Les 2. Het humanitair oorlogsrecht

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapRode KruisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Lesinhoud
Deze les is een verdieping op de inhoud van het humanitair oorlogsrecht en de regels die gelden tijdens een oorlog.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
 • wat is een oorlog
 • de regels in oorlogstijd
 • de basis van het humanitair oorlogsrecht
 • wie en wat is beschermd door het humanitair oorlogsrecht.
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen wat het humanitair oorlogsrecht is.
.....
Leerdoel

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Joost aan het woord
Hij legt de volgende begrippen uit:
 • Humaniteit
 • Beginsel van onderscheid
 • Proportionaliteit
 • Militaire noodzaak
 • Voorzorgsmaatregelen

Slide 4 - Video

Introduceer video
In dit fragment legt Joost van het Rode Kruis uit dat strijdende partijen zich altijd aan regels moeten houden.

Let op: dit fragment is geknipt. Andere delen van de video volgen later in de les(senserie).

Wat kan de oorzaak zijn van een oorlog?

Slide 5 - Woordweb

Werkvorm: woordweb - oorzaak
De aanleiding voor de strijd verschilt per oorlog. Het kan bijvoorbeeld gaan over godsdienst, afkomst, veroveren van grondgebied en grenzen, toegang tot grondstoffen zoals olie of diamanten, of over (het uitbreiden van) politieke macht en invloed. Soms is er niet één aanleiding, maar zijn er meerdere redenen.
Wat kan het gevolg zijn van een oorlog?

Slide 6 - Woordweb

Werkvorm: woordweb - gevolgen
De gevolgen van een oorlog voor een land zijn vaak nog lang voelbaar. Menselijke gevolgen (overlijden, dakloos, en/of vluchten, familie kwijtraken). Economische gevolgen zoals inflatie (hogere voedsel- of gasprijzen), en werkloosheid. Beschadigde infrastructuur, ziekenhuizen, scholen en winkels. 
Wie zijn allemaal betrokken bij een oorlog?

Slide 7 - Woordweb

Werkvorm: woordweb - betrokken
Ondanks dat burgers beschermd zijn volgens het oorlogsrecht, zijn ook zij betrokken bij een oorlog. Daarnaast kun je denken aan defensie, overheid, strijdende partijen.

.....
Stelling
Als mensen met elkaar oorlog voeren, dan maken regels toch helemaal niets meer uit.
Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal mee oneens

Slide 8 - Poll

Werkvorm: stelling
Bespreek: Wat is eigenlijk het doel van een gewapend conflict? Dat is niet het veroorzaken van zo veel mogelijk chaos, leed en destructie. Het doel is om de vijand te overwinnen. Slide 9 - Video

Introduceer video
We gaan verder met Joost van het Rode Kruis. Regels in oorlogstijd bestaan als sinds mensheugenis. De huidige vorm komt voort uit de oprichter van het Rode Kruis, Henry Dunant.

Let op: dit fragment is geknipt. Andere delen van de video volgen later in de les(senserie).

"Ik ben er zeker van dat zodra mensen beginnen na te denken over een kwestie van een zo groot algemeen belang, dit zal leiden tot beschouwingen en geschriften van mensen deskundiger en competenter dan ikzelf."
Henry Dunant na het zien van het slagveld
na de Slag bij Solferino (1859)
.......

Slide 10 - Tekstslide

Achtergrond informatie:
Klik op de luidspreker voor een herhaling van het fragment uit de video van Devran van de NOS waarin hij uitlegt wat, 160 jaar geleden, de aanleiding was voor Henry Dunant om het Rode Kruis op te richten en de basis te leggen voor het Humanitair oorlogsrecht.

Wat is het verhaal?

Slide 11 - Open vraag

Werkvorm: Verhalen onthullen
In deze afbeelding zie je de stad Mouadamieh, net buiten Damascus. Het conflict in Mouadamieh heeft in 2018 een enorme verwoesting veroorzaakt. 

