cross

start redox

1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Beschrijf een atoom calcium-40 volgens het atoommodel van rutherford
A
p=20 n=20 e=20
B
p=40 n=20 e=40
C
p=20 n=40 e=20
D
antw staat er niet bij

Slide 4 - Quizvraag

Slide 5 - Tekstslide

Geef de elektronenverdeling van het atoom calcium-40 volgens bohr

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Tekstslide

Waarom kan calcium zo goed stroom geleiden (uitleg op micro niveau)
A
Metalen geleiden altijd goed stroom
B
In een metaalrooster heb je vrije elektronen
C
Metalen hebben een positieve kern
D
Stroom is de beweging van elektronen

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Tekstslide

Geef de reactievergelijking tussen calcium en chloor tot calciumchloride

Slide 10 - Open vraag

mondeling

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Geef de reactievergelijking: Calcium reageert met zoutzuur tot waterstofgas, water en een oplossing van calciumionen

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

       woensdag blokuur

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Waar staan de metalen in het periodiek systeem?
A
links & midden
B
rechts boven

Slide 19 - Quizvraag

Bij het ijzer(III)-ion is er sprake van een:
A
covalentie van 3+
B
atoom van 3+
C
elektrovalentie van 3+
D
molecuul van 3+

Slide 20 - Quizvraag

Wat is de elektrovalentie van een aluminium ion?
A
1+
B
2+
C
3+
D
4+

Slide 21 - Quizvraag

Deel de volgende stoffen in bij de juiste groep.

Zouten
Moleculaire 
stoffen
Metalen
Ne(g)
Al2O3 (s)
Fe2O3 (s)
P2O5 (s)
Fe (s)
O2 (g)

Slide 22 - Sleepvraag

Slide 23 - Tekstslide

a. butaan-2ol b. kaliumhydroxide
c. natronloog + koper(II)chloride

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

ijzer + zoutzuur
Fe + H3O+ --> H2 + Fe2+ + 2 H2O

Ladingen
Voor
Na
Fe
0
2+
H
1+
0 (H2)
Elektronen gaan van ijzer naar waterstof

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Verbranding magnesium
2 Mg + O2 --> 2 MgO

elektronen verdeling
Voor
Na
magnesium
zuurstof

Slide 31 - Tekstslide

2 Mg + O2 --> 2 MgO
A
Mg voor =0 na = 2 O voor = 0 na = 2
B
Mg voor =2 na = 2 O voor = 2 na = 2
C
Mg voor =0 na = 2+ O voor = 0 na = 2-
D
Mg voor =0 na = 2+ O voor = 4- na = 2-

Slide 32 - Quizvraag

Verbranding magnesium
2 Mg + O2 --> 2 MgO

elektronen verdeling
Voor
Na
magnesium
0
2+
zuurstof
O
2-
Elektronen gaan van magnesium naar zuurstof

Slide 33 - Tekstslide

ontleding van ijzer(II)oxide
2FeO  --> 2Fe + O2
elektronen verdeling
Voor
Na
ijzer
zuurstof

Slide 34 - Tekstslide

2FeO --> 2Fe + O2
A
Fe voor =0 na = 0 O voor = 0 na = 2
B
Fe voor =2+ na = 2- O voor = 2- na = 0
C
Fe voor =3+ na = 0 O voor = 4- na = 0
D
Fe voor =2+ na = 0 O voor = 2- na = 0

Slide 35 - Quizvraag

ontleding ijzeroxide 
2FeO --> 2Fe + O2
elektronen verdeling
Voor
Na
ijzer
2+ (zout)
0 (element)
zuurstof
2- (zout)
0 (element)

Slide 36 - Tekstslide

reactie tussen ....
Cr(s) + 3Cu+(aq) --> Cr3+(aq) + 3Cu(s)

elektronen verdeling
Voor
Na
Cr
Cu

Slide 37 - Tekstslide


Cr(s) + 3Cu+(aq) --> Cr3+(aq) + 3Cu(s)
Lading voor en na voor Cr en Cu

Slide 38 - Open vraag

reactie tussen ....
Cr(s) + 3Cu+(aq) --> Cr3+(aq) + 3Cu(s)

elektronen verdeling
Voor
Na
Cr
0 (element)
3+
Cu
1+
0 (element)

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide


CN- + H2O --> HCN + OH-
Welk type reactie
A
Neerslag reactie
B
Redoxreactie
C
Zuur base reactie
D
Ander type

Slide 43 - Quizvraag


HgS (s) --> Hg (s) + S (s)
Welk type reactie
A
Neerslag reactie
B
Redoxreactie
C
Zuur base reactie
D
Ander type

Slide 44 - Quizvraag


Ca2+ + 2 OH- --> Ca(OH)2
Welk type reactie
A
Neerslag reactie
B
Redoxreactie
C
Zuur base reactie
D
Ander type

Slide 45 - Quizvraag


Zn + 2 H+ --> Zn2+ + H2
Welk type reactie
A
Neerslag reactie
B
Redoxreactie
C
Zuur base reactie
D
Ander type

Slide 46 - Quizvraag

Slide 47 - Tekstslide

Slide 48 - Tekstslide