B2 Bestuursrecht HC 1-4

Wat is: Gericht op rechtsgevolg, beoogd rechtsgevolg, hoeft dus niet effectief in te treden
A
Bevoegdheid
B
Recht
C
Aanspraak
D
Plicht
1 / 20
volgende
Slide 1: Quizvraag
Algemene RechtsleerUniversity

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Wat is: Gericht op rechtsgevolg, beoogd rechtsgevolg, hoeft dus niet effectief in te treden
A
Bevoegdheid
B
Recht
C
Aanspraak
D
Plicht

Slide 1 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is: Het toestaan van gedragingen die anderen zich niet mogen veroorloven, uitzondering op gebod/verbod
A
Bevoegdheid
B
Recht
C
Aanspraak
D
Plicht

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is: Iemand moet een bepaalde handeling verrichten of nalaten
A
Bevoegdheid
B
Recht
C
Aanspraak
D
Plicht

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als een corresponderende verplichting van een of meer anderen daar tegenover staat
A
Bevoegdheid
B
Recht
C
Aanspraak
D
Plicht

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In het kader van de reikwijdte van de Lar, benoem de 3 B's
A
Bestuur Bezinning Bezuiniging
B
Bestuursrecht Bestuursorgaan Bestuurshandeling
C
Bestuursorgaan Beschikking Belanghebbende
D
Belanghebbende Bestuursorgaan Belastingplichtige

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is eigenlijk de functie van de Lar?
A
Het codificeren van de 3 B's. Dit is direct verbonden aan het legaliteitsvereiste.
B
De Lar stelt voor belanghebbenden beroep bij de bestuursrechter open tegen beschikkingen van bestuursorganen.
C
De rechtsingang naar de bestuursrechter wordt geregeld.
D
Het toekennen van bevoegdheden en definiering van mandaat, attributie en delegatie.

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De Staten is een bestuursorgaan in de zin van de Lar
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De SVB is een bestuursorgaan in de zin van de Lar
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De Rector Magnificus van het UoC is een bestuursorgaan in de zin van de Lar
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De stembureaus zijn een bestuursorgaan in de zin van de Lar
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent "met openbaar gezag bekleed"
A
Als hem een bevoegdheid is toegekend bij rechterlijke uitspraak of krachtens verkiezingen
B
Als hem een publiekrechtelijke bevoegdheid is toegekend om eenzijdig de rechtspositie van andere rechtssubjecten te veranderen

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Geen bevoegdheid zonder wettelijke grondslag.
A
Relativiteitsvereiste
B
Mandaat
C
Legaliteitsvereiste
D
Attributievereiste

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het legaliteitsvereiste is de basis van alle overheidshandelen, de wetmatigheid van bestuur oftewel Rule of Law
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Overheidshandelen moet een basis hebben in:
A
Het BW De Staatsregeling LBham
B
Het Statuut De Staatsregeling v Cur of Daarop gebaseerde wetgeving
C
Ministeriele beschikkingen, Rule of Law, Legaliteitsvereiste
D
Rechtspraak, Statuut en Jurisprudentie

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem de fundamenten van de democratische rechtstaat (4)

Slide 15 - Open vraag

1. Legaliteitsb
Leg de twee kanten uit van het legaliteitsbeginsel

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het bestuur
A
Bestuur is gedefinieerd in de Awb onder art 1:15
B
De uitvoerende macht voor het behartigen van het algemeen belang

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem de belangrijkste rechtsbronnen van Bestuursrecht

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Geldt de Awb op Curacao?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer wordt de Lar niet analoog toegepast in Lar-zaken?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies