cross

De opkomst van steden

Tijdvak 4:
De tijd van steden en staten
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenishavoLeerjaar 4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Tijdvak 4:
De tijd van steden en staten

Slide 1 - Tekstslide

Kenmerkend aspect:
De opkomst van handel en ambacht in  steden

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het eind van deze les weet je wat ambachtslieden zijn en wat die met de opkomst van steden te maken hebben.

Aan het einde van de les weet je hoe de verbetering in de landbouw voor verstedelijking zorgde.

Slide 3 - Tekstslide

De middeleeuwse stad

Slide 4 - Tekstslide

De middeleeuwse stad
Rond 1000 ontstonden er in West-Europa veel nieuwe steden, voornamelijk op geografisch gunstige plekken.

Slide 5 - Tekstslide

gelaagde samenleving; simpel en overzichtelijk; er is adel (de koning/leenheer en de vazallen/leenmannen en er zijn boeren.

Slide 6 - Tekstslide

Herhaling hoofdstuk 3: samenleving in de vroege middeleeuwen. Feodaliteit en horigheid.

Slide 7 - Tekstslide

tussen 1000 en 1300 verdubbelde de Europese bevolking zich!

Slide 8 - Tekstslide

Landbouwverbeteringen
1
2

Slide 9 - Tekstslide

IJzeren ploeg
& hals-juk
Ontginnen

Slide 10 - Tekstslide

Belangrijke landbouwverbetering: Drieslagstelsel

Slide 11 - Tekstslide

Dus...
  • Door landbouwverbeteringen ontstonden er voedseloverschotten 
  • Overschotten werden verkocht op de markt --> HANDEL
  • Specialisatie: er ontstaan ambachten (niet iedereen hoeft in de landbouw)
  • Handelaren en ambachtsmensen gaan wonen rond de markt --> steden ontstaan

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

gevolgen toename handel
  1. groei nieuwe steden
  2. ontwikkeling geldeconomie > geldwisselaars en banken
  3. ontstaan van handel over grote afstanden in luxekoopwaar ( oa zijde, specerijen met Midden-Oosten)
  4. samenwerkingsverbanden zoals de Hanze (12e - 17e eeuw)

Slide 14 - Tekstslide

Kaart waarop alle Hanze-steden te zien zijn. De steden van de Hanze lagen vooral in Duitsland. Hier in Nederland waren onder andere de IJsselsteden Kampen en Deventer lid van de Hanze. 

Handelaren van Hanzesteden hadden allerlei voordeeltjes als ze handelden in elkaars steden. Ze betaalden bijvoorbeeld minder tol en belasting. 

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Reizen was voor handelaren gevaarlijk
A
ze hadden veel geld bij zich
B
ze hadden dure koopwaar
C
er was veel armoede
D
eigenlijk is alles wel goed

Slide 17 - Quizvraag

oplossing?
A
geld naar de bank brengen
B
geld goed verstoppen

Slide 18 - Quizvraag

Ja, geld naar de bank

Slide 19 - Tekstslide

Er kwamen wisselbrieven

Slide 20 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het eind van deze les weet je wat ambachtslieden zijn en wat die met de opkomst van steden te maken hebben.

Aan het einde van de les weet je hoe de verbetering in de landbouw voor verstedelijking zorgde.

Slide 21 - Tekstslide

Zelf doen: 
Blz. 31/32 WB, op zoek naar de Kern opdracht 4. Historisch Denken opdracht 1 en 4.
Blz. 32/33 WB, op zoek naar de kern opdracht 1, 3, 4. Historisch Denken 1, 4, 6. 
Blz. 42 WB, Historisch denken opdracht 1, 3, 4, 5.

Slide 22 - Tekstslide