LPA en wie is wie in de org

Aan t einde van de les weet je meer over de Leerplichtambtenaar, de Studentenraad, de Ambassadeur , tegemoetkoming studiekosten. 
Ook vertel ik je 
wie is de directeur, adjunct directeur en teamleider? En wat doet een Studiecoach?
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
Thema 1MBOStudiejaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Aan t einde van de les weet je meer over de Leerplichtambtenaar, de Studentenraad, de Ambassadeur , tegemoetkoming studiekosten. 
Ook vertel ik je 
wie is de directeur, adjunct directeur en teamleider? En wat doet een Studiecoach?

Slide 1 - Tekstslide

LEERPLICHT OF KWALIFICATIEPLICHT?
De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. De LEERPLICHT loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt.

 De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat je een startkwalificatie hebt gehaald. Of tot de dag dat je 18 jaar wordt.

Slide 2 - Tekstslide

Startkwalificatie
MBO 2 DIPLOMA
5 HAVO DIPLOMA
6 VWO DIPLOMA

Slide 3 - Tekstslide

WAAROM STARTKWALIFICATIE?
Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. 
 Als leerlingen van 16 tot 18 jaar val je onder de kwalificatieplicht. 
Leerlingen van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio's) om toch een startkwalificatie te halen. 

Slide 4 - Tekstslide

Kwalificatieplichtig en werken
Wanneer je kwalificatieplichtig bent, dan móet je een volledig onderwijsprogramma volgen. Alleen als je de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo volgt, kun je leren en werken combineren. Je mag niet volledig werken zolang je kwalificatieplichtig bent. Ook niet als je bijvoorbeeld tussen 2 opleidingen in zit.

Slide 5 - Tekstslide

Wat gebeurt er als je zonder diploma van school gaat?
ouder dan 18: meldt de school dit aan de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente stelt vervolgens een onderzoek in. Dit werkt net zoals bij leerlingen onder 16 jaar. 

Maar als een leerling tussen 18 en 23 jaar van school gaat zonder startkwalificatie, meldt de school dit wel bij de gemeente.

Slide 6 - Tekstslide

Geen startkwalificatie?
Heb je nog geen startkwalificatie (mbo-2, havo of vwo), dan ben je verplicht die te halen voordat je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Het kabinet wil jongeren zoveel mogelijk stimuleren te werken of te leren, om te voorkomen dat ze afhankelijk worden van bijstand.

Slide 7 - Tekstslide

Leerplichtambtenaar
Leerplichtambtenaren controleren of ouders en jongeren de leerplicht naleven. Een leerplichtambtenaar heeft de volgende taken:
1. Ouders en leerlingen informeren
2. Achterliggende problemen onderzoeken
3. Proces-verbaal opmaken: Verwijtbaarheid is als de ouders niets of niet genoeg doen om het verzuim te stoppen. 

Slide 8 - Tekstslide

Wat doet de school?
Alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden

Slide 9 - Tekstslide

Aanwezigheid
We verwachten dat je altijd aanwezig bent. En natuurlijk kom je op tijd in de lessen en op je BPV. Dit helpt je om goede resultaten te behalen in deze opleiding. We houden daarom jouw aanwezigheid goed in de gaten. Dat zijn we ook wettelijk verplicht.

We doen dat op de volgende manier:•
1. De school gaat bij verzuim met jou in gesprek.

2. Als je 16 uur ongeoorloofd afwezig bent gedurende vier aaneengesloten weken, krijg je een brief van school. We melden je verzuim bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en leerplicht.

3. Iedere keer als je 16 uur gedurende vier aaneengesloten weken ongeoorloofd afwezig bent, meldt school dit bij DUO.

Slide 10 - Tekstslide

Wist je dit over de kwalificatieplicht?
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll

Waarom kom jij naar school?

Slide 12 - Woordweb

Studentenraad
De Centrale Studentenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de Mondriaanscholen. Via deze vertegenwoordigers hebben Mondriaanstudenten inspraak. Als raadsleden denken en/of beslissen zij mee over allerlei zaken die voor studenten belangrijk zijn. Zij overleggen hierover met elkaar en met het bestuur van Mondriaan.

Slide 13 - Tekstslide

Studentenraad
De studentenraad komt maandelijks 2x keer bij elkaar. "Sinds een jaar zitten we ook om de tafel met het CvB, de ondernemingsraad en de raad van bestuur"
https://studentrocmondriaan.sharepoint.com/sites/student/SR 

Slide 14 - Tekstslide

Waarover beslist Studentenraad mee?

