04 Arbeidsmiddelen

Wat is juist over een hamer?

Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.
A
Er mogen geen bramen op de kop zitten.
B
De kop moet geborgd zijn.
C
De steel moet glad zijn.
D
De hamer moet jaarlijks gekeurd worden.
1 / 40
volgende
Slide 1: Quizvraag
RijopleidingBeroepsopleiding

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Wat is juist over een hamer?

Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.
A
Er mogen geen bramen op de kop zitten.
B
De kop moet geborgd zijn.
C
De steel moet glad zijn.
D
De hamer moet jaarlijks gekeurd worden.

Slide 1 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is veiliger om te gebruiken?
A
Een steeksleutel.
B
Een ringsleutel.

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is veiliger om te gebruiken?
A
Een scherp mes.
B
Een bot mes.

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de minimale leeftijd voor het werken met mechanisch aangedreven machines?
A
15 jaar.
B
16 jaar.
C
18 jaar.
D
21 jaar.

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Er is contact met draaiende delen mogelijk. Wat is juist?

Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.
A
Gebruik nauwsluitende handschoenen.
B
Gebruik veiligheidshandschoenen.
C
Gebruik geen handschoenen.

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Moet een mechanische machine voorzien zijn van een CE-markering?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 6 - Quizvraag

Ja, machines vanaf 1995 moeten een CE-markering hebben.
Wat betekent dit symbool?
A
Niet geïsoleerd.
B
Enkel geïsoleerd.
C
Dubbel geïsoleerd.

Slide 7 - Quizvraag

Dubbel geïsoleerd. Handgereedschap op 230 volt wisselspanning, MOET dubbel geïsoleerd zijn.
Moet elektrische gereedschap jaarlijks gekeurd worden?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Mag je een doorslijpschijf gebruiken voor het afbramen?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 9 - Quizvraag

Nee, een doorslijpschijf is 0,75 – 3 mm. Gebruik een dikkere schijf voor het afbramen (afbraamschijf). De schijf kan uit elkaar springen als je gaat afbramen met een doorslijpschijf.
Wat is juist over de vast opgestelde slijpmachine? Er kunnen meerdere antwoorden juist zijn.
A
Er is bij een vast opgestelde slijpmachine brand en explosie gevaar.
B
De afstand tussen leunspaan en steen mag maximaal 3 mm zijn.
C
De zijkanten moeten afgeschermd zijn.
D
Iedereen mag de slijpsteen vervangen.

Slide 10 - Quizvraag

Laat de slijpsteen vervangen door een deskundige medewerker.
Moet er een nulspanningsbeveiliging op een vaste elektrische machine zitten?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een veilige spanning is:
A
lager dan 50 V wisselspanning en 110 V gelijkspanning.
B
Lager dan 110 V wisselspanning en 50 V gelijkspanning.

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke onderdeel van een cirkelzaag zie je op de afbeelding?
A
Een spouwmes.
B
Een dodemansknop.
C
De slijpsteen.

Slide 13 - Quizvraag

Gebruik een spouwmes bij het gebruik van een cirkelzaag. Het spouwmes heeft de volgende functies:
1. geleiden door het gezaagde hout.
2. beschermen achterkant zaagblad.
3. voorkomt klemmen van het hout.
Is het verplicht om instructie te hebben gehad voor het gebruik van een cirkelzaag?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 14 - Quizvraag

Ja, er gebeuren veel ongelukken door ondeskundig gebruik van een cirkelzaag. Een opleiding is verplicht.
Wat is een dodemansknop?
A
Een rode knop. Als de knop ingedrukt wordt stopt de machine.
B
Als je de knop loslaat stopt de machine.

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Moet een grote handslijpmachine voorzien zijn van een dodemansknop?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 16 - Quizvraag

Ja. Als de knop losgelaten wordt stopt de machine = dodemansknop.
Moet een takel minimaal 1 keer per jaar gekeurd worden?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk element hoor waarbij? 
Hijstakel
Twee
sprong
Hijsjuk
Hijsband
Ketting
Staal
kabel

Slide 18 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is wettelijk de maximale toegestane tophoek van een tweesprong?
A
Een maximale tophoek van 100 graden.
B
Een maximale tophoek van 120 graden.
C
Een maximale tophoek van 140 graden.
D
Een maximale tophoek van 160 graden.

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Moet een handslijpmachine een beschermkap hebben?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een veilige spanning van elektrisch handgereedschap in een geleidende ruimte?

Er kunnen meerdere antwoorden juist zijn.
A
120 volt.
B
230 volt.
C
50 V wisselspanning.
D
110 V gelijkspanning.

