Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie
Les 4
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie
Les 4

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik
- Voorgaande lessen
- Reader

Slide 2 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen de menopauze en de overgang?

Slide 3 - Open vraag

Welk hormoon neemt af tijdens de penopauze?

Slide 4 - Open vraag

Wat is het verschil tussen artrose en botontkalking?

Slide 5 - Open vraag

De vijf fases bij rouw

Slide 6 - Woordweb

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kan je benoemen welke stoornissen ouderen kunnen krijgen.

Kan je kenmerken van verschillende stoornissen benoemen.

 


Slide 7 - Tekstslide

Wat zijn de symptomen van de overgang?

Slide 8 - Open vraag

Stoornissen die we behandelen
- Dementie
- Ziekte van alzheimer
- Vasculaire dementie
- Syndroom van korsakov


Slide 9 - Tekstslide

Wat is een verzamelnaam voor ziektes die de hersenen aantasten?

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Video

Dementie
- Verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes
- Geestelijke aftakeling
- Begint bij het geheugen
- Moeite met informatie verwerken
- Patiënt vergeet dingen
- Alzheimer is een vorm van dementie

Slide 12 - Tekstslide

Oorzaken van dementie

Slide 13 - Woordweb

Oorzaken dementie
Alzheimer dementie, door eiwitophoping tussen zenuwcellen​
Frontaalkwabdementie voorste gedeelte hersenen is aangetast​
Roken
Weinig bewegen
Hoge bloeddruk
Diabetes (suikerziekte)
Sterk overgewicht (obesitas)
Slechte nierfunctie
Ziekten die de hersenen aantasten​

Slide 14 - Tekstslide

Hoe herken je de ziekte van alzheimer?

Slide 15 - Open vraag

De ziekte van alzheimer
Meest voorkomende vorm van dementie​
1 op de 10 ouderen boven 65+ ​
Ziekte verloopt geleidelijk (beetje bij beetje erger)​
Naarmate jaren verstrijken steeds meer problemen​
Begint bij (waar heb ik … gelegd)  vergeet steeds meer​
Problemen met taal​, voorlezen lastiger, informatie opnemen en schrijven​ neemt af
Einde ziekte: weet niet meer waar hij/zij is, herkent niemand meer en volledig afhankelijk​, kan niet meer praten

Slide 16 - Tekstslide

Vasculaire dementie
Ontstaat door slechte doorbloeding van de hersenen​.
Kan gevolg zijn van: hersenbloeding, tia of een herseninfarct.
Hersendelen raken beschadigd door te weinig bloed​.
Vaak problemen motoriek/plannen​ (frontale kwab) of taal.
Verloopt sprongsgewijs. Verlies van functies door afsterven delen van de hersenen.

Slide 17 - Tekstslide

Vasculaire dementie verloopt...
A
Geleidelijk
B
Sprongsgewijs

Slide 18 - Quizvraag

Frontaalkwab
hersenen

Slide 19 - Woordweb

Slide 20 - Video

Wat is het syndroom van Korsakov ?
Wat zijn de mogelijke oorzaken?

Slide 21 - Open vraag

Korsakov
- Alcoholisten
- Gebrek aan vitamine B1
- Deel van de hersenen beschadigd
- Geheugenproblemen
- Nieuwe informatie opslaan lukt niet
- Opgeslagen informatie ophalen lukt niet
- Handelingen uitvoeren lukt wel
- Moeite met plannen

Slide 22 - Tekstslide

Wat zijn aandachtspunten tijdens het communiceren met mensen met dementie?

Slide 23 - Open vraag

Tip en een Top voor deze les

Slide 24 - Open vraag