Present simple vs present continuous

Present Simple vs Present Continuous
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Present Simple vs Present Continuous

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Jimmy ___ to play games.
A
like
B
likes

Slide 4 - Quizvraag

You ___ in Schijndel.
A
live
B
lives

Slide 5 - Quizvraag

It never ___ in Zwijndrecht.
A
rain
B
rains

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide

Choose the Present Continuous.

Our teacher ___ the grammar.
A
explains
B
is explain
C
explaining
D
is explaining

Slide 8 - Quizvraag

Choose the Present Continuous.

Listen! The birds ___ a song!
A
sing
B
singing
C
are sing
D
are singing

Slide 9 - Quizvraag

Wanneer gebruik je wat?
Present Continuous:
Voor dingen die nu bezig zijn en het aangeven van irritatie, plannen die gemaakt zijn

Present Simple:
Voor feiten, gewoonte en regelmaat

Slide 10 - Tekstslide

Waaraan zie je wat je moet gebruiken?
Signaalwoorden Present Simple:
always, often, never, ever, sometimes,every , tijdsindicaties

Signaalwoorden Present Continuous:
now, at the moment, shhh, Listen!, Quiet!

Slide 11 - Tekstslide

Choose Present Simple or Continuous.

We ___ to the pub right now.
A
go
B
are going
C
are go
D
going

Slide 12 - Quizvraag

Choose Present Simple or Continuous.

Where _________ every Sunday?
A
are they going
B
do they go
C
they are going
D
they go

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Video

Shit-regel: s of es toevoegen bij he, she,it
De shit-regel hoort bij?
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 15 - Quizvraag

Welke tijd geeft aan dat je nu iets aan het doen bent?
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 16 - Quizvraag

Welke tijd geeft aan dat je iets regelmatig doet of dat iets een feit is?
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 17 - Quizvraag

Which tense is this?
She is playing the piano.
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 18 - Quizvraag

Which tense is this?
She plays the piano.
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 19 - Quizvraag


I ___ a book at the moment.
A
read
B
am reading

Slide 20 - Quizvraag

Right now, my parents ___ the Christmas shopping!
A
do
B
are doing

Slide 21 - Quizvraag

I ___ TV every day.
A
watch
B
am watching

Slide 22 - Quizvraag


My little brother never ___ his room.
A
cleans
B
is cleaning

Slide 23 - Quizvraag


I ___ for the bus.
I ___ it every Friday.
A
wait / take
B
am waiting / am taking
C
am waiting / take
D
wait / am taking

Slide 24 - Quizvraag

Maak deze zin VRAGEND:
I like pizza.
A
Do I like pizza?
B
Does I like pizza?
C
Like I pizza?
D
Likes I pizza?

Slide 25 - Quizvraag

Hoe maak je een vraag in de
PRESENT SIMPLE?
A
Het hele werkwoord vooraan
B
Do/Does vooraan en dan het hele werkwoord
C
Am/Is/Are vooraan en dan hele werkwoord
D
have/has vooraan en dan het hele werkwoord

Slide 26 - Quizvraag

Maak de volgende zin ONTKENNEND:
We love animals.
A
We are love animals.
B
We doesn't love animals.
C
We do love animals.
D
We don't love animals.

Slide 27 - Quizvraag

Maak de volgende zin VRAGEND:
He is my best friend.
A
Is he my best friend?
B
Does he is my best friend?
C
He isn't my best friend.
D
Are he my best friend?

Slide 28 - Quizvraag

Maak deze zin ONTKENNEND:
She listens to music
A
She listens not to music.
B
She doesn't listens to music.
C
She don't listens to music.
D
She doesn't listen to music.

Slide 29 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
Our teacher ___ the grammar.
A
explains
B
is explain
C
explaining
D
is explaining

Slide 30 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
Look! The birds ___ away!
A
fly
B
flying
C
are fly
D
are flying

Slide 31 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
We ___ to the pub right now.
A
go
B
are going
C
are go
D
going

Slide 32 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
Why ___ for vacation?
A
are we leaving
B
are we leave
C
we leaving
D
we leave

Slide 33 - Quizvraag

Which sentence is written in the Present Continuous?
A
They play football in the garden.
B
Vegetarians don't eat meat.
C
I get up.
D
They're playing football in the garden.

Slide 34 - Quizvraag

Extra oefenen met de 
Present Simple vs 
Present Continuous?
Ga naar de volgende blaadzijde. 

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Link

Slide 37 - Link

Well done!

Slide 38 - Tekstslide