alkenen en alkynen eigenschappen

Doel van de les
- de fysische eigenschappen van alkenen en alkynen kunnen verklaren
- de chemische eigenschappen van alkenen en alkynen kunnen verklaren
- reacties van alkenen en alkynen vervolledigen
- de belangrijkste alkenen en alkynen bespreken
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ChemieSecundair onderwijs

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Doel van de les
- de fysische eigenschappen van alkenen en alkynen kunnen verklaren
- de chemische eigenschappen van alkenen en alkynen kunnen verklaren
- reacties van alkenen en alkynen vervolledigen
- de belangrijkste alkenen en alkynen bespreken

Slide 1 - Tekstslide

herhaling
• De koolstofatomen in de langste koolstofketen worden altijd zodanig genummerd, dat de koolstofatomen die deel uitmaken van de dubbele of drievoudige binding een zo laag mogelijk nummer krijgen.
• De plaats van de dubbele of drievoudige binding wordt aangegeven met een nummer vóór de stamnaam.
• In de stamnaam wordt de uitgang –aan vervangen door de uitgang
–een in het geval van de alkenen en door de uitgang –yn in het geval van de alkynen.
• Zijketens worden daarna op dezelfde wijze genummerd en benoemd als bij de alkanen.
• Wanneer er meerdere dubbele bindingen aanwezig zijn, spreken we van alkadiënen, alkatriënen,….

Slide 2 - Tekstslide

geef de naam van volgende verbinding.

Slide 3 - Open vraag

geef de naam van volgende verbinding

Slide 4 - Open vraag

alkenen en alkynen zijn
A
polair
B
apolair

Slide 5 - Quizvraag

alkenen en alkynen hebben een .......... kook en smeltpunt
A
laag
B
hoog

Slide 6 - Quizvraag

alkenen en alkynen zijn ......... in water
A
oplosbaar
B
onoplosbaar

Slide 7 - Quizvraag

Bij kraken wordt een alkaan gesplitst in  verschillende brokstukken

Slide 8 - Tekstslide

Kraken is een:
A
scheiding
B
vormingsreactie
C
ontledingsreactie

Slide 9 - Quizvraag

Leg uit waarom bij kraken van een octaan (C8H18) altijd minstens 1 dubbele C=C binding moet ontstaan.

Slide 10 - Open vraag

Welk type reactie is dit?
A
eliminatiereactie
B
additiereactie
C
substitutiereactie

Slide 11 - Quizvraag

additie van halogenen vb 1

Slide 12 - Tekstslide

teken de additiereactie van 3-methylbut-1-yn met dibroom

Slide 13 - Open vraag

teken de hydrogenering van but-2-een

Slide 14 - Open vraag

Polymerisatiereactie
alkeen --> dubbele binding klapt open --> alkenen binden aan elkaar --> heel veel alkenen achter elkaar vormen een polymeer. 

Slide 15 - Tekstslide

Polymerisatie (p60)

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide