Thema 1, hoofdstuk 2 Identiteit

Burgerschap
Terugblik op vorige les: Cultuur

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Burgerschap
Terugblik op vorige les: Cultuur

Slide 1 - Tekstslide

Cultuur is het geheel van kenmerken, normen, waarden en gewoonten van een groep mensen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 2 - Quizvraag

Afwijkend doen en denken binnen de dominante cultuur
A
Dominante cultuur
B
Tussencultuur
C
Subcultuur
D
Tegencultuur

Slide 3 - Quizvraag

Groepen die zich verzetten tegen een bepaald onderdeel van de dominante cultuur heten....
A
Dominante cultuur
B
Tussenculturen
C
Tegenculturen
D
Subculturen

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Tekstslide

Burgerschap
Identiteit

Slide 6 - Tekstslide

Lesdoelen
- Aan het einde van de les kan je in eigen woorden vertellen wat een identiteit is en hoe jouw identiteit wordt gevormd.

- Je kunt na deze les uitleggen wat een referentiekader is.

- Na de les weet je wat er met socialisatie bedoeld wordt.

Slide 7 - Tekstslide

Identiteit
= het geheel van eigenschappen dat jou tot een uniek persoon maakt.


= iets dat jou kenmerkt.Eigenschap

Slide 8 - Tekstslide

Noem minstens 3 eigenschappen van jezelf

Slide 9 - Woordweb

Aangeboren eigenschappen
Aangeleerde eigenschappen
Snel kwaad
Muzieksmaak
Haarkleur
Kledingstijl
Zelfvertrouwen hebben
Goed kunnen voetballen

Slide 10 - Sleepvraag

Referentiekader
= het geheel van waarden, normen en uitgangspunten op basis waarvan je naar de wereld kijkt. 

De omgeving waarin je leeft en de ervaringen die je opdoet vormen je referentiekader. 

Je referentiekader verandert voortdurend!

Slide 11 - Tekstslide

Waardoor is jouw referentiekader verandert?

Slide 12 - Open vraag

Socialisatie
= het proces waarbij je waarden en normen aangeleerd krijgt
Dit verloopt
Bewust
Onbewust
Tijdens je opvoeding leer je om met mes en vork te eten.
Je neemt de muzieksmaak van je vrienden over.

Slide 13 - Tekstslide

Welk gedrag herken je?
Is dit gedrag een voorbeeld van bewust of onbewuste socialisatie?

Slide 14 - Tekstslide

Schrijf een positieve eigenschap op over je klasgenoten en docent.

Slide 15 - Tekstslide

Als het goed is... 
- kan je in eigen woorden vertellen wat een identiteit is en hoe jouw identiteit wordt gevormd.

- kan je uitleggen wat een referentiekader is.

- weet je wat er met socialisatie bedoeld wordt.

Slide 16 - Tekstslide

Maken:
Thema 1, hoofdstuk 2
Identiteit.

Slide 17 - Tekstslide

Volgende keer: Gedrag

Slide 18 - Tekstslide