H3 proeftoets

Welk van de volgende uitspraken over een mengsel is/zijn waar?
A
Een mengsel bestaat uit een soort molecuul
B
Een mengsel bestaat uit twee of meer soorten moleculen
C
Een mengsel heeft een kookpunt
D
Een mengsel heeft een kooktraject
1 / 33
volgende
Slide 1: Quizvraag
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welk van de volgende uitspraken over een mengsel is/zijn waar?
A
Een mengsel bestaat uit een soort molecuul
B
Een mengsel bestaat uit twee of meer soorten moleculen
C
Een mengsel heeft een kookpunt
D
Een mengsel heeft een kooktraject

Slide 1 - Quizvraag

Welke soort mengsels kun je scheiden door middel van filtratie?
A
Oplossingen
B
Suspensies
C
Emulsies
D
Adsorpties

Slide 2 - Quizvraag

Filtreren is scheiden op basis van ......
A
Kookpunt
B
Oplosbaarheid
C
Deeltjesgrootte
D
Aanhechtingsvermogen

Slide 3 - Quizvraag

De scheidingsmethode extraheren berust op het verschil in:
A
Kookpunt
B
Deeltjesgrootte
C
Oplosbaarheid
D
Aanhechtingsvermogen

Slide 4 - Quizvraag

Wat voor soort mengsel krijg je als je water met olijfolie goed mengt?
A
een oplossing
B
een suspensie
C
een emulsie
D
een extract

Slide 5 - Quizvraag

Welke van onderstaande mengsels is een emulsie
A
Zeewater
B
Melk
C
Jus d'orange
D
Koffie

Slide 6 - Quizvraag

Wat voor soort mengsel krijg je als je water met bruine suiker goed mengt?
A
een emulsie
B
een suspensie
C
een oplossing
D
een extract

Slide 7 - Quizvraag

Welke uitspraken kloppen voor het mengsel van water met zand:
het is een.....
A
suspensie en het best te scheiden via filtratie
B
suspensie en het best te scheiden via destillatie
C
oplossing en het best te scheiden via indampen
D
emulsie en het best te scheiden via filtratie

Slide 8 - Quizvraag

Welke uitspraak over koolstof is
NIET waar
A
het is een adsorptiemiddel
B
het is een absorptiemiddel
C
als je het fijn maalt, werkt het beter
D
als het stoffen heeft geadsorbeerd, moet het worden vervangen

Slide 9 - Quizvraag

Welke scheidingsmethode wordt gebruikt om de grove deeltjes te verwijderen?
A
Filtreren
B
Destilleren
C
Indampen
D
Bezinken

Slide 10 - Quizvraag

bij filtreren blijft de vaste stof achter in het filter en loopt de vloeistof door. Hoe heet deze vloeistof?
A
residu
B
filtraat
C
oplossing
D
destillaat

Slide 11 - Quizvraag

Voorbeelden van open vragen over filtreren kunnen zijn:

 1. Op basis van welke stofeigenschap wordt een mengsel gescheiden bij filtreren (of: scheidingsmethode filtreren berust op verschil in ...)?
 2. Welk soort mengsel kun je door middel van filtreren scheiden? 
 3. Geef twee voorbeelden (of: toepassingen) waarbij je filtreren gebruikt.
 4. Leg uit waarom je bij filtreren een oplossing niet in zijn bestanddelen (opgeloste stof en oplosmiddel) kunt scheiden.

Slide 12 - Tekstslide

Wat voor mengsel komt in de voorbezinktank bij een waterzuiveringsinstallatie?
A
Oplossing
B
Emulsie
C
Suspensie en emulsie
D
Water

Slide 13 - Quizvraag

Hoe wordt het vet in de voorbezinktank verwijderd?
A
Vet zakt naar de bodem van de tank
B
Vet wordt van water-oppervlak geschraapt
C
Vet wordt door bacteriën afgebroken

Slide 14 - Quizvraag

Geef één woord (begrip) dat omschrijft hoe schoon water uit de voorbezinktank wordt gehaald

Slide 15 - Open vraag

Water uit de waterzuivering is niet drinkbaar. Op welke manieren kan dit wel drinkbaar gemaakt worden?
A
Met filtratie
B
Met destillatie
C
Met indampen
D
Met extractie

Slide 16 - Quizvraag

Destilleren is scheiden op basis van ......
A
Kookpunt
B
Oplosbaarheid
C
Deeltjesgrootte
D
Aanhechtingsvermogen

Slide 17 - Quizvraag

Destillatie wordt gebruikt om de volgende stoffen te scheiden:
A
vaste stof in een vloeistof
B
oplossing van twee vloeistoffen
C
twee vaste stoffen

Slide 18 - Quizvraag

Slide 19 - Tekstslide

Hoe noem je het deel wat bij 3 achterblijft? (zie ook vorige sheet)

Slide 20 - Open vraag

Hoe noem je het deel wat bij 6 in de rondbodemkolf terrecht komt?

Slide 21 - Open vraag

Hoe heet het onderdeel bij 5?
A
Residu
B
Destillatiekolom
C
Rondbodemkolf
D
Koeler

Slide 22 - Quizvraag

Voorbeelden van open vragen over destilleren kunnen zijn:

 1. Op basis van welke stofeigenschap wordt een mengsel gescheiden bij destilleren (of: scheidingsmethode destilleren berust op verschil in ...)?
 2. Welk soort mengsel kun je door middel van destilleren scheiden? 
 3. Geef twee voorbeelden (of: toepassingen) waarbij je destilleren gebruikt.
 4. Wat is de functie van de koeler bij destilleren. Gebruik in je antwoorden de woorden: kookpunt, verdampen, condenseren, destillaat
 5. Zeewater kun je indampen of destilleren. Leg uit wat het verschil is tussen deze twee scheidingsmethoden.

Slide 23 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen adsorptie en absorptie?
A
Adsorptie is hechten aan oppervlakte
B
Adsorptie is opnemen in de stof

Slide 24 - Quizvraag

Als je thee zet, welke scheidingsmethode gebruik je dan?
A
Destilleren
B
Extraheren
C
Filtreren
D
Adsorberen

Slide 25 - Quizvraag

Extraheren is scheiden op basis van .....
A
Kookpunt
B
Oplosbaarheid
C
Deeltjesgrootte
D
Aanhechtingsvermogen

Slide 26 - Quizvraag

Voorbeelden van open vragen over extraheren kunnen zijn:

 1. Op basis van welke stofeigenschap wordt een mengsel gescheiden bij extraheren (of: scheidingsmethode extraheren berust op verschil in ...)?
 2. Welk soort mengsel kun je door middel van extraheren scheiden? 
 3. Waarom wordt vaak heet water als extractiemiddel gebruikt i.p.v. koud? 
 4. Geef twee voorbeelden (of: toepassingen) waarbij je extraheren gebruikt.
 5. Je hebt een mengsel van zand en zout. Leg uit welke stappen je moet uitvoeren om zuiver zand en zuiver zout te krijgen. Gebruik daarbij de woorden: extraheren, filtreren, indampen, extractiemiddel, residu, filtraat

Slide 27 - Tekstslide

Wijn bevat 12% alcohol en zit in een fles van 750 ml.
hoeveel ml alcohol zit er in?
A
12 ml
B
62,5 ml
C
90 ml
D
91,4 ml

Slide 28 - Quizvraag

Uitwerking
volumepercentage = (volume deel / volume totaal) * 100

hoeveel mL alcohol in 750 mL wijn met alcoholpercentage 12%
dus de vraag is eigenlijk: bereken 'volume deel' uit de formule
                                                                                          of: 
                                                                                                                   100% = 750 mL
                                                                                                                       1% = 7,5 mL
                                                                                                                      12% = 90 mL
deel 
(hoeveel alcohol)
totaal 
(hoeveel wijn)
gegeven
12
100
gevraagd
= (750 x 12) / 100 
= 90 mL
750

Slide 29 - Tekstslide

750 mg paracetamol los je op in een glas water van 250 ml. wat is de concentratie in g/L?
A
0.33 g/L
B
0,003 g/L
C
0,03 g/L
D
3 g/L

Slide 30 - Quizvraag

Uitwerking
gevraagd: concentratie paracetamol in g/L, 
formule die hierbij hoort: concentratie = massa / volume

LET OP EENHEDEN!
massa paracetamol = 750 mg omrekenen in gram: 0,750 gram
volume oplosmiddel (water) = 250 mL omrekenen in liter: 0,250 liter

formule invullen: concentratie = 0,750 / 0,250 = 3 g/L

Slide 31 - Tekstslide

in een oliebol van 75 gram zit 2,0 gram verzadigd vet. Wat is het massapercentage verzadigd vet?
A
37,5%
B
2,7 %
C
1,5%
D
35 %

Slide 32 - Quizvraag

Uitwerking
massapercentage = (massa deel / massa totaal) * 100

wat is massapercentage verzadigd vet 

massa deel = massa verzadigd vet = 2 gram
massa totaal = massa oliebol = 75 gram
formule invullen: massa% = (2/75) * 100 = 2,7%

Slide 33 - Tekstslide