המבנה החלקיקי

המבנה החלקיקי
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

המבנה החלקיקי

Slide 1 - Tekstslide

מצב צבירה
אחת משיטות המיון הבסיסיות ביותר של חומרים

החומרים הסובבים אותנו יימצאו
באחד מתוך שלושה מצבי צבירה
מוצק, נוזל וגז

Slide 2 - Tekstslide


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 3 - Quizvraag


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 4 - Quizvraag


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 5 - Quizvraag

האם חתול הוא מוצק או נוזל?
A
מוצק - לא משתנה לפי הכלי
B
נוזל - כן משתנה לפי הכלי
C
תלוי במה החתול מחליט
D
הוא בכלל פלסמה

Slide 6 - Quizvraag

בשנת 2017 זכה מדען צרפתי בפרס האיג-נובל לפיזיקה כשהוכיח שחתולים מפגינים דואליות מוצק-נוזל

Slide 7 - Tekstslide

ניתן לחלק את ההתייחסות לחומרים לשתי רמות הבנה

מאקרוסקופית - בגדול
איך החומר נראה

מיקרוסקופית - בקטן
החלקיקים ממנו הוא מורכב

Slide 8 - Tekstslide

הרמה המקרוסקופית (בגדול)

אלה התכונות  שאפשר לתפוס בחושים שלנו ובעזרת כלי מדידה

מה הצבע של החומר
האם הוא מסיס
מה הטעם שלו

Slide 9 - Tekstslide

הרמה המיקרוסקופית
(בקטן)בחינת החומר ברמת החלקיקים המרכיבים אותו

רמה זו תוכל להסביר לנו
מדוע תופעות מתרחשות
מים ברמה מאקרו ומיקרוסקופית

Slide 10 - Tekstslide

מצבי צבירה

Slide 11 - Tekstslide

האוויר בתמונה הוא ברמה
A
מיקרוסקופית
B
מאקרוסקופית

Slide 12 - Quizvraag

האוויר בתמונה הוא ברמה
A
מיקרוסקופית
B
מאקרוסקופית

Slide 13 - Quizvraag

מצבי צבירה- הסבר מקרוסקופי

Slide 14 - Tekstslide

מוצק
מוצקים הם חומרים שיש להם צורה מוגדרת

הם לא זורמים

הם לא משנים את צורתם

Slide 15 - Tekstslide

?מה נכון להגיד על מוצק
A
זורם
B
חסר צורה
C
מקבל את צורת הכלי
D
בעל צורה קבועה

Slide 16 - Quizvraag

נוזל
נוזלים הם חומרים שאין להם צורה מוגדרת

מקבלים את צורת הכלי שבו הם כלואים
מצטברים בתחתית הכלי

זורמים ממקום גבוה לנמוך

Slide 17 - Tekstslide

?מה נכון להגיד על נוזל
A
לא זורם
B
חסר צורה
C
מקבל את צורת הכלי
D
בעל צורה קבועה

Slide 18 - Quizvraag

גז
גזים הם חסרי צורה קבועה

מקבלים את צורת המיכל שבו הם מוחזקים
מתפשטים וממלאים את כל המיכל

זורמים מלחץ גבוה ללחץ נמוך
(לדוגמה רוח)

Slide 19 - Tekstslide

?מה נכון להגיד על גז
A
לא זורם
B
חסר צורה
C
מקבל את צורת הכלי
D
בעל צורה קבועה

Slide 20 - Quizvraag

מצבי צבירה - הסבר מיקרוסקופי

Slide 21 - Tekstslide

המודל החלקיקי
כל החומרים בנויים מחלקיקים
בין החלקיקים קיים ריק
החלקיקים נמצאים בתנועה מתמדת
בין החלקיקים קיימים כוחות משיכה

