6.1 Warmte en Temperatuur

Hoofdstuk 6
6.1 Warmte & Temperatuur
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 6
6.1 Warmte & Temperatuur

Slide 1 - Tekstslide

Planning
Planning en leerdoelen bespreken.
Voorkennis opgaven.
Warmte en temperatuur.
Berekeningen.
Zelfstandig werken. 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen 6.1

Je kunt
 • 4 elektrische warmtebronnen noemen die je in huis of op school gebruikt.
 • Het energie-stroomdiagram van een elektrische warmtebron tekenen en toelichten.
 • Berekenen hoeveel warmte een elektrische warmtebron in een bepaalde tijd levert.
 • Het verband tussen temperatuur en tijd meten en weergeven in een diagram.
 • Het verband tussen temperatuur en warmte bepalen en weergeven in een diagram. 

Slide 3 - Tekstslide

Warmtebronnen

Een warmtebron is alles 
waar warmte vanaf komt.

Slide 4 - Tekstslide

Energie-stroom diagram
Diagram waarin een energieomzetting wordt weergegeven:
Links soort energie die apparaat opneemt
rechts soort energie die apparaat afstaat

Slide 5 - Tekstslide

Warmte berekenen

Omdat een elektrische bron alle energie omzet in warmte , kun je de hoeveelheid warmte berekenen met:    


Q = Warmte in Joule

E = Elektrische energie

P = Vermogen in Watt

T = Tijd in seconde

Q=E=Pt

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Bereken de warmte van een föhn die 2 minuten aan staat.

De föhn werkt op 6 A en werkt op het elektriciteitsnet.
Bereken eerst het vermogen uit
 •  I = 6 A
 • U = 230 V
 • P = ?
 • P = U x I
 • P = 230 x 6 = 1380 W

 •  t = 2 min = 120 s
 • Q = ?
 • Q = E = P x t
 • Q = 1380 x 120 =
 •      = 165 600 J  =  165 kJ

Slide 8 - Tekstslide

Een föhn met het vermogen van 1600W staat aan voor 10 minuten. Bereken de hoeveelheid warmte die vrij komt. 

Slide 9 - Tekstslide

Temperatuur-tijddiagram
Temperatuur-warmtediagram

Slide 10 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Wat?  Lees blz. 74 t/m 77 en maak opgave 1 t/m 9
Hoe?  Je mag na 5 minuten zachtjes overleggen in je groep
Hulp? Kijk in je boek, vraag binnen je groep, steek dan je vinger op. 
Tijd? 15 minuten. 
Uitkomst?
Je kunt
 • 4 elektrische warmtebronnen noemen die je in huis of op school gebruikt.
 • Het energie-stroomdiagram van een elektrische warmtebron tekenen en toelichten.
 • Berekenen hoeveel warmte een elektrische warmtebron in een bepaalde tijd levert.
 • Het verband tussen temperatuur en tijd meten en weergeven in een diagram.
 • Het verband tussen temperatuur en warmte bepalen en weergeven in een diagram. 
timer
5:00

Slide 11 - Tekstslide