Vwo 5 Voorbereiding practicum 5

Vandaag
Voorbereiding practicum 5
Het azijnzuurgehalte in natuurazijn

Uitleg paragraaf 11.2
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Vandaag
Voorbereiding practicum 5
Het azijnzuurgehalte in natuurazijn

Uitleg paragraaf 11.2

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je leert een werkplan opstellen

Slide 2 - Tekstslide

Materiaal
Buret
Pipet (25 mL)
Erlenmeyer
Bekerglazen
Azijnzuuroplossing (10x verdund)
Natronloog (0,1000 M)
Indicatoren
Doel van het practicum
Het doel van het practicum is om de concentratie azijnzuur in natuurazijn te bepalen. Voor deze bepaling krijg je een 10x verdunde oplossing van natuurazijn. Je titreert met natronloog en je gebruikt een geschikte indicator (zelf uitzoeken!)

Bedenk wat je moet doen om de benodigde informatie te krijgen.

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
Je weet wat colorimetrie is.
Je weet hoe je een ijklijn opstelt.
Je kan met behulp van een ijklijn de concentratie bepalen.

Slide 4 - Tekstslide

Colorimetrie
Je hebt een gekleurde oplossing (color), waarvan je de concentratie wilt bepalen. 

Hoe meer opgeloste stof, hoe sterker de kleur.
Een colorimeter meet sterk de kleur is van een oplossing.

Slide 5 - Tekstslide

Colorimeter
Je gebruikt licht van 1 kleur en zendt dat door je monster.
Een fotocel meet hoeveel licht wordt doorgelaten.

Slide 6 - Tekstslide

Colorimeter
Als minder licht wordt doorgelaten, is er meer geabsorbeerd door de oplossing en dus meer aanwezig van de stof.

Slide 7 - Tekstslide

Colorimetrie
Je maakt met behulp van bekende concentraties een ijklijn. Dit is een rechte lijn door de oorsprong. (Waarom?)
Met een ijklijn kan je dus bepalen wat de concentratie van je onbekende monster is.

Slide 8 - Tekstslide

Colorimetrie
Voor de extinctie (uitdoving) staat in Binas tabel 37E een formule, de wet van Lambert-Beer:

E = ε * [A] * l
ε = de extinctiecoëfficiënt (constante, zie Binas 39A1)
[A] = concentratie van de oplossing
l = de lengte van de lichtweg (= breedte cuvet) in cm

Slide 9 - Tekstslide

Aan de slag
Maak deze week bij paragraaf 11.2:
Opgave 15 t/m 20

Slide 10 - Tekstslide