HAVO2 6.2 Direct, indirect en diffuus

6.2

Direct,
indirect
en
diffuus
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

6.2

Direct,
indirect
en
diffuus

Slide 1 - Tekstslide

6.2 Direct, indirect en diffuus
  •  Inleidend filmpje  
  •   Licht en schaduw
  •   Direct licht
  • Indirect en diffuus licht

  • Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Voorkennis (6.1 Licht en kleur)
Leerdoel 1: Ik weet wat natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen zijn en kan er voorbeelden van noemen. 
Leerdoel 2: Ik weet hoe een spectrum kan worden getoond en kan de spectraalkleuren noemen. 
Leerdoel 3: Ik kan uitleggen hoe kleuren worden waargenomen bij bepaalde kleuren licht.

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen: 6.2 Direct, indirect en diffuus
Leerdoel 4: Ik kan uitleggen wat het verschil tussen direct, indirect en diffuus licht is. 
Leerdoel 5a: Ik kan een eenvoudige schaduw tekenen dmv randstralen. 
Leerdoel 5b: Ik kan een schaduw tekenen waarbij sprake is van kernschaduw en halfschaduw. 

Slide 4 - Tekstslide

Lichtstralen
Lichtstralen tekenen we als rechte lijnen met een pijltje in de richting waarin het zich voortplant.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Schaduwvorming

Slide 8 - Tekstslide

Schaduw ontstaat als het licht van een lichtbron geheel of gedeeltelijk wordt tegengehouden door een object. Een voorwaarde voor het ontstaan van schaduw is aldus dat er een lichtbron en een object aanwezig moeten zijn

Slide 9 - Tekstslide

Soorten schaduw

  • Halfschaduw:                                                                                                      Een schaduw waar niet alle lichtbronnen schijnen.
  • Kernschaduw:                                                                                                    Een schaduw waar geen enkele lichtbron schijnt.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Schaduw tekenen
Puntlichtbron

Slide 12 - Tekstslide

Schaduw (kern en half): fout
Twee lichtbronnen

Slide 13 - Tekstslide

Direct licht
Het licht komt rechtstreeks (direct) van de lichtbron.

Slide 14 - Tekstslide

Indirect licht
Het licht komt via een mat oppervlak dat het licht in allerlei richtingen weerkaatst (reflecteert).

Slide 15 - Tekstslide

Diffuus licht
Het licht van de lichtbron gaat door een doorschijnend voorwerp en wordt door dat voorwerp verstrooit.

Slide 16 - Tekstslide

Hoe noemen we de verzameling kleuren die een lichtbron uitzendt?
A
Prisma
B
Wit licht
C
Spectrum
D
Regenboog

Slide 17 - Quizvraag

hoe heet het lichtere gedeelte van een schaduw?
A
kernschaduw
B
halfschaduw

Slide 18 - Quizvraag

Bij een zonsverduistering staat de maan
A
achter de aarde
B
tussen de zon en de aarde
C
achter de zon
D
er is geen maan

Slide 19 - Quizvraag

Dit is een voorbeeld
A
Direct licht
B
Indirect licht
C
Diffuus licht
D
Schaduwvorming

Slide 20 - Quizvraag

Dit is een voorbeeld
A
Direct licht
B
Indirect licht
C
Diffuus licht
D
Schaduwvorming

Slide 21 - Quizvraag

Leerdoelen: 6.2 controleren
Leerdoel 4: Kan ik uitleggen wat het verschil tussen direct, indirect en diffuus licht is? 
Leerdoel 5a: Kan ik een eenvoudige schaduw tekenen dmv randstralen? 
Leerdoel 5b: Kan ik een schaduw tekenen waarbij sprake is van kernschaduw en halfschaduw?

Slide 22 - Tekstslide

Opdrachten
6.2 - Opdracht 1 t/m 10
Heb je vragen? Stel ze op Classroom!

Slide 23 - Tekstslide

Einde van paragraaf 2
Maken online opdrachten 1 t/m 8

Slide 24 - Tekstslide