Unit 2 Scotland Lesson 2B

Welcome: please, take a seat :-)
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welcome: please, take a seat :-)

Slide 1 - Tekstslide

Today 
1. Welcome & lesson goals (5 minutes)
2. Introduction (5 minutes)
3. Work to do (15 minutes)
4. Grammar: plurals (10 minutes)
5. Words (10 minutes)
6. Homework & end of lesson (5 minutes)

Slide 2 - Tekstslide

1. Lesson goals
Students can make plurals and know the grammatical rules.

Students can read a text and answer question. 

Student know most words of lesson2.

Slide 3 - Tekstslide

2. Introduction

Slide 4 - Tekstslide

3. Work to do
  • exercise 7 page 58 (listening, together)
  • exercise 8 page 58 

  • exercise 4 page 56
  • exercise 5 page 57
  • exercise 6 page 58

Ready? Take your notebook:
Describe what you are wearing, use at least 12 words of page 86

Slide 5 - Tekstslide

4. Remember? plurals

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Explanation:
Rule:
Example:
1 Meeste woorden? 
noun+-s
video+s = videos
book+s = books
2 Woorden eindigen op sis-klank?
noun + es
box+es = boxes
dress+es = dresses
3 Woorden die eindigen op medeklinker + -y?
noun + ies
lady -> ladies
party -> parties
4 Woorden die eindigen op -f(e)?
noun + ves
life -> lives
scarf -> scarves
! earpuff-> earpuffs
5 Onregelmatige meervoudsvormen?
LEREN!
child-children, person-people, man-men, woman-women, foot-feet

Slide 8 - Tekstslide

Gebruikt altijd meervoud bij:
glasses

trousers

pyjamas

jeans

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

6. End of lesson & homework
Learn the words of page 86

Learn grammar 'Plurals' of page 87.

Slide 12 - Tekstslide