Duizenden werden gedwongen te vluchten en vandaag de dag dragen de straten een fysieke herinnering aan de tol die stedelijke conflicten hebben geëist. Het ICRC was er ter plaatse om noodzakelijke hulp te bieden zoals het verstrekken van water, voedsel, medicijnen en bouwmaterialen. 

Wat is het menselijke verhaal?

Slide 12 - Open vraag

Werkvorm: Verhalen onthullen
 • Wat is het menselijke verhaal?


Wat is het grotere, ‘wereld’-verhaal?

Slide 13 - Open vraag

Werkvorm: Verhalen onthullen
 • Wat is het grotere, ‘wereld’-verhaal? 


Wat is het niet-vertelde verhaal?

Slide 14 - Open vraag

Werkvorm: Verhalen onthullen
 • Wat is het niet-vertelde verhaal? 
Op 19-jarige leeftijd verloor Ahmed zijn been in de strijd in Syrië, maar niet zijn hoop. Nu zorgt hij voor 5 schapen die hij van het Rode Kruis heeft gekregen om zijn leven weer op te kunnen bouwen. 
Wat kunnen regels zijn tijdens een oorlog? 
Opdracht
.....

Slide 15 - Tekstslide

Werkvorm: werken in tweetallen
Bedenk in tweetallen regels waarvan jullie denken dat ze helpen bij het beschermen van burgers tijdens een conflict. En waarom? Let erop dat de antwoorden gaan over onnodig leed voorkomen. 

Voorbeelden juiste antwoorden:
 • Je mag alleen geweld gebruiken tegen mensen die meedoen aan de strijd
 • Je moet onnodig leed voorkomen
 • Je mag niet alle wapens gebruiken
 • Je mag krijgsgevangenen niet mishandelen
 • Medisch personeel moet iedereen helpen
 • Je mag hulpverleners niet hinderen of aanvallen
 • Je moet alles doen om de regels na te leven

De kern van humanitair oorlogsrecht
........
Het beschermen van mensen die niet (langer) deelnemen aan de strijd. 
Wapens die onnodig leed veroorzaken mogen niet gebruikt worden.

Slide 16 - Tekstslide

Informatie
De essentie van het humanitair oorlogsrecht is:
 • Spaar mensen die niet (langer) deelnemen aan de strijd, zoals burgers, gewonde soldaten, krijgsgevangenen en medische hulpverleners.
 • Gebruik geen wapens die geen onderscheid maken tussen strijders en burgers, of die onnodig lijden en schade veroorzaken.

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Joost aan het woord
Voorbeelden van aanvallen op militaire doelen en opdracht uitleg. 
 • Onderscheid 

 • Burgerobject

 • Militair doel

 • Militair voordeel

 • Proportionaliteit
Vereist dat partijen bij een conflict altijd onderscheid moeten maken tussen degenen die niet (langer) deelnemen aan gevechten en degenen die dat wel doen.  
Elk object dat geen militair doel is. Als een burgerobject wordt gebruikt ter ondersteuning van een militaire actie, verliest het zijn bescherming en kan het een militair doel worden. Burgerobjecten zijn beschermd tegen aanvallen tijdens een gewapend conflict. 
Dit is een lid van de strijdkracht, een object dat door zijn locatie, doel of gebruik een effectieve bijdrage levert aan militaire operaties en waarvan de vernietiging een duidelijk militair voordeel oplevert voor de tegenstander. 
Het militaire voordeel is het voordeel dat een strijdende partij bij het conflict verwacht als gevolg van een aanval. Het voordeel moet militair zijn anders voldoet dit niet aan het beginsel van militaire noodzaak. 
Houdt in dat de schade die een aanval naar verwachting veroorzaakt aan burgers, de burgerbevolking of burgerobjecten niet buitensporig mag zijn in verhouding tot het militaire voordeel.  

Slide 19 - Tekstslide

Werkvorm: context bij begrippen
Alle begrippen komen in het nieuwsartikel aan bod. Bespreek op basis van het artikel één voor één de betekenis. 

