3e H3 introductie en paragraaf 1

De Energietransitie!
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

De Energietransitie!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Energietransitie
Waarom?
Wat?
Hoe?
Wie?
Waar?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik maak me zorgen over klimaatverandering
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 4 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Paragraaf 1 gaat over klimaat verandering
De aarde is in de afgelopen decennia gemiddeld 1 graad opgewarmd

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maar 1 graad gemiddeld zegt niet zo veel.
Kijk goed naar onderstaande video:

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stelling 1 : boven land is de opwarming veel sterken dan boven oceanen
Stelling 2: in de buurt van de polen is de opwarming sterker dan rond de evenaar
A
stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
B
stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist
C
beide stellingen zijn juist
D
beide stellingen zijn onjuist

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deelvraag: 
Klimaatverandering, wat zijn de oorzaken?

Maar eerst:  De basis
* Op aarde is er sprake van een broeikaseffect. De atmosfeer (luchtlaag om de aarde heen) bestaat uit gassen. Ongeveer 1% van die gassen zijn broeikasgassen. Deze gassen houden de warmte vast, die de aarde krijgt van de zon.
* Zonder het broeikaseffect zou de aarde een andere temperatuur hebben.


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn allemaal broeikasgassen?
A
CO2, methaan, waterdamp
B
CO2, waterdamp, zuurstof
C
CO2, zuurstof, H2O
D
Methaan, stikstof, zuurstof

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De gemiddelde temperatuur op aarde is 15 graden. Hoeveel zou dat zijn zonder broeikaseffect?
A
11 graden
B
0 graden
C
-7 graden
D
-18 graden

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Broeikaseffect

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leg het verschil uit tussen het broeikaseffect en het versterkte broeikaseffect.

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


We zien sinds metingen uit 1975 een stijging in de hoeveelheid broeikasgassen. Dat komt o.a. door industrie (CO2) verkeer (Stikstof) en landbouw (Methaan)

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

juist of onjuist:
Voor de industri√ęle revolutie was er nooit
klimaatverandering.
A
juist
B
onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Denk maar eens aan de ijstijden. Toen werd het opeens kouder, zonder invloed van de mens! En zo is het ook wel eens warmer geweest vroeger, bijvoorbeeld door vulkanisme!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Feiten over klimaatverandering
Door meer broeikasgassen warmte de atmosfeer op en smelten ijskappen, waardoor de zeespiegel stijgt. Maar hoe weten we dit zo zeker?????

Onomkeerbare schade aan het klimaat noemen we een tipping point, die hebben we gelukkig nog niet bereikt en kunnen worden voorkomen!

Zonder verduurzaming zou de aarde meer dan 4,5 graden kunnen opwarmen voor 2100, ten opzichte van 1800! 


Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

71% van de uitstoot van CO2 wordt veroorzaakt door
A
10 bedrijven
B
100 bedrijven
C
1000 bedrijven
D
10000 bedrijven

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

... % van de (rijke) wereldbevolking stoot net zo veel CO2 uit als de armste helft van de wereldbevolking
A
1
B
5
C
10
D
20

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

de rijkste 20% van de wereld bevolking is verantwoordelijk voor ... van de totale CO2 uitstoot
A
25 %
B
45%
C
65%
D
85%

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe weten we zeker dat het de uitstoot van broeikasgassen is die zorgt voor opwarming?

Want er zijn eerder grote veranderingen in de gemiddelde temperatuur geweest (zie afbeelding rechts)  

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

collega's, let op, bij deze sheet is het van belang dat je goed laat zien dat als je alleen de natuurlijke effecten in ogenschouw neemt de gemiddelde temperatuur op aarde gelijk zou zijn gebleven of misschien zelfs een beetje zou zijn gedaald (Groen+paars+geel) en dat alleen door het effect van rood de temperatuur dus stijgt. 
Maak 3.1
 opdracht 2,3,4 en 6

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies