3H soorten kracht + gevolgen

1 / 33
volgende
Slide 1: Video
ScienceMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

0

Slide 1 - Video

Krachten

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt beschrijven wat de gevolgen zijn als een kracht op een voorwerp werkt.
 • Je kunt verschillende soorten krachten beschrijven.
 • Je kunt de grootte van een kracht meten.
 • Je kunt de zwaartekracht op een massa berekenen.
 • Je kunt een kracht tekenen door gebruik te maken van de krachtenschaal.
 • Je kunt uitleggen wat het zwaartepunt van een voorwerp is. (p)

Slide 3 - Tekstslide

Welke soorten
krachten ken je al?

Slide 4 - Woordweb

krachten herkennen

Slide 5 - Tekstslide

Spierkracht

De kracht die wordt uitgeoefend door spieren, heet spierkracht.
Fspier

Slide 6 - Tekstslide

Zwaartekracht

De kracht die hemellichamen uitoefenen, heet zwaartekracht, 
 Fz

Slide 7 - Tekstslide

0

Slide 8 - Video

zwaartekracht berekenen
De formule is voor het berekenen van de zwaartekracht is:                                   Fz = m x g

Fz = de zwaartekracht in N
m = de massa in kg
g = de sterkte van de zwaartekracht (gravitatie) in N (9,81N/kg)

Slide 9 - Tekstslide

Bereken de zwaartekracht op een voorwerp van 25 g.

Slide 10 - Open vraag

Een pak rijst weegt 800 g. Bereken de zwaartekracht van het pak rijst
timer
1:00
een pak rijst weegt 800 g. Bereken de zwaartekracht van het pak rijst. 

Slide 11 - Open vraag

Veerkracht 

De kracht van een uitgerekt of ingedrukt elastisch voorwerp heet veerkracht.
Fveer, Fv

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

weerstandskracht

De kracht die bewegingen tegenwerkt, heet weerstandskracht. Fweerstand, Fw


Slide 14 - Tekstslide

Spankracht

Een strak gespannen touw of kabel kan een kracht overbrengen.
Fspan, Fs

Slide 15 - Tekstslide

Elektrische krachten
Statische elektriciteit ontstaat door wrijving. Voorwerpen worden dan positief of negatief geladen.
Hierdoor ontstaan aantrekkende of afstotende krachten.
Fel

Slide 16 - Tekstslide

Magnetische kracht

Rond een magneet bevindt zich het magnetische veld.
Dit zorgt voor magnetische krachten.

Magnetische krachten kunnen afstoten of aantrekken.
Fmag

Slide 17 - Tekstslide

 Soorten krachten
 1.               Spierkracht                   Fspier
 2.               Veerkracht                    Fv, Fveer
 3.               Spankracht                   Fs, Fspan
 4.               Zwaartekracht             Fz
 5.               Wrijvings-kracht         Fw, Fweerstand
 6.               Magnetische kracht  Fmagn
 7.               Electrische kracht      Fel

Slide 18 - Tekstslide

gevolgen van krachten

Door een kracht kan:
De vorm van een voorwerp tijdelijk of blijvend
veranderenSlide 19 - Tekstslide

gevolgen van krachten

Door een kracht kan:
De bewegingsrichting veranderen


Slide 20 - Tekstslide

gevolgen van krachten

Door een kracht kan:
De vorm van een voorwerp tijdelijk of blijvend
veranderenVorm blijvend veranderd,
Plastische vervorming
Veren tijdelijk van vorm veranderd, elastische vervorming

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Zwaartepunt
Het zwaartepunt = het aangrijpingspunt van de zwaartekracht

De zwaartekracht werkt vanuit het zwaartepunt.

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Zwaartepunt
Het punt ten opzichte waarvan de massa van dat object in evenwicht is

Slide 27 - Tekstslide

Zwaartepunt
 • Als je het zwaartepunt weet dan kun je voorspellen of een voorwerp kan omvallen.
 • Als het zwaartepunt boven het steunvlak is dan blijft het voorwerp staan
 • Steunvlak: gebied 
        tussen twee 
        steunpunten

Slide 28 - Tekstslide

Wat heb je nodig om een kracht te tekenen?
A
De richting van de kracht
B
Een krachtenschaal
C
De grootte van de kracht
D
Alles wat er al staat

Slide 29 - Quizvraag

Een steen oefent een kracht uit op de hand van 15 N
Wat is de lengte van de pijl die je moet tekenen?
A
1 cm
B
3 cm
C
5 cm
D
15 cm

Slide 30 - Quizvraag

Wat hoeft een krachten tekening NIET te hebben?
A
Lengte
B
Dikte
C
Aangrijpingspunt
D
Richting

Slide 31 - Quizvraag

De schaal van een getekende pijl is 1 cm = 10N. We willen een kracht van 5N tekenen, hoe groot is de pijl?
A
0,5cm
B
2cm
C
0,1cm
D
12cm

Slide 32 - Quizvraag

Je moet een kracht tekenen met een grootte van 600 N.

Welke krachtenschaal is het handigst?
A
1 cm ≙ 0,1 N
B
1 cm ≙ 1 N
C
1 cm ≙ 10 N
D
1 cm ≙ 100 N

Slide 33 - Quizvraag