Beroepshouding

Beroepshouding
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Sociale vaardighedenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Beroepshouding

Slide 1 - Tekstslide

Wat voorafging
Vertel wat je geleerd hebt in de vorige les

Slide 2 - Tekstslide

Stellingen
  • Hierna volgen er 4 stellingen. 
  • Vertel welke waarde uit de beroepscode hier wordt bedoeld
  • Geef aan of je het ermee eens bent of niet en waarom

Slide 3 - Tekstslide


Je behandeld cliënten gelijkwaardig, trekt niemand voor. Je handelen moet redelijk zijn

Slide 4 - Tekstslide

Ik wil goed omgaan met diversiteit bij cliënten

Slide 5 - Tekstslide

Ik sta open voor cliënten

Slide 6 - Tekstslide

Ik heb een voorbeeldfunctie

Slide 7 - Tekstslide


Je kunt je in een andere verplaatsen en daardoor begrip opbrengen voor iemand die anders denkt dan jij

Slide 8 - Tekstslide

Je laat op een prettige manier weten dat je iets niet kunt of wilt doen. Ook laat je weten wat je wel of niet accepteert.

Slide 9 - Tekstslide


Een van de waarde is de beroepscode representativiteit. Wat wordt er bedoeld met deze waarde?

Slide 10 - Tekstslide

Een van de waarde is de beroepscode respect. Wat wordt er bedoeld met deze waarde?

Slide 11 - Open vraag

Welke houding en welk gedrag hoor je te vertonen als beroepskracht MZ? Als je je flink ergert aan een cliënt dan..
A
Draag je die over aan een collega
B
Dan snauw je haar toe dat ze moet ophouden je te ergeren
C
Dan onderzoek je de ergernis en probeer je er niets van te laten merken
D
Je scheld haar uit en laat haar over aan haar lot

Slide 12 - Quizvraag

Welke houding en welk gedrag hoor je te vertonen als beroepskracht MZ? Als je een cliënt erg aardig vindt?
A
Mag je hem voortrekken
B
Dan mag je hem niet bevoordelen
C
Is hij de leukste cliënt

Slide 13 - Quizvraag