3 Niet gegroepeerde numerieke gegevens verwerken

Niet gegroepeerde numerieke gegevens verwerken.

In dit onderdeel leer je:
 • hoe niet-gegroepeerde numerieke gegevens verwerkt wordt in een frequentietabel met GeoGebra

 • welke grafieken je kunt gebruiken bij het verwerken van niet-gegroepeerde numerieke gegevens 
 • hoe je die grafieken tekent in GeoGebra.
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Secundair onderwijs

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Niet gegroepeerde numerieke gegevens verwerken.

In dit onderdeel leer je:
 • hoe niet-gegroepeerde numerieke gegevens verwerkt wordt in een frequentietabel met GeoGebra

 • welke grafieken je kunt gebruiken bij het verwerken van niet-gegroepeerde numerieke gegevens 
 • hoe je die grafieken tekent in GeoGebra.
Slide 1 - Tekstslide

De volgende video hoort bij pagina 190 uit de cursus. 
 
Terwijl je naar de video kijkt vul je de samenvatting van alle gebruikte commando's verder aan. 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Beantwoord de volgende open vragen met behulp van de ingevulde frequentietabel in GeoGebra.

Slide 4 - Tekstslide

Welk deel van de leerlingen at gisteren twee stukken fruit?

Slide 5 - Open vraag

Hoeveel leerlingen aten gisteren drie of vier stukken fruit?

Slide 6 - Open vraag

Geef de betekenis van de cumulatieve relatieve frequentie van het waarnemingsgetal 3.

Slide 7 - Open vraag

Hoeveel % van de ondervraagde leerlingen at gisteren minstens één stuk fruit?

Slide 8 - Open vraag

Is de steekproef die hier is uitgevoerd, een goede steekproef? Waarom wel of waarom niet?

Slide 9 - Open vraag

Je opent het bestand Oefening 2 p 192: mijn vakken, documenten, map statistiek, map categorische en niet-gegroepeerde numerieke gegevens.
Je vult de frequentietabel aan in het rekenblad.
Je tekent in het eerste tekenvenster:
 •  een dotplot
 • een staafdiagram van de absolute frequenties
 • een lijngrafiek van de absolute frequenties
 • een schijfdiagram (je kiest het middelpunt zo dat de schijf niet over jouw staafdiagram ligt).
Je tekent in een tweede tekenvenster:
 • een cumulatieve staafdiagram van de absolute frequenties
 • een cumulatieve lijngrafiek van de procentuele relatieve frequenties 
Je beantwoordt de drie vragen op pagina 192 in de cursus.
De taak moet in de uploadzone komen in de map 'Oefening 2 p 192'. Als naam voor het bestand gebruik je jouw voornaam en de eerste letter van jouw familienaam.

Slide 10 - Tekstslide