JN2hv week 1.4 docent

Welkom
   Leg je spullen op tafel               &               kom daarna in de kring
      - Ipad
      - Boeken
      - Ruitjesschrift
      - Etui
Op volgorde van: leeftijd
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Welkom
   Leg je spullen op tafel               &               kom daarna in de kring
      - Ipad
      - Boeken
      - Ruitjesschrift
      - Etui
Op volgorde van: leeftijd

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen
- Toevoegen aan de klas in LessonUp

- Op eigen tempo werken aan de LessonUp van week 1.4
      - Leerdoelen & opdrachten bekijken
      - Per leerdoel slides met uitleg & quizvragen
      - Opdrachten uit het boek maken

- M-toets inplannen (volgende week)

Slide 2 - Tekstslide

Klascode:  hlpah
Lessonup > inloggen > code invoeren

Vakken > wiskunde > JN2HV week 1.4

Slide 3 - Tekstslide

Opdrachten maken / verlengde instr.
Hoe?       Individueel 
Hulp?      Tafelgroep & docent
Klaar?     Opdrachten laten zien aan de docent
timer
25:00
LD
Kernopdrachten
Herhaling
Verdieping
A7
Paragraaf 1.5:  39, 41, 44, 45
Paragraaf 1.5:  38, 40, 43
Paragraaf 1.5:  42, 47, 48
A8
Paragraaf 1.5:
50, 51, 55, 56, 59, 60, 61
Paragraaf 1.5:
49, 53, 54, 58
Paragraaf 1.5:
52, 57, 62, 63, 64
A9
Paragraaf 1.6: 
66, 67, 69, 70, 71, 72
Paragraaf 1.6:   65, 68
Paragraaf 1.6:  73

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen week 1.4
A7
Ik kan machten herleiden en rekening houden met gelijksoortige termen
A8
Ik kan rekenen met De macht van een macht, de macht van een product en ik kan machten op elkaar delen
A9
Ik ken de wetenschappelijke notatie van grote en kleine getallen
Gelezen?  ->   Door naar de volgende slide

Slide 5 - Tekstslide

Opdrachten week 1.4
LD
Kernopdrachten
Herhaling
Verdieping
A7
Paragraaf 1.5:  39, 41, 44, 45
Paragraaf 1.5:  38, 40, 43
Paragraaf 1.5:  42, 47, 48
A8
Paragraaf 1.5:
50, 51, 55, 56, 59, 60, 61
Paragraaf 1.5:
49, 53, 54, 58
Paragraaf 1.5:
52, 57, 62, 63, 64
A9
Paragraaf 1.6: 
66, 67, 69, 70, 71, 72
Paragraaf 1.6:   65, 68
Paragraaf 1.6:  73
Gelezen?  ->   Door naar de volgende slide

Slide 6 - Tekstslide

A7 - Ik kan machten herleiden en rekening houden met gelijksoortige termen

Slide 7 - Tekstslide

Machten herleiden:
vermenigvuldigen
aaaa=a4
a4a2=aaaaaa=a6
a4b2=aaaabb=a4b2

Slide 8 - Tekstslide

Machten herleiden:
vermenigvuldigen
4a53a2=4aaaaa3aa=12a7
2a43b2=2aaaa3bb=6a4b2
4x37x3y2=28x6y2

Slide 9 - Tekstslide


2x34x2=
A
6x5
B
6x6
C
8x5
D
8x6

Slide 10 - Quizvraag


7a3b2=
A
7a3b2
B
7ab5
C
6a3b2
D
6ab5

Slide 11 - Quizvraag

Gelijksoortige termen
gelijksoortige termen bestaan ook bij letters met machten.
2x2
3x2
4x4
3x4
2a4
4a4

Slide 12 - Tekstslide

Machten optellen
Alleen als de termen GELIJKSOORTIG zijn!

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video


2a5+3a6=
A
5a11
B
kan niet korter

Slide 15 - Quizvraag


5x2y36x2y3=
A
x2y3
B
kan niet korter

Slide 16 - Quizvraag

A7 - Ik kan machten herleiden en rekening houden met gelijksoortige termen
Maak van Paragraaf 1.5: 
Opgaven 39, 41, 44 en 45

Slide 17 - Tekstslide

Nakijken & verbeteren met rode pen
Its learning -> wiskunde -> bronnen -> nakijkboekjes digitaal (downloaden)

Slide 18 - Tekstslide

 
(Veel) foutjes gemaakt?

