OPEN HUIS WISKUNDE ENG

Haarlemmermeer Lyceum TTO
Open Huis: MATHS
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Haarlemmermeer Lyceum TTO
Open Huis: MATHS

Slide 1 - Tekstslide

 • Lars Rook en Youri Koelewijn

 • Als er vragen zijn, stel deze via de chat in Teams. 

 • We zullen gebruik maken van LessonUp waarbij wij ook input vragen van jou thuis. Het is handig als je een telefoon daarvoor gebruikt.
Welkom

Slide 2 - Tekstslide

What do you think
Maths is about?

Slide 3 - Woordweb

 • Wiskunde is anders dan het rekenen op de basisschool

 • De taal van het universum

 • Wiskunde is het bestuderen van patronen en structurenWat is wiskunde?

Slide 4 - Tekstslide

 • Mavo/Havo in het Nederlands
 • Havo/Vwo en Vwo in het Engels in de onderbouw

 • In de onderbouw vormen we de basiskennis voor wiskunde, daarna kies je een richting

 • We gebruiken de boeken van Getal & Ruimte

 • Wiskundedag in de derde klas (h/v)
Wiskunde op het HLML

Slide 5 - Tekstslide

What do we use in Maths?
Used in maths.
Not used in Maths.

Slide 6 - Sleepvraag

 • Algebra, Meetkunde, Analyse & Statistiek

 • Trainen van je denkvermogen

 • Problemen formuleren, oplossen en beargumenteren

 • Gestructureerd werken
Wat leer je bij wiskunde?

Slide 7 - Tekstslide

Wat weet jij al over een aantal onderwerpen die je in het eerste jaar op de middelbare school gaat leren? 

Zit je klaar met je telefoon?

De komende vragen zijn een rondleiding door een aantal onderwerpen die je in het eerste jaar tegenkomt!


Kennis Quiz

Slide 8 - Tekstslide

Do you know the names of these 2D shapes?
parallelogram
Rhombus
trapezium
kite

Slide 9 - Sleepvraag

Do you know the answer of
7+3x5
A
50
B
38
C
22
D
36

Slide 10 - Quizvraag

Als er meerdere berekeningen in één som staan zoals x en + is het belangrijk om te weten dat er een bepaalde rekenvolgorde is. Zo gaat vermenigvuldigen voor optellen. 
De rekenmachine kent deze volgorde ook. Met onderstaand ezelsbruggetje leer jij net zo goed rekenen als je rekenmachine :)

Rekenvolgorde
Hoe
komen we
van die
onvoldoendes af
Haakjes 
kwadraten/wortels
vermenigvuldigen/delen
optellen/ van elkaar afhalen

Slide 11 - Tekstslide

Do you know the answer of
5--2
A
Is not possible, you made a mistake
B
1
C
3
D
7

Slide 12 - Quizvraag

Assenstelsel
Hiernaast staat een assenstelsel. Het punt P in het assenstelsel heeft de coördinaten (2, 4). 

Het eerste getal komt overeen met de horizontale as (2, 4)

Het tweede getal komt overeen met de verticale as (2, 4)

Slide 13 - Tekstslide

Below you see a coordinate system with coordinates. Drag the coordinates to the correct letter
A
B
D
E
(8 , -4)
(0 , -3)
(5 , 2)
(4 , -2)

Slide 14 - Sleepvraag

Round the number to the nearest hundred
56 783
A
56 700
B
56 800
C
56 780
D
57 000

Slide 15 - Quizvraag

What is the area of
this rectangle?

A
5cm2
B
7cm2
C
12,5cm2
D
10cm2

Slide 16 - Quizvraag

What is the area of this triangle?
A
14cm2
B
4cm2
C
28cm2
D
12cm2

Slide 17 - Quizvraag

Oppervlakte driehoek
De oppervlakte van een driehoek is altijd de helft van de oppervlakte van de rechthoek die je er precies om heen kunt tekenen. 

Er is een speciale formule voor de oppervlakte van de driehoek (die ga je nog leren).
Tot die tijd bereken je eerste de oppervlakte van de rechthoek en dan deel je dat door 2!

Slide 18 - Tekstslide


How much is 20% of 80?
A
8
B
4
C
16
D
40

Slide 19 - Quizvraag

Calculate the square number:

32
A
6
B
9

Slide 20 - Quizvraag

Simplify if possible
2a+ 8a
A
is not possible
B
10aa
C
10a

Slide 21 - Quizvraag

Je hebt kort kennis gemaakt met wat je kunt verwachten in het eerste jaar op de middelbare school bij wiskunde.

We hopen dat je een beeld hebt gekregen van wat wiskunde is. 

Als er nog vragen zijn, beantwoorden we die graag en anders een fijne avond!
Afsluiting

Slide 22 - Tekstslide