cross

Quiz klas 4 2020 scheikunde

Quiz klas 4
H1 t/m 6 Chemie Overal 4VWO 5e editie
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Quiz klas 4
H1 t/m 6 Chemie Overal 4VWO 5e editie

Slide 1 - Tekstslide

Scheikundequiz
  • Alleen meerkeuzevragen
  • Wacht niet te lang met je antwoord anders is de tijd voorbij
  • De eerste drie winnen een prijs
  • Dhr. Van Dongen is voorzitter van de jury

Slide 2 - Tekstslide

Hoeveel waterstofatomen bevat 1 molecuul propeen?
A
3
B
4
C
6
D
8

Slide 3 - Quizvraag


A
twee verbindingen
B
drie verbindingen
C
vier verbindingen
D
vijf verbindingen

Slide 4 - Quizvraag


A
B
C
D

Slide 5 - Quizvraag

Welke scheidingstechniek moet je toepassen voor het scheiden van een homogeen mengsel van twee vloeistoffen?
A
chromatografie
B
destillatie
C
extractie
D
indampen

Slide 6 - Quizvraag


A
B
C
D

Slide 7 - Quizvraag

We kunnen een waterstraal afbuigen met een elektrostatisch geladen staaf. Hieruit kunnen we concluderen dat:
A
watermoleculen apolair zijn
B
watermoleculen dipolen zijn
C
watermoleculen lineair zijn
D
een gedeelte van de watermoleculen in ionen gesplitst is

Slide 8 - Quizvraag


A
model 1
B
model 2
C
model 3
D
geen enkele

Slide 9 - Quizvraag


A
B
C
D

Slide 10 - Quizvraag


A
B
C
D

Slide 11 - Quizvraag


A
B
C
D

Slide 12 - Quizvraag


A
B
C
D

Slide 13 - Quizvraag


A
B
C
D

Slide 14 - Quizvraag


A
14,58
B
27,83
C
29,16
D
33,34

Slide 15 - Quizvraag


A
0,10
B
0,25
C
0,40
D
0,80

Slide 16 - Quizvraag


A
B
C
D

Slide 17 - Quizvraag


A
aldehyd
B
ester
C
ether
D
keton

Slide 18 - Quizvraag

Welke van onderstaande verbindingen heeft de grootste molaire massa?
A
hexaan
B
hex-1-een
C
hex-1-yn
D
benzeen

Slide 19 - Quizvraag

Shoot-out: Wat is het gemiddelde van het cluster op twee decimalen?

Slide 20 - Open vraag