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de maximale veilige afstand tussen de leunspaan en steen van een vast opgestelde slijpmachine?
A
1 mm.
B
3 mm.
C
5 mm.
D
7 mm.

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Is dubbel geïsoleerd gereedschap geschikt voor werken in zeer vochtige omstandigheden?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 23 - Quizvraag

Nee, dubbel geïsoleerd gereedschap is niet geschikt voor het werken in zeer vochtige omstandigheden.
Mag dubbel geïsoleerd gereedschap worden geaard?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 24 - Quizvraag

Nee, dubbel geïsoleerd gereedschap mag NIET geaard worden!
Moet handgereedschap op 230 volt wisselspanning dubbel geïsoleerd zijn?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 25 - Quizvraag

Handgereedschap op 230 volt wisselspanning, MOET dubbel geïsoleerd zijn.
Moet dubbel geïsoleerd gereedschap voorzien zijn van een CE-markering?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 26 - Quizvraag

Ja, machines vanaf 1995 moeten een CE-markering hebben.
Wat is het grootste risico bij het gebruik van een slijpsteen?
A
De slijpsteen kan uit elkaar vliegen.
B
De slijpsteen kan kleding vastgrijpen.
C
De slijpsteen kan van de as raken.

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de gevaren van een slijptol?

Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.
A
Brand en explosie.
B
Het uit elkaar springen van een schijf.
C
Beschadiging van het gehoor door het lawaai.
D
Losvliegend materiaal van de schijf of werkstuk.

Slide 28 - Quizvraag

Alle antwoorden zijn goed. Werken met een slijptol neemt verschillende risico’s met zich mee.
– Brand en explosie.
– Beschadiging van het gehoor.
– Inademen van stof of dampen door het slijpen.
– Losvliegende deeltjes van de slijpsteen of werkstuk.
– Letsel door aanraken schijf.
– Letsel door uit elkaar springen van de schijf.
Wat zijn PBM’s voor het gebruik van een slijptol?

Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.
A
Gehoorbescherming.
B
Veiligheidsbril.
C
Stofkapje.

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Moet een cirkelzaag voorzien zijn van een beschermkap?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij het werken van een kolomboormachine is het werken met een veiligheidsbril belangrijk.

Juist of onjuist?
A
Juist.
B
Onjuist.

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Boven welke windkracht mag u niet meer hijsen?
A
Windkracht 5.
B
Windkracht 6.
C
Windkracht 7.
D
Windkracht 8.

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat kan een hijskraanmachinist aflezen in de hijstabellen?
A
Hoe oud de kraan is en de uitgevoerde reparaties.
B
De hoogte en het gewicht van de hijskraan.
C
De maximale afstanden per gewicht wat met de kraan gehesen mag worden.
D
De ervaring van de machinist.

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke informatie kan een hijskraanmachinist in het kraanboek lezen?
A
Hoe oud de kraan is en de uitgevoerde reparaties.
B
De hoogte en het gewicht van de hijskraan.
C
De maximale afstanden per gewicht wat met de kraan gehesen mag worden.
D
De ervaring van de machinist.

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke informatie staat er in het registratieboekje die in een hijskraan moet liggen?
A
Hoe oud de kraan is en de uitgevoerde reparaties.
B
De hoogte en het gewicht van de hijskraan.
C
De maximale afstanden per gewicht wat met de kraan gehesen mag worden.
D
De ervaring van de machinist.

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Op welke moment wordt een staalkabel afgekeurd?

Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.
A
Als de keuring na een jaar is verlopen.
B
Bij beschadiging.
C
Bij veel roest.
D
Alle staalkabels ouder dan 5 jaar.

Slide 36 - Quizvraag

Ja, machines vanaf 1995 moeten een CE-markering hebben.
Is het verstandig om de staalkabel in een droge en geventileerde ruimte te bewaren?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 37 - Quizvraag

Ja, staalkabels moeten droog en geventileerd bewaard worden. Voorkom roesten!
Moet een hijskraan voorzien zijn van een CE-markering?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een vast opgestelde slijpmachine heeft twee slijpstenen. Moeten de slijpstenen hetzelfde toerental hebben?
A
Ja.
B
Nee.

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je gaat hijsen met een hijstakel. De last is 300 kg. Wat is juist over het hijsen?

Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.
A
Controleer de juiste puntbelasting.
B
De maximale last van de hijstakel.
C
De last moet een CE-markering hebben.
D
De hijstakel mag geen beschadigingen hebben.

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies