Podium- les 3

Welkom!
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Dienstverlening en ProductenMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Feedback uit de vorige lessen:
Juf moet minder praten we willen meer zelf doen.
Huiswerk was de theorie voorbereiding, zo kunnen we snel aan de slag.
Hoe ziet de dag eruit staat op de volgede slide.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat we gaan doen vandaag:
- Korte terugblik vorige les
- Podium basis instructie
- Werken aan podium
- Opruimen en afsluiten 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LEERDOELEN


1. De leerlingen ronden de opmaak van het podium af aan de hand van de podium eisen
2. De leerlingen gebruiken bij de opmaak de schets en blijven binnen het thema
3. De leerlingen ronden de opdracht af en laten het controleren door de docent.
 

Slide 4 - Tekstslide

Per groepje presenteert willekeurig iemand de ontwerpschets. Iedere lln moet dit kunnen doen.

Opruimen - tafelchef
- Tafelchef is verantwoordelijk voor:
 • opgeruimde tafel
 • er is geveegd rondom de tafel
 • gereedschappen compleet en weer netjes op tafel 
- Opruimen binnen 10 minuten
- Iedere week is een ander groepslid tafelchef!

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Podium ontwerp
Voorwaarden ontwerp:
a. Bedenk een thema en een naam voor je podium.
b.Achtergrond decor (Thema is belangrijk)  
c.Lichtbalk met werkende verlichting
d.Coulissen (moet passen bij het thema)  
e.Minimaal 5 attributen en/of personen.  (verplicht Luidsprekers, DJ apparatuur, Podium verlichting, Microfoon en een instrument) 

Slide 7 - Tekstslide

Rubric bespreken wat moet er minimaal in podium / ontwerp zitten?

Welk gereedschap gaan we gebruiken?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Priem
Rolmaat
Verstekhaak
Kraspen
Duimstok
Schuifmaat
Centerpons
Blokhaak

Slide 10 - Sleepvraag

Huiswerk was lezen hfdst 2 t/m par. 2.3
Dit gaat over verschillende soorten meet- en aftekengereedschappen. 
Maak de sleepvraag ter controle. 

Laat hierna de verschillende gereedschappen in het echt zien.  Zorg dat dit per tafel beschikbaar is. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkvolgorde
- Stap 1: Schets en materialenlijst afrond. (25 min) 
- Stap 2: houten plaat en balk zagen (zie schets voor de maten)
Aftekenen op de plank/balk waar de gaten komen
- *Centergaatje maken met priem,  * Boren, *Verzinken *Schroeven (met schoevendraaier)
Stap 3: metalen plint
- 1) aftekenen met kraspen 2) gaatjes maken 3) buigen met  vingerzetbank
Stap 4: Starten met de opmaak van het podium
 

Slide 12 - Tekstslide

Hoe teken je de gaten af?
Priem (center)
Boor
Verzinkboor
Verzinken
Schroeven
+ werkvolgorde

Zet in de juiste werkvolgorde: 
1
2
3
4
5
Aftekenen
Priem gebruiken
Boren
Verzinken
Schroeven

Slide 13 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Aan het einde van de les:

1. Weten wij welke meet- en aftekengereedschappen er zijn
2. Kunnen wij de werkvolgorde voor de montage benoemen
3. Staat het basispodium in elkaar
4. Er is een start gemaakt voor de opmaak.

Slide 14 - Tekstslide

Lesdoelen
Planning
 • Tafelchef
 • Meet- en aftekengereedschappen
 •  Werkvolgorde
 • Werken aan podium
 • Opruimen
 • Afsluiting

Slide 15 - Tekstslide

Wijs per tafel een tafelchef aan. Van iedere groep zijn er 2 lln al eerder aan de beurt geweest. 
Tafelchef let ook tijdens de les op dat het netjes blijft, scheelt een hoop opruimen!


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LEERDOELEN


1. Het hout voor de basis van het podium is afgetekend, geboord en in elkaar gezet.
2. Metalen plint is afgetekend, afgeknipt, geboord en vast geschroefd.
3. Leerlingen maken een start met de opmaak van het podium
 

Slide 17 - Tekstslide

Per groepje presenteert willekeurig iemand de ontwerpschets. Iedere lln moet dit kunnen doen.

Raadsel
Een blinde man bevindt zich in zijn eentje op een onbewoond eiland. Hij heeft twee blauwe pillen en twee rode om te overleven. Hij moet precies één rode en één blauwe pil per dag nemen om te voorkomen dat hij sterft. Hoe doet hij dat?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Project
Hondenmand

Slide 19 - Tekstslide

Terugblik vorige les:
Wat maak je ook alweer bij ieder project?
Ander woord voor boodschappen/ onderdelenlijst = Materialenlijst.

Geeft inzicht in te gebruiken materialen, kosten, levertijd -> = voorbereiding project!


Welke gereedschappen heb ik nodig om het podium in elkaar te zetten?

Slide 20 - Woordweb

Antwoorden:
 • Potlood
 • Blokhaak
 • Liniaal
 • Priem
 • Boor
 • Verzinkboor
 • Schroefboormachine

Laat schroefboormachines laten zien. Eentje voorzien van boor en andere voorzien van bitje. Uitleg welke gebruik je waarbij!
Dus niet schroef aandraaien met boor!
Podium
-Zet het podium in elkaar
- Start met het maken van de ontworpen componenten
(verdeel de taken!)
- Maak foto's van het maakproces

Slide 21 - Tekstslide

Groepjes starten met het podium maken.
Laat ze de taken verdelen.

Voor groepjes die al verder zijn, deze kunnen ook de lichtbalk al aftekenen, boren en zetten. Let op de werkvolgorde!
Opruimen
timer
10:00

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wijs het gereedschap aan:

Slide 23 - Tekstslide

Laat per tafel een leerling het juiste gereedschap aanwijzen/ laten zien.
(Boek blz 126- 131)
-blokhaak
-centerpons
- verstekhaak
- kraspen 
- rolmaat
- duimstok
- liniaalBenoem de werkvolgorde voor de montage van het poduim

Slide 24 - Woordweb

Antwoord:
- aftekenen
- priem 
- boren
- verzinken
- schroeven

Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 25 - Poll

Lesdoelen:
Meet- en aftekengereedschappen
Werkvolgorde montage

Dit wil ik graag volgende les doen:

Slide 26 - Woordweb

Evaluatie en reflectie:
Hoe ging de les vandaag?

Geen huiswerk of herhalen -hfdst 2= eerdere huiswerk.