Overal natuurkunde 3 havo 3.3 parallel en serie

De parallelschakeling
Spanning 
De spanning over iedere weerstand is gelijk aan de bronspanning.
Ubron=U1=U2(=U3=U4.....)
Stroomsterkte
De stroom door de spanningsbron is de som van de stromen door de weerstanden.
 Ibron=I1+I2(+I3+I4....)

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De parallelschakeling
Spanning 
De spanning over iedere weerstand is gelijk aan de bronspanning.
Ubron=U1=U2(=U3=U4.....)
Stroomsterkte
De stroom door de spanningsbron is de som van de stromen door de weerstanden.
 Ibron=I1+I2(+I3+I4....)

Slide 1 - Tekstslide

De parallelschakeling
Spanning: Ubron=U1=U2(=U3=U4.....)
Stroomsterkte: Ibron=I1+I2(+I3+I4....)

Geleidbaarheid:

Stroomsterkte weeerstand 1:
I1=G1.U1,    G1= 2S, U1= 6V,  I1 = 2x6 = 12A
Stroomsterkte weerstand 2:
I2=G2.U2,     G2=4S,  U2=6V,  I2= 4x6= 24A
Stroomsterkte van de spanningsbron:
Ibron=I1+I2,  Ibron = 12+24= 36A  
G=UI
6V

Slide 2 - Tekstslide

De parallelschakeling
Spanning: Ubron=U1=U2(=U3=U4.....)
Stroomsterkte: Ibron=I1+I2(+I3+I4....)

Geleidbaarheid:

Stroomsterkte weerstand 1:
I1=G1.U1,   G1= 1S, U1= 6V,    I1 = 1x6 = 6A
Stroomsterkte weerstand 2:
I2=G2.U2,    G2=4S,  U2=6V,     I2= 4x6= 24A
Stroomsterkte van de spanningsbron:
Ibron=I1+I2,        Ibron = 6+24= 30A  

Slide 3 - Tekstslide

Bereken de stroomsterkte (I) door weerstand 1
A
0.75 A
B
1.33 A
C
4 S
D
12 A

Slide 4 - Quizvraag

Bereken de stroomsterkte (I) door weerstand 2
A
0.8 A
B
1.66 A
C
15 A
D
5 S

Slide 5 - Quizvraag

Bereken de stroomsterkte (I) door de
spanningsbron.
A
27 A
B
3 A
C
9 S
D
12 A

Slide 6 - Quizvraag

De serieschakeling
                                                De stroomsterkte door iedere weerstand is                                                  gelijk aan de stroomsterkte door de bron.
                                                Ibron= I1 = I2(=I3=I4=…..) 

                                                De spanning van de bron is gelijk aan de                                                    som van de spanningen over de                                                                  weerstanden. 
                                                 Ubron = U1 + U2(+U3+U4+….)

Slide 7 - Tekstslide

De serieschakeling
Spanning: Ubron = U1 + U2(+U3+U4+….)
Stroomsterkte :Ibron= I1 = I2(=I3=I4=…..) 
Weerstand:   

Bereken de spanning over weerstand 1 en 2
     Ibron=I1=I2=1,5A,     R1=2Ω,       R2=6Ω 
     U1 =I1.R1 = 2 x 1,5 = 3V
     U2 =I2.R2 = 6 x 1,5 = 9V

Bereken de spanning van de spanningsbron.
      Ubron =U1+U2 = 3+9=12V

R=IU

Slide 8 - Tekstslide


Bereken de spanning (U)over weerstand 1
A
4 A
B
8 V
C
8 A
D
32 V

Slide 9 - Quizvraag


Bereken de spanning (U) over weerstand 2
A
8 A
B
16 A
C
16 V
D
32 V

Slide 10 - Quizvraag


Bereken de spanning van de spanningsbron.
A
12 V
B
24 V
C
16 V
D
32 V

Slide 11 - Quizvraag

De totale geleidbaarheid 
De totale geleidbaarheid van een parallelschakeling:

Gtot = G1+G2(+G3+G4+….)

Gtot is de totale geleidbaarheid in siemens (S).
G1, G2,… is de geleidbaarheid van de losse
                 weerstanden in siemens (S).

Stroomsterkte en spanning bereken je via de geleidbaarheid.  
G=UI
I=G.U
U=GI

Slide 12 - Tekstslide

De totale geleidbaarheid 
Bereken de totale geleidbaarheid:
Gtot = G1+G2,     G1= 1,0S  G2 = 4,0S,  Gtot = 1,0 + 4,0 = 5,0 S

Bereken de stroomsterkte door de spanningsbron:
Ibron = Gtot . U,  Gtot= 5,0S  U=6V,   Ibron = 5,0 x 6 = 30A

Bereken de stroomsterkte door beide weerstanden
:
I1 =G1.U = 1,0 x 6,0 = 6,0A
 I2 =G2.U = 4,0 x 6,0 = 24A 

Slide 13 - Tekstslide


bereken de totale geleidbaarheid 
A
24 V
B
12 S
C
35 S
D
288 S

Slide 14 - Quizvraag


bereken de stroomsterkte door de spanningsbron.
A
120 A
B
12 A
C
12 S
D
288 A

Slide 15 - Quizvraag


bereken de stroomsterkte door de spanningsbron.
A
120 A
B
12 A
C
12 S
D
288 A

Slide 16 - Quizvraag


bereken de totale weerstand.
A
0.083 ohm
B
12 ohm
C
24 ohm
D
2 ohm

Slide 17 - Quizvraag

de vervangingsweerstand
De totale weerstand van een serieschakeling:

Rtot = R1+R2(+R3+R4+….)

Rtot is de totale weerstand in ohm (Ω).
R1, R2,… is de weerstand van de losse
                 weerstanden in ohm(Ω).

Stroomsterkte en spanning bereken je via de
weerstand. 


R=IU
U=R.I
I=RU

Slide 18 - Tekstslide

de vervangingsweerstand
Bereken de totale weerstand.
Rtot=R1+R2,    R1=1,0Ω R2=0,25Ω
, 
Rtot= 1,0+0,25=1,25Ω 

Bereken de stroomsterkte door de spanningsbron.
𝑰=𝑼/𝑹,    U=6V
,  R = 1,25 Ω    ,  𝑰=𝟔/𝟏,𝟐𝟓=𝟒,𝟖𝑨 

Bereken de spanning door beide weerstanden
U1 =I.R1,     I=4,8A,  R1=1,0Ω ,      U1= 4,8 x 1,0 = 4,8V
 U2 =I.R2     I=4,8A, R2=0,25Ω,       U2= 4,8 x 0,25 = 1,2V 

Slide 19 - Tekstslide


Bereken de totale weerstand
A
11.5V
B
1Ω
C
2.5Ω
D
4Ω

Slide 20 - Quizvraag


Bereken de de stroomsterkte door de spanningsbron.
A
3,6A
B
2,5A
C
22,5A
D
9,0A

Slide 21 - Quizvraag


Bereken de spanning over weerstand1 
A
18,0 V
B
3.6V
C
7,2V
D
1.8V

Slide 22 - Quizvraag


Bereken de spanning over weerstand 2 
A
4,5 V
B
3.6V
C
7,2V
D
1.8V

Slide 23 - Quizvraag

Huiswerk
bestudeer paragraaf 3.3 digitaal.
(interactieve methode van Overal (zie mail))
maak de vragen digitaal.

Slide 24 - Tekstslide