cross

I + J + K: Speaking & writing + grammar + watching

1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
Engelsvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

- Class registry
- Newsround
- What do you need?
- Previously in English class
- Homework check
- Today's activities
- Next time in English class
- Exit ticket
- Homework

Slide 3 - Tekstslide

Newsround

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

                         Previously in Engli

G: Listening
H: ReadingSlide 6 - Tekstslide

Leren:
- vocab A-D + G
- stone 3-5
- grammar

  - to be ontkennen
  - present simple
  - klokkijken

Maken:
Exercise 20 + 21, page 39-40

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Vocabulary: copy & translate
1. I love reading (stripboeken), especially Superman.
2. There was a long (wachtrij) in front of the bakery.
3. Do you have a (zakdoek) for me? I have a cold.
4. I don't understand our English (opdracht).
5. We have a lot of homework for (aardrijkskunde).
6. She always wears expensive (sieraden).
7. I love (lichamelijke opvoeding).
8. My aunt is (Frans).
timer
5:00

Slide 9 - Tekstslide

Homework Check

Slide 10 - Tekstslide

Exercise 20

Slide 11 - Tekstslide

20. 1. Most pupils ... excuses like 'the dog ate my homework'.
A
use
B
don't use

Slide 12 - Quizvraag

20. 2. Pupils think that their teachers ... a lot about technology.
A
know
B
don't know

Slide 13 - Quizvraag

20. 3. Eight out of ten pupils blame ... when they haven't done their homework.
A
broken printers
B
faulty technology

Slide 14 - Quizvraag

20. 4. 25% of teachers ... excuses about technology.
A
believe
B
don't believe

Slide 15 - Quizvraag

20. 5. Most pupils ... computers to do their homework.
A
use
B
don't use

Slide 16 - Quizvraag

20. 6. Teachers now ... that pupils use broken printers as an excuse.
A
now realise
B
still don't realise

Slide 17 - Quizvraag

Homework Check

Slide 18 - Tekstslide

Exercise 21

Slide 19 - Tekstslide

Exercise 21
1. Een smoes die vroeger veel werd gebruikt als een leerling zijn 
    huiswerk niet had gemaakt.
Slide 20 - Tekstslide

Exercise 21
1. Een smoes die vroeger veel werd gebruikt als een leerling zijn 
    huiswerk niet had gemaakt.
2. Blijkbaar, wordt hier sarcastisch / ironisch gebruikt. De schrijver 
    geeft hiermee aan dat hij/zij niet gelooft dat zoveel leerlingen last 
    hebben van niet-werkende computers en printers bij het maken van 
    hun huiswerk.
Slide 21 - Tekstslide

Exercise 21
1. Een smoes die vroeger veel werd gebruikt als een leerling zijn 
    huiswerk niet had gemaakt.
2. Blijkbaar, wordt hier sarcastisch / ironisch gebruikt. De schrijver 
    geeft hiermee aan dat hij/zij niet gelooft dat zoveel leerlingen last 
    hebben van niet-werkende computers en printers bij het maken van 
    hun huiswerk.
3. Ik heb u een e-mail gestuurd maar ik krijg hem teruggestuurd.Slide 22 - Tekstslide

Exercise 21
1. Een smoes die vroeger veel werd gebruikt als een leerling zijn 
    huiswerk niet had gemaakt.
2. Blijkbaar, wordt hier sarcastisch / ironisch gebruikt. De schrijver 
    geeft hiermee aan dat hij/zij niet gelooft dat zoveel leerlingen last 
    hebben van niet-werkende computers en printers bij het maken van 
    hun huiswerk.
3. Ik heb u een e-mail gestuurd maar ik krijg hem teruggestuurd.
4. Leerkrachten geloven de smoesjes, omdat leerlingen veel werk doen 
    op de computer en aangezien die thuis staan, kunnen ze niet 
    controleren of de leerlingen de waarheid spreken. Daarnaast gaan 
    printers en pc’s af en toe ook echt kapot.
Slide 23 - Tekstslide

today's activities
J.  Grammar
     Ordinals (rangtelwoorden)
K.  Watching
      School uniforms
#. Extra activity
      Lees- en idioomtrainer

Slide 24 - Tekstslide

Watch: Ordinals (rangtelwoorden)
             M1B     M1D     H1A     H1B

Do: exercise 27+28, page 43+44

Slide 25 - Tekstslide

Activities Check

Slide 26 - Tekstslide

Exercise 27
Down                            Across
1.    2e    second           4.    8e    eighth
2.    1e    first                6.    21e    twenty-first
3.    5e    fifth                8.    10e    tenth
5.    9e    ninth             10.    20e    twentieth
7.    6e    sixth              11.    4e    fourth
9.    3e    third

Slide 27 - Tekstslide

Exercise 27

Slide 28 - Tekstslide

Exercise 28
1. First                         6. twentieth
2. seventy-seventh     7. Fourth
3. Second                    8. twenty-eighth
4. seventeenth            9. nineteenth
5. Third                       10. twenty-sixth
Slide 29 - Tekstslide

Read: School uniforms
            page 31 (textbook)


Slide 30 - Tekstslide

timer
1:30000
What springs to mind when you hear:
'school uniforms'

Slide 31 - Woordweb

Read/Do: exercise 30, page 45 (AB)

Watch: School uniforms
         


Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Activities Check

Slide 34 - Tekstslide

31.1. Op Torriano Juniors School dragen kinderen geen schooluniformen omdat, ...
A
A
B
B

Slide 35 - Quizvraag

31.2. Het eerste meisje vindt het oneerlijk dat sommige kinderen ...
A
A
B
B

Slide 36 - Quizvraag

31.3. De jongen vindt het niet erg dat ze geen uniformen dragen op school, omdat ...
A
A
B
B

Slide 37 - Quizvraag

31.4. Leerlingen van de tweede school zijn blij met hun uniformen, omdat ...
A
A
B
B

Slide 38 - Quizvraag

31.5. Een compleet schooluniform kost soms wel ...
A
A
B
B

Slide 39 - Quizvraag

31.6. De schooluniformen op de tweede school zijn goedkoop omdat, ...
A
A
B
B

Slide 40 - Quizvraag


Go to: msebel.nl
Go to: Skills > Lees-/idioomtrainer

Slide 41 - Tekstslide

                   next time in English class
#. Herhaling
     - vocabulary A-I
     - stone 3-5
#. Verrijking
      Are you ready to rock (reading)

Slide 43 - Tekstslide

Study:
- Vocab A-I
- Stone 3-5
- Grammar:
   - present simple
   - ontkennen met to be
   - rangtelwoorden
   - klokkijken

Slide 44 - Tekstslide

Thanks for your attention

Slide 45 - Tekstslide