hst 6 paragraaf 1 en 2 "eigenschappen en reacties van metalen" 2021-2022

hst 6.1 Metalen
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

hst 6.1 Metalen

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen
Je kunt uitleggen dat verschillende metalen verschillende grondstoffen hebben.
Je kunt de reactievergelijkingen opstellen voor het maken van ijzer en aluminium uit hun grondstof.
Je kunt de verschillen tussen edele metalen, onedele metalen en zeer onedele metalen uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

ijzer
Ijzer kan worden gewonnen uit ijzererts.
jzer wordt met behulp van koolstof en lucht uit de ijzererts gehaald.
dit gaat met de reactievergelijking:
ijzeroxide(s) + koolstof(s) + zuurstof(g) -> ruwijzer(l) + koolstofdioxide(g)

Slide 3 - Tekstslide

aluminium
Aluminium wordt gewonnen uit bauxiet. 
Bauxiet bestaat voor bijna 50 % uit aluminiumoxide.
De reactievergelijking van aluminium is:
aluminiumoxide(l) -> aluminium(l) + zuurstof(g)

Slide 4 - Tekstslide

Edele metalen 
  • Edele metalen reageren niet of nauwelijks met andere stoffen.
  • daarom worden ze vaak gevonden als zuivere stof, in een ader.

Slide 5 - Tekstslide

Onedele metalen
  • Onedele metalen reageren wel  met andere stoffen. (b.v.zuurstof, water of zuren) 
  • worden daarom bijna altijd gevonden als erts = verbinding van metaal met een niet- metaal
  • hoe onedeler het metaal hoe reactiever het is.


Slide 6 - Tekstslide

Zeer onedele metalen
Zeer onedele metalen reageren zo heftig met b.v. zuurstof en water dat ze onder een laagje olie bewaard worden.

Slide 7 - Tekstslide

Metalen beschermen
Is voorkomen dat er zuurstof (of andere stoffen)bijkomen door:
-verven
-invetten

-vertinnen

-verzinken

-verchromen

-emailleren


Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

reacties van metalen
  • het aangetasten van onedele metalen  door stoffen uit de atmosfeer heet corrosie
  • roesten= corroderen van ijzer 
  • roest is poreus, daaronder roest het ijzer verder
  • aluminiumoxide en zinkoxide zijn niet poreus en beschermen juist tegen verder corroderen
t

Slide 10 - Tekstslide

metalen
Edel                                        onedel                                 zeer onedel
- goud                                   - ijzer                                    - kalium
- zilver                                   - tin                                       - natrium
- platinium                          - aluminium                      - calcium
- (koper)

Slide 11 - Tekstslide

welke stoffen zijn er nodig om ijzer te krijgen?
A
ijzererts, water, zuurstof
B
ijzererts, water, koolstof
C
ijzererts, zuurstof, koolstof
D
bauxiet, water, zuurstof

Slide 12 - Quizvraag

Sommige metalen kunnen zeer heftig met water reageren. hoe noem je dit metaal
A
edelmetaal
B
zeer onedel metaal
C
onedel metaal
D
metaal

Slide 13 - Quizvraag

Er zijn onedele metalen en edelmetalen. Wat geeft men aan als men spreekt van een edelmetaal?
A
Hoe edeler des te duurder het proces is om het te winnen
B
Hoe edeler des te beter het metaal reageert met andere stoffen
C
Hoe edeler des te slechter het metaal reageert met andere stoffen
D
Hoe edeler des te zwaarder het metaal is

Slide 14 - Quizvraag

Bekijk de volgende beweringen:
1 Hoe edeler een metaal, des te reactiever het metaal is.
2 zeer onedele metalen reageren niet met water

Welke bewering(en) is/zijn juist?
A
Alleen 1
B
Alleen 2
C
Zowel 1 als 2
D
Geen van beiden

Slide 15 - Quizvraag

Geef 3 eigenschappen van metalen

Slide 16 - Open vraag

doorlezen par. 6.2
maken opgaven par 6.2

Slide 17 - Tekstslide