Deel 2 les 1 Onderzoekend leren

Maak van een N&T-les een onderzoekend leren les met bestaand lesmateriaal!
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuur en TechniekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Maak van een N&T-les een onderzoekend leren les met bestaand lesmateriaal!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weten we nog van de vorige keer?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

methode
proefje(s)

Slide 3 - Tekstslide

starten vanuit 2 startpunten
Methode
 • wel conceptuitleg
 • context(en) op papier
 • veel niet-onderzoekbare vragen
 • weinig of geen praktisch handelen (soms in handleiding)

Proefje
 • duidelijke praktische toepassing
 • onderzoekbare vragen centraal
 • geen koppeling aan context (echte of belevingswereld)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is ons einddoel voor vandaag?

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Stap 1; Confronteren
 • Verschijnsel, voorwerp, organisme of situatie introduceren
• Verwondering en nieuwsgierigheid stimuleren
• Leerlingen uitdagen en motiveren

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Link

Deze slide heeft geen instructies

zoek 1 proefje uit
hoe zou je dit introduceren?

Slide 11 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Stap 2; Verkennen en vragen formuleren
• Brede verkenning en vrije exploratie
• Ervaringen en voorkennis uitwisselen 
• Creatieve fase om elkaars vragen en ideeën te verkennen
• Antwoorden voorspellen en onderzoeksvraag formuleren

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke onderzoeksvraag hoort bij je proefje (denk aan vragenmachientje)

Slide 13 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef een simpele onderzoeksvraag welke goed door het machientje zou passen.

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 3 onderzoek opzetten (LK->LL)
De mate van leerkrachtsturing van gaan van;
- leerkracht geeft onderzoeksvragen en methode aan
- leerlingen krijgen de ruimte om binnen een onderzoeksvraag eigen deelvragen te bedenken en/ of eigen methode te bedenken.
- leerlingen stellen zelf onderzoeksvragen op en bedenken hoe ze op de antwoorden komen (materiaal kan wel beperking zijn).

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat doe je tijdens deze stap als juf/meester in de begeleiding?

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leg uit waarom het kunnen trekken van conclusies zo'n belangrijke vaardigheid is.

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke creatieve vorm van presentatie kan jij bedenken?

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op welke originele manier zouden kinderen hun onderzoek kunnen presenteren?

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 7; Verbreden en verdiepen
 • Reflectie op onderzoeksproces en de ontwikkelde vaardigheden, houding en kennis (LK + LL)
 • Verbreding door centrale concept(en) betekenis te geven in andere contexten en te verbinden met andere begrippen. (LK) 

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 • Kennisdoel(en) koppelen aan concept(en)
 • Vaardigheidsdoelen koppelen aan context(en)

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Methode
 • theorie (concept) in het boek gebruiken bij stap 2 en stap 7.
 • voorbeelden (contexten) in het boek gebruiken in stap 1, 2 en 7
 • stap 3 t/m 6 evt toevoegen 

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eerste ideeën delen
Wie wil kort vertellen over een lesidee dat zij hebben.
Docentfeedback


Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
Maak een concept van de les en neem deze mee voor feedback

www.pabohr.nl/lesvoorbereidingol


Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies