cross

V4 Of Course lesson 4.3 + key WiP 1

V4: Thu 4 February

 • check homework: exc 2-7
 • TB 4.2
 • exc 10-15
Happy Tuesday, V4!
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

V4: Thu 4 February

 • check homework: exc 2-7
 • TB 4.2
 • exc 10-15
Happy Tuesday, V4!

Slide 1 - Tekstslide

V4: Thursday 10 February

 • check homework: exc 16, 19, 20 (e-pack) 
 • key Words in Progress exc 1
 • grammar: possession + word order
 • exc 21, 22, 24, 26 (speaking)

Slide 2 - Tekstslide

Words in Progress exc 1 (key)
1. breeding
2. recycled
3. vermin
4. species
5. rodents
6. acid rain
7. extinct
8. carbon dioxide emissions
9. pollution
10. sewage
11. endangered
12. car exhaust fumes
13. fossil fuels
14. disposable
15. nuclear waste
16. solar
17. sustainable
18. deforestation
19. bottle bank
20. ozone


Slide 3 - Tekstslide

Possessive: 's/ s'/ of (TB 100-1)
Om bezit aan te duiden gebruiken we de volgende vormen:

Bij 1 persoon (enkelvoud): 's
Bij meerdere personen (meervoud)s'
Bij dingen: of

the boy's bike
the boys' bikes
the brakes of the bike

Slide 4 - Tekstslide

Possessive: 's/ s'/ of
Verder gebruik van 's'

bij namen 's
James's friend
Bridget Jones's Diary
bij tijd en afstand  's/ s'
an hour's walk
a four hours' drive 
(of: a four-hour drive)bij plaats (niet naam vh gebouw)
I went over to my friend's
I saw him at the baker's
She always shops at Tesco's

Slide 5 - Tekstslide

Possessive: 's/ s'/ of
Verder gebruik van of

bij hoeveelheden
a cup of tea
a liter of milk
bij aardrijkskundige namen
the province of Utrecht
the city of Delft


Slide 6 - Tekstslide

Word order
Subject
Verb
Object
Manner
Place
Time


SVOMPT
Peter
plays
football
professionally
in Amsterdam
5 times a week


The students
enjoy
their English classes
very much

on Tuesdays and Thursdays


wie
doet
wat
hoe
waar
wanneer


Slide 7 - Tekstslide

Word order
Bepalingen van onbepaalde tijd (always, never, sometimes, often, seldom, usually) + enkele andere veel gebruikte bijwoorden (already, soon, also, probably, nearly, certainly)

voor het werkwoord: 
na het 1e hulpwerkwoord:
na vormen van 'to be'
na het onderwerp in vraagzinnen

I nearly slipped on the icy road.
She has already done her homework.
He is always complaining about the weather
Does your cat often eat Chinese food?

Slide 8 - Tekstslide

The correct English word order is:
A
wie doet wat, hoe ,wanneer, waar?
B
wie doet wat, hoe, waar, wanneer?
C
wanneer doet wie, hoe, wat, waar?
D
wie doet hoe, wat, wanneer, waar?

Slide 9 - Quizvraag

What is the correct word order?
A
You have been never there.
B
You never have been there.
C
You have been there never.
D
You've never been there.

Slide 10 - Quizvraag

What is the correct word order?
A
Matt sometimes arrives late for work.
B
Matt arrives sometimes late for work.
C
Sometimes, Matt arrives late for work.
D
Matt arrives late for work sometimes.

Slide 11 - Quizvraag

What is the correct word order in English?
A
place before time
B
time before place

Slide 12 - Quizvraag

What is the correct word order?
A
They never are on time.
B
They are never on time.

Slide 13 - Quizvraag

What is the correct word order?
A
See you next Monday at the Google Meet.
B
See you at the Google Meet next Monday.

Slide 14 - Quizvraag

homework Tuesday 15 Feb
 • 21, 22, 24 (e-pack) + 26 (speaking)


Slide 15 - Tekstslide