Voornaamwoorden


Personal Pronouns

Persoonlijke Voornaamwoorden
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les


Personal Pronouns

Persoonlijke Voornaamwoorden

Slide 1 - Tekstslide

Persoonlijke voornaamwoorden

Slide 2 - Tekstslide

Ik ben Tim

Slide 3 - Open vraag

Zij zijn tweeling (twins)

Slide 4 - Open vraag

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
my friends and I
A
I
B
they
C
we
D
you

Slide 5 - Quizvraag

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
Susan
A
he
B
we
C
you
D
she

Slide 6 - Quizvraag

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
dog
A
he
B
it
C
you
D
I

Slide 7 - Quizvraag

"Vertaal" naar een persoonlijk voornaamwoord:
my teachers
A
you
B
we
C
I
D
they

Slide 8 - Quizvraag


Possessive Pronouns
Bezittelijke Voornaamwoorden

Slide 9 - Tekstslide

Possessive pronouns
(bezittelijke voornaamwoorden)

Slide 10 - Tekstslide

Zijn naam is Tim

Slide 11 - Open vraag

Mijn boek

Slide 12 - Open vraag

Susan and Mike are twins.
____ birthday is in May
A
they
B
their
C
her
D
his

Slide 13 - Quizvraag

The cat has a collar.
____ collar is the colour red.
A
her
B
his
C
its
D
our

Slide 14 - Quizvraag

We are called Smith.
____ last name is Smith.
A
we
B
us
C
your
D
our

Slide 15 - Quizvraag

She has a book.
It is ___ book.
A
her
B
his
C
she
D
its

Slide 16 - Quizvraag

Vragende voornaamwoorden
Chapter 2
Mavo 4

Slide 17 - Tekstslide

Vragende voornaamwoorden
Who = Wie
What = Wat, welke, hoe
Where = Waar
When = Wanneer
Why = Waarom
How = Hoe
Which = Welke

Slide 18 - Tekstslide

What of Which
Verschil what/which:
Krijg je een onbeperkte keuze, dan gebruik je what.
What is your favourite food?

Krijg je een beperkte keuze, dan gebruik je which.
Which colour has your preference, red or blue?

Slide 19 - Tekstslide

Maak de combinatie
A. ...... is my book?
B. ......... is that guy?
C. ....... is your birthday?
D. ........ did you buy?

1. what 2. who 3. where 4. when 5. which

Slide 20 - Tekstslide

... has stolen the treasures?
A
Which
B
Who
C
What
D
Why

Slide 21 - Quizvraag

... do I get to the dragon?
A
Where
B
Who
C
How
D
Why

Slide 22 - Quizvraag

... colour do you like best, blue or red?
A
Which
B
How
C
Who
D
What

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Well done!


Slide 26 - Tekstslide