mavo 3 H1 les 5

Start les natuurkunde
Op tafel:
 • Aantekeningenschrift en evt. boek en werkboek
 • Pen/potlood
 • iPad + telefoon
Acties:
 • Zet 'Hoi' in de chat van Teams
 • Voer de code in van lessonup op je telefoon. 
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Start les natuurkunde
Op tafel:
 • Aantekeningenschrift en evt. boek en werkboek
 • Pen/potlood
 • iPad + telefoon
Acties:
 • Zet 'Hoi' in de chat van Teams
 • Voer de code in van lessonup op je telefoon. 

Slide 1 - Tekstslide

Doel van de les
Aan het eind van deze les:
 • Weet je wat nettokracht is.
 • Weet je wat normaalkracht is.
 • Weet je wat het effect van een nettokracht is.
 • Begrijp je in welke situatie de nettokracht 0 is. 

Slide 2 - Tekstslide

 1.3 Nettokracht    
In deze situatie houden de krachten elkaar in evenwicht. Ze trekken even hard aan de zak, maar in tegengestelde richtingen. Daardoor gebeurt er niets: de zak beweegt niet omhoog en ook niet omlaag.
Fv

Fz

Slide 3 - Tekstslide

Uitrekken en indrukken
Ook in deze situatie zijn er twee krachten die evenwicht maken.
De spankracht Fs ontstaat doodat het touw wordt uitgerekt.
Fs

Fz

Slide 4 - Tekstslide

Uitrekken en indrukken
Er is ook een andere kracht die vaak evenwicht maakt met  Fz .
Het tafel wordt door de schaal een heel klein beetje ingedrukt. Daardoor ontstaat een kracht die recht omhoog werkt: de normaalkracht (Fn).
Fn

Fz

Slide 5 - Tekstslide

Normaalkracht

Slide 6 - Tekstslide

Normaalkracht

Slide 7 - Tekstslide

Normaalkracht

Slide 8 - Tekstslide

Wrijvingskracht bij stilstand

Slide 9 - Tekstslide

Nettokracht

Slide 10 - Tekstslide

Opgave 31
Gebruik waar nodig het gegeven dat op aarde geldt: 
g = 10 N/kg. 
31. Anis is net thuisgekomen uit school. Zijn rugzak met 
een massa van 13,2 kg staat op de vloer in de gang. 
a- Bereken de zwaartekracht op de rugzak.

Slide 11 - Tekstslide

Stuur de foto van je uitwerkingen. Schrijf de antwoorden op.

Slide 12 - Open vraag

a- Bereken de zwaartekracht op de rugzak.
m = 13,2 kg 
g = 10 N/kg 
Fz = m ∙ g 
= 13,2 × 10 
= 132 N

Slide 13 - Tekstslide

b- In deze situatie werkt er nog een andere kracht op  
de rugzak.  
Hoe heet die kracht?

Slide 14 - Tekstslide

In deze situatie werkt er nog een andere kracht op
de rugzak.
Hoe heet die kracht?

A
Zwaartekracht
B
Spierkracht
C
Normaalkracht
D
Opwaartse kracht

Slide 15 - Quizvraag

c- Hoe groot is die kracht?
A
264 N
B
132 N
C
66 N
D
100 N

Slide 16 - Quizvraag

d- In welke richting werkt deze kracht?
A
Omhoog
B
Naar beneden
C
Naar Links
D
Naar voren

Slide 17 - Quizvraag

Twee krachten maken evenwicht als ze:
-even ……….. zijn,
-en een tegengestelde ………… hebben,
- en op dezelfde ……….liggen

Slide 18 - Open vraag

Als krachten evenwicht maken, is de nettokracht

Slide 19 - Open vraag

Doel van de les
Aan het eind van deze les:
 • Weet je wat nettokracht is.
 • Weet je wat normaalkracht is.
 • Weet je wat het effect van een nettokracht is.
 • Begrijp je in welke situatie de nettokracht 0 is. 

Slide 20 - Tekstslide

Huiswerk en afsluiting


Lezen paragraaf  1.3
Maken opdracht 29 t/m 34

Zet een 'doei' in de chat voor je afsluit

Slide 21 - Tekstslide