middeleeuwen 4.3 geloof

middeleeuwen 4.1
 geloof
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

middeleeuwen 4.1
 geloof

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van 4.3 kun je herkennen en uitleggen waarom de kerk en de geestelijken in de middeleeuwen een belangrijke rol speelden.

Slide 2 - Tekstslide


De hulp van God


 • Het leven van de mensen in de vroege Middeleeuwen was zwaar.
 • Veel van de dingen om hen heen begrepen ze niet.

 • Bij ziektes, natuurrampen of hongersnoden vroegen ze God om hulp.
 • De mensen van de kerk, de geestelijken, hielpen hen hierbij.
 • Hiervoor moesten de boeren wél belasting betalen...

Slide 3 - Tekstslide


Paleizen...

Tussen 1309 en 1377 woonden de pausen niet in Rome, maar in de Franse stad Avignon. Dit was in die tijd hun paleis, het Palais des Papes.


 • De Paus, de leider van de kerk, had in de Middeleeuwen enorm veel macht, soms zelfs meer dan een koning of keizer.

 • De Paus en andere hoge geestelijken, zoals bisschoppen, hadden veel grond en woonden in enorme paleizen, vol luxe.

Slide 4 - Tekstslide


...en kloosters • Lage geestelijken, zoals priesters, monniken en nonnen, woonden en leefden vaak veel eenvoudiger.

 • Monniken en nonnen waren zelf niet rijk, de kloosters soms wél: zij hadden veel grond en kregen pacht van de boeren op hun land.

Slide 5 - Tekstslide


Leven in een klooster

Zou jij kunnen leven in een klooster?
2.30: opstaan
2.30 - 3.00: studie en meditatie
3.00 - 5.00: kerkdienst /bidden
5:00 - 6:00: studie en meditatie
6:00 - 7:30: kerkdienst /bidden
7:30 - 8:00: werken
8:00 - 9:30: kerkdienst /bidden
9.30 - 12.00: werken
12.00 - 13.30: kerkdienst /bidden
13.30 - 14.00: avondeten
14:00 - 16:15: werken
16:15 - 17:30: kerkdienst /bidden
17:30 - 18:00: studie en meditatie
18:00 - 18:30: kerkdienst /bidden
19:00: slapen


 • In een klooster werd veel gebeden door de monniken en nonnen, maar ze werkten ook hard, bijvoorbeeld op het land.
 • Daarnaast verzorgden zij de zieken en hielpen mensen bij hun geloof in God.
Slide 6 - Tekstslide

Video
Echt monnikenwerk!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Willibrord was een Engelse missionaris die probeerden de Friezen tot het Christendom te bekeren. De Friezen zaten daar niet op te wachten.
Bonifatius was ook een Engelse missionaris die probeerde de Friezen te bekeren. Dit lukte niet: in 754 werd hij door Friezen in Dokkum vermoord.

Slide 9 - Tekstslide

Video
Canonclips: Willibrord

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Drie standen
De eerste stand:
De geestelijken. Zij zorgden voor alles wat met geloof te maken had.
De tweede stand:
De adel. Zij bestuurden het land, verzorgden de rechtspraak en verdedigden het land als er oorlog was. 
De derde stand:
De rest van de bevolking. Zij zorgden voor het voedsel.
In de Middeleeuwse standenmaatschappij hadden de eerste en de tweede stand alle rechten, en de derde stand vrijwel alle plichten (zoals het betalen van belasting).

Aan deze verdeling werd niet getwijfeld: God heeft het zo gewild.
Klik op de afbeelding

!

Slide 12 - Tekstslide

Sleep de teksten naar de juiste plek in de afbeelding
Ik ben van adel
Ik ben een geestelijke
Ik betaal pacht
Eerste stand
Tweede stand
Derde stand

Slide 13 - Sleepvraag

Begrippen uit 4.3

 • klooster
 • paus
 • bisschoppen
 • monniken
 • nonnen
 • geestelijken
 • missionaris
 • standenmaatschappij

Slide 14 - Tekstslide

Personen uit 4.3

 • Willibrord
 • Bonifatius

Slide 15 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van 4.3 kun je herkennen en uitleggen waarom de kerk en de geestelijken in de middeleeuwen een belangrijke rol speelden.

Slide 16 - Tekstslide

Opdrachten
6,7,8,9,10,11

Slide 17 - Tekstslide