Management les 5 Managementtechnieken

Welkom!
Management

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
LeidinggevenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Welkom!
Management

Slide 1 - Tekstslide

Wat bedoelen Hersey en Blanchard met ‘taakvolwassenheid’?

Slide 2 - Open vraag

Welke 4 leiderschapsstijlen onderscheiden Hersey en Blanchard?

Slide 3 - Open vraag

Bij welke leiderschapsstijl van Hersey en Blanchard past het coachgesprek?
A
Leidend
B
Coachend
C
Ondersteunend
D
Delegerend

Slide 4 - Quizvraag

Het overdragen van een taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een daartoe bevoegde medewerker aan een ondergeschikte medewerker. De
eindverantwoordelijkheid blijft bij de bevoegde medewerker is

A
Leidend
B
Coachend
C
Ondersteunend
D
Delegerend

Slide 5 - Quizvraag

Een logistiek manager heeft ontslag genomen. De directie vervangt hem per direct door een interim manager. Wat voor beslissing is dit?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 6 - Quizvraag

Op welk managementlaag worden beslissingen genomen op beleidsniveau?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 7 - Quizvraag

Welke 4 organisatieculturen zijn er?

Slide 8 - Open vraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij elke medewerker slechts één chef kent?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 9 - Quizvraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij er speciale medewerkers zijn die leidinggevenden gevraagd en ongevraagd adviseren?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 10 - Quizvraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij medewerkers eigenlijk altijd in wisselende samenstellingen samenwerken met collega’s van andere afdelingen?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 11 - Quizvraag

Leiderschap waarbij de leider het alleen voor het zeggen heeft is
A
autocratisch
B
consulterend
C
democratisch
D
laisser faire

Slide 12 - Quizvraag

Leiderschap waarbij de leidinggevende advies vraagt aan zijn medewerkers maar uiteindelijk zelf beslist is
A
autocratisch
B
consulterend
C
democratisch
D
laisser faire

Slide 13 - Quizvraag

Management by - techniek is
een manier waarop je als leidinggevende richting kunt geven aan inspanning van mensen en middelen zodat de vastgestelde doelen behaald kunnen worden.
Binnen je leiderschapsstijl kies je een instrument die je gebruikt.

Slide 14 - Tekstslide

Management by...
Schrijf in je schrift van de volgende managementtechnieken op wat het kenmerk is en wat de voor en nadelen zijn:
* by direction and control
*by objectives
*by exception
*by walking around

timer
5:00

Slide 15 - Tekstslide

opdracht 1
  • Geef van elke techniek die per sheet wordt besproken een voorbeeldzin van een leidinggevende die de betreffende techniek illustreert.
  • In totaal heb jij  4 voorbeeldzinnen in je schrift
timer
5:00

Slide 16 - Tekstslide

Van welke Management by- techniek is sprake?

Jij krijgt als leidinggevende een zogenoemd target. Je moet een bepaalde omzet zien te halen. Als je je target niet haalt, is dat niet goed voor je carrière.
A
Management by exception
B
Management by walking around
C
Management by objectives
D
Management by delegation

Slide 17 - Quizvraag

Van welke Management by- techniek is sprake?

Als manager help je regelmatig zelf mee, je coacht en stuurt de medewerkers.
A
Management by exception
B
Management by walking around
C
Management by objectives
D
Management by delegation

Slide 18 - Quizvraag

Van welke Management by- techniek is sprake?

Alleen als het echt nodig is, kom je als manager tevoorschijn en neem je de leiding.
A
Management by exception
B
Management by walking around
C
Management by objectives
D
Management by delegation

Slide 19 - Quizvraag