Slide 15 - Woordweb

Onderwerpen
de kantineprijzen, gezonde school, sfeer op school, veiligheid
de kwaliteit van onderwijs aan de orde, plek om rustig te studeren, het reglement van de studentenraad​, een beroeps- en klachtenregeling​, het huishoudelijk reglement van de studentenraad​​, het Studentenstatuut, de onderwijs-overeenkomst (OOK), de stage-overeenkomst
het 'Onderwijs en Examenreglement' (OER)

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Ambassadeur
Als schoolambassadeur ben je het gezicht van de school. Je vertegenwoordigt een schooljaar lang je school door bijvoorbeeld te helpen bij voorlichtingen, je verhaal te delen voor het
voorlichtingsmateriaal en je maakt content (foto’s, video’s en berichten) voor Social Media.
Schoolambassadeur en/of de Mondriaan ambassadeur zijn, is een ontzettend leuke ervaring, je kunt je extra ontwikkelen en het is natuurlijk goed voor je cv.

Slide 18 - Tekstslide

Wat vragen wij aan jou als schoolambassadeur?
• Aanwezig te zijn op de kennismakings- en trainingsmomenten. Dit kan onder schooltijd of je
stage vallen, maar je aanwezigheid is wel van belang tijdens deze momenten;
• Open Dagen; als schoolambassadeur en het gezicht van de school (met je unieke verhaal)
ben je aanwezig tijdens de drie Open Dagen van ROC Mondriaan op de locatie van je school;
• Voorlichtingsmateriaal; op de achterkant van de sectorflyer komt een foto van jou met een
quote en een link naar je interview/verhaal;
• Video en Social Media content; als schoolambassadeur vragen we je om een bijdrage te
leveren voor de website en verschillende Social Media kanalen. Denk hierbij aan ‘instatakeovers’, video’s/vlogs, foto’s en berichten ter promotie van de school

Slide 19 - Tekstslide

Tegemoetkoming studiekosten, volgende pagina

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Link

Studie info punt
voorlichting en advies over studie- en beroepskeuze; coördineren passend onderwijs; nemen testen af en zijn sociale veiligheid (advies en ondersteuning aan schooldirecteuren) en financiële dienstverlening (voorheen weerstandsfonds) belegd. Ze hebben loopbaanadviseurs en een loopbaanadvies kan ondersteund worden door testen. Deze testen zijn doorgaans alleen op verwijzing mogelijk.Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Lesgeld MBO
De hoogte van het lesgeld verandert elk jaar. Wil je een fulltime mbo-opleiding aan een reguliere mbo-school doen?  Voor het studiejaar 2021-2022 is dat € 1.216,- Het lesgeld voor elk mbo-niveau is hetzelfde.
Vanwege de coronamaatregelen krijgt u 50% korting op het lesgeld voor 2021-2022: 608 euro dus, te betalen via DUO.

Slide 24 - Tekstslide

Directeur 
Jelle
Marchand
School-
beleid,
financiën,
richting

Slide 25 - Tekstslide

Adjunct Directeur
Marisja Groen:
personeelszaken, ICT, backoffice, uitvoering schoolbeleid

Slide 26 - Tekstslide

Teamleider
Jolanda
van 
den 
Berg
Teamge-
relateerde
zaken: roosters, spijbe-lende studenten

Slide 27 - Tekstslide

Studiecoach/SLB'er
help je studenten van de moederklassen vooruit kijken met wat zij moeten doen aan schoolwerk, stage opdrachten, maken van huiswerk, voorbereiding voor toetsen en examens (plannen);
ben je motivator en klankbord van studenten en ga je samen met de studenten opzoek naar oplossingen voor problematieken. 

oplossingsgericht coachen, problematieken te achterhalen, te analyseren en te komen met diverse mogelijkheden om deze op te lossen;
zet je adviesvaardigheid in om de jongere, waar nodig tot het aangaan van verdere professionele hulp en inzet van experts en professionals, te begeleiden;
ben je een vraagbaak en luisterend oor zijn voor zowel student, docent en teamleider. Hierbij kan je intermediair zijn tussen verschillende interne en externe stakeholders en informatie verzamelen en delen met de verschillende partijen en afspraken maken in het kiezen van eenduidige afspraken;
geef je lessen studieloopbaanbegeleiding.

Slide 28 - Tekstslide