Provinciale Statenverkiezingen

.
Provinciale Statenverkiezingen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
WereldoriëntatieBasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

In deze les leren uw leerlingen meer over de Provinciale Staten verkiezingen.

Onderdelen in deze les

.
Provinciale Statenverkiezingen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verkiezingen
in Nederland

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
Lesdoelen
Na deze les:

 • weet je wat de Provinciale Staten zijn.
 • weet je waarover de Provinciale Staten bepalen.
 • weet je hoe de Provinciale Statenverkiezingen verlopen.
 • weet je waarom de Provinciale Statenverkiezingen zo belangrijk zijn en wat dit voor jou betekent. 
 • weet je wat een waterschap is en waarover het algemeen bestuur hiervan beslist. 

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.
De 12 provincies van Nederland
Schrijf de 12 provincies van Nederland op je wisbordje.
Wie kan ze alle 12 als eerst opnoemen?
antwoorden

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Provinciale Staten
De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincies. Een volksvertegenwoordiger is iemand die door de inwoners gekozen is om een bepaald gebied te besturen. 
1
De Provinciale Staten bepaalt de manier waarop een provincie belangrijke dingen regelt. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van nieuwe woonwijken, het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein of het realiseren van een recreatiegebied
2
De Statencommissies bespreken met elkaar de belangrijke onderwerpen uit de provincie. Een commissie is een groep mensen met een bepaalde taak. Zo is er bijvoorbeeld een commissie die gaat over natuur, landbouw en gezondheid. 
3
Eén keer per maand komen de Provinciale Staten en Statencommissies bij elkaar om beslissingen te nemen. 
4
De groep mensen die de voorstellen mag uitvoeren heet de Gedeputeerde Staten. Zij zijn het dagelijks bestuur van een provincie en worden gekozen en gecontroleerd door de Provinciale Staten
5
De Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer in Den Haag. De Eerste Kamer keurt wetsvoorstellen goed of niet goed en controleert de regering.
6

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

De Provinciale Statenverkiezingen
Elke 4 jaar vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats.
1
Alle inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn kunnen stemmen op een kandidaat van een politieke partij die zij graag de komende 4 jaar in de Provinciale Staten zien besturen. 
2
Vóór de Provinciale Statenverkiezingen ontvangen alle inwoners thuis een kandidatenlijst om te zien wie er meedoen. Op de website van de provincie staat meer informatie over de politieke partijen en hun plannen. 
3
Op 15 maart kunnen alle inwoners hun stem uitbrengen door naar het stembureau te gaan. Op een stembiljet geven ze met een rood potlood aan welke kandidaat zij kiezen. Daarna stoppen ze hun stembiljet in de stembus.
4
Als de stembussen gesloten zijn, tellen de leden van elk stembureau de stemmen. Als alle stemmen in de provincie zijn geteld, wordt bekendgemaakt welke kandidaten van de politieke partijen de meeste invloeden krijgt in de Provinciale Staten
5

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom zijn de Provinciale Statenverkiezingen zo belangrijk?
Misschien komt er wel een snelweg?
1
De Provinciale Staten beslist bijvoorbeeld wat er met dit gebied gaat gebeuren.
Misschien komt er wel een pretpark?
2
Misschien komt er wel een woonwijk?
3
Misschien komt er wel een natuurgebied?
4

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom zijn de Provinciale Statenverkiezingen zo belangrijk?
De Provinciale Staten kiest de leden van de Eerste Kamer. En die heeft veel macht. 
Kijk maar mee!

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Discussiëren maar!

Verdeel de klas in twee delen: 
links = eens; rechts = oneens. 
Lees de stelling hiernaast. 
Zijn jullie het hiermee EENS of ONEENS? Loop naar die plek in de klas. Kun je uitleggen waarom je juist daar bent gaan staan?‘Als ik 18 jaar ben, ga ik zeker stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.'

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Waterschapsverkiezingen
Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen vindt er ook een andere verkiezing plaats: de Waterschapsverkiezingen.
1
Een waterschap is de overheidsorganisatie die zorgt dat wij droge voeten houden. Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom erg belangrijk. 
2
Nederland heeft 21 waterschappen.
3
Huh?! Nog een verkiezing?!
De taken van een waterschap zijn:
 • Het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.
 • Zorgen voor schoon water in sloten, beken en rivieren voor mens, plant en dier. 
 • Zorgen voor voldoende water bij droogte of overvloed. 
 • Zorgen voor schoon drinkwater
4
Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen en dagelijks bestuur van 18 tot 30 leden. Het grootste deel daarvan wordt gekozen tijdens de Waterschapsverkiezingen
5

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Waar beslist de Provinciale Staten niet over?
Heb jij het  goed begrepen?
Test je kennis!
A
Het realiseren van een nieuw recreatiegebied.
B
Het goedkeuren van een nieuw wetsvoorstel.
C
Het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein.
D
Het bouwen van een nieuwe woonwijk.

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

.
Hoe wordt de groep mensen genoemd die belangrijke onderwerpen uit de provincie bespreken, zoals natuur, landbouw en gezondheid?
Heb jij het goed begrepen? Test je kennis!

Slide 13 - Open vraag

Antwoorden: Statencommissie 

Welke leden worden gekozen door de Provinciale Staten?
Heb jij het  goed begrepen?
Test je kennis!
A
Eerste Kamer
B
Tweede Kamer

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Heb jij het  goed begrepen?
Test je kennis!
Is de uitspraak van Scoop WAAR of NIET WAAR?
Sleep het vinkje of het kruisje!
Om de 4 jaar vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats en je mag stemmen als je 16 jaar of ouder bent.

Slide 15 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Hoeveel waterschappen heeft Nederland?
Heb jij het  goed begrepen?
Test je kennis!
A
12 waterschappen
B
20 waterschappen
C
13 waterschappen
D
21 waterschappen

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Heb jij het  goed begrepen?
Test je kennis!
Welke taken horen bij de waterschappen?
Sleep de juiste taken naar Scoop.
Beschermen tegen overstromingen
Schoon water in sloten, rivieren en beken
Zorgen voor voldoende water
Leden van de Eerste Kamer kiezen
Zorgen voor schoon drinkwater

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Terugkoppeling lesdoelen
Lesdoelen

 • Ik weet wat de Provinciale Staten zijn.
 • Ik weet waarover de Provinciale Staten bepalen.
 • Ik weet hoe de Provinciale Statenverkiezingen verlopen.
 • Ik weet waarom de Provinciale Statenverkiezingen zo belangrijk zijn en wat dit voor jou betekent. 
 • Ik weet wat een waterschap is en waarover het algemeen bestuur hiervan beslist. 

Slide 18 - Tekstslide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.
Tot de volgende keer!

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies