paragraaf 1b hfst 4 memo

Na deze les kan ik:
- De begrippen herendiensten, pacht  koppelen aan het hofstelsel                                                      
- Het begrip autarkie en hofstelsel uitleggen.
- Verklaren waarom in de vroege middeleeuwen een autarkische samenleving ontstond.

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Na deze les kan ik:
- De begrippen herendiensten, pacht  koppelen aan het hofstelsel                                                      
- Het begrip autarkie en hofstelsel uitleggen.
- Verklaren waarom in de vroege middeleeuwen een autarkische samenleving ontstond.

Slide 1 - Tekstslide

De middeleeuwen

Slide 2 - Tekstslide

volksverhuizing

Slide 3 - Woordweb

Noem zoveel mogelijk Germaanse stammen

Slide 4 - Open vraag

Gevolgen: Val van het West Romeinse Rijk
1. Veel steden werden geplunderd
2. Geen bescherming van Romeins 
bestuur.
3. Handel liep terug.
4. Stedelingen trekken naar het 
platteland (veiligheid, eigen producten
maken (autarkie) Stedeling werd boer

Slide 5 - Tekstslide

Een domein

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Waar bestaat een domein uit?
In principe is de heer de baas over het hele domein / meerdere domeinen.
- Hij deelt zijn domein in 3 stukken.
- Vroonland: Stuk grond waar de heer zelf graan op verbouwd en de hele oogst zelf houdt. (Horige moeten hierop werken tijdens herendiensten)
- Hoeveland: Deze grond leent hij uit aan horige(kleine boeren zonder eigen grond) --> hij krijgt hiervoor pacht(belasting)
- Woeste gronden: Bossen rond het dorp. (Alles in het bos is het bezit van de heer b.v. vissen, wild, bessen etc.)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Horigen
Plichten:
  • Herendiensten (1 a 2 dagen gratis werken op het vroonhof van de heer)
  • Toestemming vragen om het domein te verlaten.
  • toestemming vragen voor huwelijk.


Rechten

  • Bescherming van de heer.

Slide 11 - Tekstslide

Vrije boeren
Niet alle boeren waren horigen geworden.
Sommige boeren waren nog vrij.
Zij hadden eigen grond.
Als vrije boer moest je verplicht meevechten in het leger van de koning.
De wapens moest jezelf betalen.

Slide 12 - Tekstslide

Horigen

- Horigen mochten het domein niet verlaten zonder toestemming van de heer.
- Horigen waren niet vrij en moesten een deel van hun opbrengst afstaan aan de heer.  (pacht)
- Horigen moeten herendiensten voor de heer doen.
- Als de oogst mislukten leden de boeren honger.
Vrije boeren

- Een vrije boer mag zelf bepalen wat hij doet.
- Hij mag van het domein af.
- Hij hoeft geen herendiensten te doen.
- Hij is niet beschermd.
- Als het fout gaat wordt een vrije boer een horige.

Slide 13 - Tekstslide

Hofstelsel

Slide 14 - Tekstslide

Waarom is het logisch dat mensen aan het begin van de middeleeuwen weer zelf alles moeten maken (autarkie)

Slide 15 - Open vraag

Wat is een ander woord voor horige?
A
Baas
B
Hofstelsel
C
Akker
D
Boer

Slide 16 - Quizvraag

Welk woord past niet bij de tijd van vorsten, monniken en ridders
A
Horigen
B
hofstelsel
C
domein
D
Villa

Slide 17 - Quizvraag

Het systeem van heren en horigen die samenleven op een domein heet ...
A
Herendiensten
B
Vazalliteit
C
het Hofstelsel
D
het Drieslagstelsel

Slide 18 - Quizvraag


Welke zin over het hofstelsel is juist?
A
De onvrijheid van de horigen heette horigheid.
B
Domeinen handelden veel met elkaar.
C
Het hofstelsel was een economisch systeem.
D
Geen van de genoemde zinnen is juist.

Slide 19 - Quizvraag

Wat is een reden voor het ontstaan van het hofstelsel?
A
Chaos in Europa
B
Vrede in Europa

Slide 20 - Quizvraag

Welke kenmerken passen bij de de tijd van monniken en ridders?
A
Handel over lange afstand
B
Autarkische samenleving
C
Centraal bestuur
D
Hofstelsel

Slide 21 - Quizvraag

Hoe noemen we het systeem dat iets of iemand zelfvoorzienend is, dus geen handel heeft met de buitenwereld?
A
Hofstelsel
B
Domein
C
Autarkisch
D
Privileges

Slide 22 - Quizvraag