13.3 hoeken berekenen

13.3 Hoeken berekenen

Ga rustig zitten op je plek.
Doe je telefoon uit en in de telefoontas of in je tas.
Leg je spullen open op tafel en Ipad omgedraaid neer.

      18 juni
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

13.3 Hoeken berekenen

Ga rustig zitten op je plek.
Doe je telefoon uit en in de telefoontas of in je tas.
Leg je spullen open op tafel en Ipad omgedraaid neer.

      18 juni

Slide 1 - Tekstslide

Programma

Start

Lesdoelen

Huiswerk bespreken

Uitleg 

Aan de slag 

Afsluiting


Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel

In deze les ..


.. leer je de eigenschappen van de soorten driehoeken.

.. leer je de eigenschappen van de vierhoeken: ruit, vlieger en 

parallellogram.

.. leer je hoe je hoeken kunt berekenen wanneer lijnen elkaar snijden.
Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Vragen over het huiswerk?

Slide 6 - Woordweb

Welke eigenschappen ken je van een driehoek?

Slide 7 - Woordweb

Eigenschappen van driehoeken
 • De som van alle hoeken van een driehoek is altijd 180 graden.


Slide 8 - Tekstslide

Eigenschappen van driehoeken
Drie soorten driehoeken ..
Gelijkbenige driehoek:   
                                
Gelijkzijdige driehoek:   

Rechthoekige driehoek: 

Slide 9 - Tekstslide

Eigenschappen van driehoeken

Drie soorten driehoeken ..
Gelijkbenige driehoek:   twee gelijke zijden (benen)
                                twee gelijke hoeken (basishoeken)
Gelijkzijdige driehoek:   drie gelijke zijden 
                                drie gelijke hoeken (allen 60 graden)
Rechthoekige driehoek: een rechte hoek (90 graden)

Slide 10 - Tekstslide

Eigenschappen van driehoeken
 • De som van alle hoeken van een driehoek is altijd 180 graden.

Drie soorten driehoeken ..
Gelijkbenige driehoek:   twee gelijke zijden (benen)
                                twee gelijke hoeken (basishoeken)
Gelijkzijdige driehoek:   drie gelijke zijden 
                                drie gelijke hoeken (allen 60 graden)
Rechthoekige driehoek: een rechte hoek (90 graden)

Slide 11 - Tekstslide

Welke eigenschappen ken je van een vlieger?

Slide 12 - Woordweb

Eigenschappen van een vlieger
 • één diagonaal is de symmetrieas
 • de symmetrieas deelt de andere diagonaal doormidden
 • de diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • twee paar zijden zijn even lang

Slide 13 - Tekstslide

Welke eigenschappen ken je van een parallellogram?

Slide 14 - Woordweb

Vijf eigenschappen van een parallellogram.

 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymmetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormiddenSlide 15 - Tekstslide

Welke eigenschappen ken je van een ruit?

Slide 16 - Woordweb

Eigenschappen van een ruit

Een ruit is een bijzondere parallellogram, dus onderstaande eigenschappen gelden ook!!

 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymmetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden


En voor een ruit geldt ook nog ..

 • alle zijden zijn even lang
 • diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • diagonalen zijn de symmetrieassen 

Slide 17 - Tekstslide

11.3 Hoeken berekenen (VK)


Gestrekte hoek = 180 graden


Rechte hoek = 90 graden


Volle hoek = 360 graden

Slide 18 - Tekstslide

11.3 Hoeken berekenen

Je kunt de eigenschappen van vlakke figuren gebruiken om een hoek te berekenen.


Let op hoeken berekenen is niet meten!!

(Geen geodriehoek nodig!)

Slide 19 - Tekstslide

Hoeken berekenen

Als twee lijnen elkaar snijden krijg je vier hoeken.

Overstaande hoeken zijn even groot, dit zijn twee hoeken die tegenover elkaar liggen.Slide 20 - Tekstslide

Samen! 
Let op je notatie!!

Slide 21 - Tekstslide

13.1 Lijnsymmetrie
Een figuur is lijnsymmetrisch of spiegelsymmetrisch  als deze uit twee helften bestaat, die elkaars spiegelbeeld zijn.

De vouwlijn noemen we de symmetrieas.

Slide 22 - Tekstslide

13.2 Draaisymmetrie
Een figuur is draaisymmetrisch als je het rondom een draaipunt kunt draaien en het weer precies op zichzelf past.

De kleinste draaihoek moet altijd kleiner dan 180 graden zijn.
Voorbeeld: 
360 : 5 =72
Kleinste draaihoek = 72 graden

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Welke driehoek ken jij?

Slide 25 - Woordweb

11.3 Eigenschappen van driehoeken

Rechthoekige driehoek   


Heeft een rechte hoek 

              (rechte hoek)

            


A=90°

Slide 26 - Tekstslide

11.3 Eigenschappen van driehoeken

Gelijkbenige driehoek   


Twee gelijke zijden 

DF = EF

Twee gelijke hoeken 

              (basishoeken)

Lijnsymmetrisch

1 symmetrieas

D=E

Slide 27 - Tekstslide

13.3 Eigenschappen van driehoeken

Gelijkzijdige driehoek   


Alle zijden zijn even lang.

GH = HI = IG

Alle hoeken zijn even groot.

              

Lijn- en draaisymmetrisch

3 symmetrieassen, kleinste draaihoek = 120 graden

G=H=I=60°

Slide 28 - Tekstslide

Eigenschappen van driehoeken
 • De som van alle hoeken van een driehoek is altijd 180 graden.


Slide 29 - Tekstslide

Eigenschappen van driehoeken
 • De som van alle hoeken van een driehoek is altijd 180 graden.

Drie soorten driehoeken ..
Gelijkbenige driehoek:   
                                
Gelijkzijdige driehoek:   

Rechthoekige driehoek: 

Slide 30 - Tekstslide

Welke eigenschappen ken je van een vlieger?

Slide 31 - Woordweb

Eigenschappen van een vlieger
 • één diagonaal is de symmetrieas
 • de symmetrieas deelt de andere diagonaal doormidden
 • de diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • twee paar zijden zijn even lang

Slide 32 - Tekstslide

Welke eigenschappen ken je van een parallellogram?

Slide 33 - Woordweb

Vijf eigenschappen van een parallellogram.

 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymmetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormiddenSlide 34 - Tekstslide

Welke eigenschappen ken je van een ruit?

Slide 35 - Woordweb

Eigenschappen van een ruit

Een ruit is een bijzondere parallellogram, dus onderstaande eigenschappen gelden ook!!

 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymmetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden


En voor een ruit geldt ook nog ..

 • alle zijden zijn even lang
 • diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • diagonalen zijn de symmetrieassen 

Slide 36 - Tekstslide

Aan de slag

Maak: paragraaf 13.3 

Kijk je werk goed na met een andere kleur en verbeter je fouten!


Je gaat rustig aan het werk!
Heb je een vraag? Lees je aantekeningen van zonet nog eens door en/of overleg op fluistertoon vóór je je vinger opsteekt. 

Slide 37 - Tekstslide

Afsluiting 
Hoe ging het vandaag?


Slide 38 - Tekstslide