Link Nieuwsartikel https://nos.nl/collectie/13959/artikel/2493970-kabinet-zelfverdediging-israel-moet-samengaan-met-proportionaliteit 

HOR: Medische eenheden
Medische eenheden, zoals ziekenhuizen en andere faciliteiten die zijn opgezet voor medische doeleinden, worden gezien als burgerobjecten. Ze moeten te allen tijde worden gerespecteerd en beschermd. Zij mogen niet worden aangevallen en de toegang tot hen mag niet worden beperkt. Daarom moeten de partijen bij een gewapend conflict de nodige maatregelen nemen om medische eenheden te beschermen tegen aanvallen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ze zich niet in de nabijheid van militaire doelwitten bevinden. Er moet bij de tegenstander duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen hun militaire doel en burgerobjecten.
Daarentegen verliezen medische eenheden de bescherming waarop ze recht hebben als ze buiten hun humanitaire functie worden gebruikt om schadelijke handelingen tegen de vijand te plegen, zoals het verschuilen van strijders die nog in staat zijn om deel te nemen aan de gevechten of het opslaan van wapens en munitie. Deze bescherming kan echter alleen worden ingetrokken nadat er een passende waarschuwing is gegeven met een redelijke tijdslimiet en alleen als die waarschuwing onbeantwoord is gebleven.  
Wat voor soort bouwwerken zijn beschermd
door het humanitair oorlogsrecht?
     Niet beschermd    
    Wel beschermd    
Moskee
Ministerie van Defensie
Militaire kazerne
Gebouwen met het Rode Kruis-embleem
Ziekenhuizen
Scholen

Slide 20 - Sleepvraag

Sleepvraag
Juiste antwoord: Al deze gebouwen zijn beschermd op het Ministerie van Defensie en Militaire kazerne na.

Toelichting: Het directe geweld tegen burgerobjecten, gebouwen die burgers gebruiken zijn, is verboden.

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 21 - Open vraag

Werkvorm: Exit Ticket (formatief evalueren)

In de volgende slides gaan de leerlingen terug kijken op hetgeen ze hebben geleerd. Dat doen ze in de 3 stappen:
 • Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.
 • Schrijf 2 dingen op waarover je meer zou willen weten.
 • Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.


Schrijf 2 dingen op waarover je meer zou willen weten.

Slide 22 - Open vraag

Werkvorm: Exit Ticket 

Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 23 - Open vraag

Werkvorm: Exit Ticket 
Opdracht: Het HOR-dossier
1.

2.
Bevat de volgende begrippen of beginselen:
vmbo/havo: burgerobject en militair doel.

vwo: beginsel van onderscheid en proportionaliteitsbeginsel.

Slide 24 - Tekstslide

Uitleg HOR-dossier
Je gaat een nieuwsdossier aanleggen over het humanitair oorlogsrecht. Na deze les ga je op zoek naar twee nieuws items (NOS app, Podcast, krant, blog, YouTube). Voordat je ze toevoegt aan je dossier, controleer je of ze de volgende beginselen of begrippen bevatten of hier sprake van is:
 1. vmbo/havo: burgerobject en militair doel. 
 2. vwo: beginsel van onderscheid en proportionaliteitsbeginsel.
Bekijk de rubric in de bijlage om de nieuwsitems en vlog mee te beoordelen. 

Slide 25 - Video

Indrukwekkende afsluitende video:
Disclaimer; dit is een indrukwekkende video, bekijk of dit past bij de doelgroep.

In deze video zie je dat een bom afgaat vlakbij een jongetje. Als de regels van het humanitair oorlogsrecht goed waren opgevolgd, dan zou er geen bom ontploft zijn bij het jongetje in de buurt.

Bespreek: wordt er voldoende onderscheid gemaakt tussen een burgerobject en militair doel. Kan een school veranderen van een burgerobject naar een militair doel ( kijk naar het voorbeeld van Joost in het filmpje over de Tv-toren ). Het kan, als het bijvoorbeeld voor wapenopslag of kazerne wordt gebruikt.

Was de aanval proportioneel? Welk militair oordeel haalt de strijdende partij hiermee.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meer lessen zoals deze