voor seksueel gedrag verschillen per omstandigheden. Situaties waarin minder privacy mogelijk is, laten doorgaans minder seksueel gedrag toe. 
Ontwikkeling
Bij elke ontwikkelingsfase hoort seksueel (getint) gedrag dat typisch en dus aanvaardbaar is voor die fase. Zodra het niet past bij de leeftijd of ontwikkelingsfase, is het niet oké maar iedereen doorloopt dit op zijn/haar eigen tempo. Ben daar dus alert op. 
Zelfrespect
Seksueel (getint) gedrag kan psyschische, fysieke of emotionele schade veroorzaken. Aan seks hoor je een goed gevoel over te houden en het is dus niet de bedoeling dat je door wat je doet of meemaakt, een onprettig gevoel krijgt. 

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Mentor
Vertrouwenspersonen op school
www.slachtofferhulp.nl
www.centrumseksueelgeweld.nl
Acuut gevaar: bel 112

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies