HV3 - SUPERLATIVES

Today
1. Homework check 
(On magister - ELO)

2. Grammar: Comparisons + Superlatives
(Uitleg + oefeningen in deze LessonUp)

3. Exercises from the book
TO DO:- Finish exercises 8&9 on page 204 from your book. 
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Today
1. Homework check 
(On magister - ELO)

2. Grammar: Comparisons + Superlatives
(Uitleg + oefeningen in deze LessonUp)

3. Exercises from the book
TO DO:- Finish exercises 8&9 on page 204 from your book. 

Slide 1 - Tekstslide

Wat denk je dat comparative en superlative betekenen?

Slide 2 - Open vraag

Comparatives and superlatives
Trappen van vergelijking
- Comparative: vergrotende trap
- Superlative: overtreffende trap
Box A is small.
Box B is smaller than box A.
Box C is the smallest of all.
A
B
C

Slide 3 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 1 lettergreep:
- Comparative: -er
- Superlative: -est
old
older
oldest

Slide 4 - Tekstslide

Woorden van 2 lettergrepen
Woorden van 2 lettergrepen die eindigen op le/er/ow/y/some krijgen ook
 +er  / + est

Yellow - yellower than - the yellowest
Gentle - gentler than - the gentlest

Let op! Woorden die eindigen op een medeklinker + y krijgen IER/IEST
Happy - happier than - the happiest 

Slide 5 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 3 lettergrepen of meer:
- Comparative: more
- Superlative: the most
expensive
more expensive
the most expensive

Slide 6 - Tekstslide

Een aantal woorden van 2 lettergrepen krijgen ook more en most

bijvoorbeeld:

famous - more famous - the most famous

boring - more boring - the most boring

Slide 7 - Tekstslide

Uitzonderingen:
Veel = many - more than - the most
Weinig = little - less than - the least
Slecht = bad - worse than - the worst
Goed = good - better than - the best

Slide 8 - Tekstslide

Practice

Slide 9 - Tekstslide

My house is (big)
...
than yours.

Slide 10 - Open vraag

They’re _______________________ (happy) in their new school than in their old one.
A
more happy
B
happier

Slide 11 - Quizvraag

This is the (interesting) ....
book I have ever read.

Slide 12 - Open vraag

The (little) ..... you can do is study for your test!

Slide 13 - Open vraag

The weather this summer is even (bad)
... than last summer.

Slide 14 - Open vraag

Who is the (good) ________ football player in the world?

Slide 15 - Open vraag

That’s my _______________________ (bad) mark ever!

Slide 16 - Open vraag

What is the (bad) ________ subject at school?

Slide 17 - Open vraag

In your own words describe what comparatives & superlatives are

Slide 18 - Open vraag

Ik snap comparatives en superlatives.
Ik snap ze allebei.
Ik snap alleen comparatives.
Ik snap alleen superlatives.
Ik wil extra oefenen met beide.
Ik wil extra uitleg want ik snap het niet.

Slide 19 - Poll

Werk nu aan opdrachten 8&9 op pagina 204.

Slide 20 - Tekstslide