שימו לב: האוויר אינו ריק! האוויר הוא חומר הבנוי מחלקיקים

Slide 22 - Tekstslide

מה מתואר באיור - מימין לשמאל
A
גז מוצק נוזל
B
מוצק נוזל גז
C
נוזל גז מוצק
D
מוצק גז נוזל

Slide 23 - Quizvraag

לפי המודל החלקיקי- החומר עשוי מ
A
חלקיקים וביניהם ריק
B
חלקיקים וביניהם אוויר
C
חלקיקים וביניהם מים
D
החומר לא עשוי מחלקיקים

Slide 24 - Quizvraag

?מהו המשפט הנכון
A
רק נוזלים בנויים מחלקיקים
B
כל החומרים בנויים מחלקיקים
C
רק מוצקים בנויים מחלקיקים
D
רק גזים בנויים מחלקיקים

Slide 25 - Quizvraag

החלקיקים
A
נעים כשהגוף נע
B
כל הזמן בתנועה
C
קפואים במקומם

Slide 26 - Quizvraag

בין החלקיקים
A
אין כוחות
B
יש כוחות

Slide 27 - Quizvraag

מוצק
:תכונות החלקיקים במוצק

מרחק: קרובים מאוד
סדר: מסודרים
כוחות משיכה: חזקים
תנועה: תנודה. רוטטים במקום

Slide 28 - Tekstslide

המוצק שומר על צורה קבועה מכיוון ש
A
החלקיקים במוצק נמצאים בתנועה מתמדת
B
לחלקיקי המוצק אין תנועה
C
בין חלקיקי המוצק יש כוחות משיכה חזקים
D
בין החלקיקים במוצק יש ריק

Slide 29 - Quizvraag

נוזל
:תכונות החלקיקים בנוזל
מרחק: קרובים
סדר: לא מסודרים
כוחות משיכה: בינוניים
תנועה: מחליפים מקומות

Slide 30 - Tekstslide

הנוזל אינו שומר על צורה קבועה כיוון ש
A
כוחות המשיכה בין חלקיקיו חזקים
B
בין חלקיקי הנוזל יש ריק
C
נוזל בנוי מחלקיקים
D
חלקיקיו אינם מסודרים

Slide 31 - Quizvraag

גז
:תכונות החלקיקים בגז
מרחק: רחוקים
סדר: לא מסודרים
כוחות משיכה: חלשים מאוד
תנועה: חופשית לכל הכיוונים

Slide 32 - Tekstslide

הגז תופס תמיד את המקום העומד לרשותו כיוון ש
A
יש לחלקיקים תנועה עצמית וכוחות משיכה חלשים
B
בין החלקיקים יש רווחים
C
יש לחלקיקים תנועה עצמית וכוחות משיכה חזקים
D
אין לחלקיקים תנועה עצמית וכוחות המשיכה חלשים

Slide 33 - Quizvraag

?איזה חלקיקים נמצאים בתנועה מתמדת
A
של מוצקים בלבד
B
של נוזלים בלבד
C
של גזים בלבד
D
של כל החומרים

Slide 34 - Quizvraag

?באיזה מצב צבירה תנועת החלקיקים היא תנודה
A
מוצק
B
נוזל
C
גז
D
בכולם

Slide 35 - Quizvraag

?באיזה מצב צבירה תנועת החלקיקים היא חופשית
A
מוצק
B
נוזל
C
גז
D
בכולם

Slide 36 - Quizvraag

באיזה מצב צבירה תנועת החלקיקים היא החלפת מקומות?
A
מוצק
B
נוזל
C
גז
D
בכולם

Slide 37 - Quizvraag

נתון חומר שחלקיקיו צפופים ומסודרים. חומר זה יכול להיות
A
מים
B
שמן
C
חמצן
D
ברזל

Slide 38 - Quizvraag

נתון חומר שחלקיקיו רחוקים זה ומזה ולא מסודרים. חומר זה יכול להיות
A
מיץ
B
עץ
C
חמצן
D
פלדה

Slide 39 - Quizvraag

Slide 40 - Video