Maak de herhaling:
Van paragraaf 1.5 
opgaven 38, 40 en 43

 
(Bijna) alles goed?

Maak de verdieping:
Van paragraaf 1.5
opgaven 42, 47 en 48

A7 - Ik kan machten herleiden en rekening houden met gelijksoortige termen

Slide 19 - Tekstslide

A8 - Ik kan rekenen met De macht van een macht, de macht van een product en ik kan machten op elkaar delen

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

(a5)3=
5(a3)6=
5(a9)2=
De macht van een macht
a8
a15
Letter
Antwoord
    A
    B
    C
    D
    E
    F
5a18
5a9
5a18
5a7
A
B
C
D
E
F

Slide 22 - Sleepvraag

Als je een macht tot een macht doet dan mag je de exponenten....

bijv.
(b4)3
A
...met elkaar vermenigvuldigen
B
...bij elkaar optellen

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Video


(2a2b)3=
A
6a6b3
B
6a5b3
C
8a6b3
D
8a5b3

Slide 25 - Quizvraag


(5xy2)3=
A
125x3y6
B
15x3y6
C
125xy6
D
15xy5

Slide 26 - Quizvraag

Slide 27 - Video

Bij het delen van een macht doe ik de exponenten .... elkaar
A
+
B
-
C
x
D
:

Slide 28 - Quizvraag


5k525k25=
A
20k20
B
20k5
C
5k20
D
5k5

Slide 29 - Quizvraag

Rekenregels voor machten

Slide 30 - Tekstslide

Rekenregels voor machten
Sleep de rekenregels naar het bijbehorende voorbeeld
(a3)5=a15
a3a5=a8
(2a3b5)3=8a9b15
4y38y4=2y

Slide 31 - Sleepvraag

A8 - Ik kan rekenen met De macht van een macht, de macht van een product en ik kan machten op elkaar delen
Maak van Paragraaf 1.5: 
Opgaven 50, 51, 55, 56, 59, 60 en 61

Slide 32 - Tekstslide

Nakijken & verbeteren met rode pen
Its learning -> wiskunde -> bronnen -> nakijkboekjes digitaal (downloaden)

Slide 33 - Tekstslide

 
(Veel) foutjes gemaakt?

Maak de herhaling:
Van paragraaf 1.5 
opgaven 49, 53, 54 en 58

 
(Bijna) alles goed?

Maak de verdieping:
Van paragraaf 1.5
opgaven 52, 57, 62, 
63 en 64
A8 - Ik kan rekenen met De macht van een macht, de macht van een product en ik kan machten op elkaar delen

Slide 34 - Tekstslide

A9 - Ik ken de wetenschappelijke notatie van grote en kleine getallen

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Video


Ging dit filmpje te snel? 
Bekijk dan de volgende video


Was dit korte filmpje genoeg?
Sla de volgende video dan over

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Video

Is dit in de wetenschappelijke notatie?
A
Ja
B
Nee

Slide 39 - Quizvraag

Is dit in de wetenschappelijke notatie?
A
Ja
B
Nee

Slide 40 - Quizvraag

De wetenschappelijke notatie van
0,02569 is
A
2,569102
B
2,569102

Slide 41 - Quizvraag

Wat is de wetenschappelijk notatie van 152500
A
1,52500105
B
15,25104
C
1,525105
D
15,24104

Slide 42 - Quizvraag

A9 - Ik ken de wetenschappelijke notatie van grote en kleine getallen
Maak van Paragraaf 1.6:
opgaven 66, 67, 69, 70, 71 en 72

Slide 43 - Tekstslide

Nakijken & verbeteren met rode pen
Its learning -> wiskunde -> bronnen -> nakijkboekjes digitaal (downloaden)

Slide 44 - Tekstslide

 
(Veel) foutjes gemaakt?

Maak de herhaling:
Van paragraaf 1.6 
opgaven 65, 68

 
(Bijna) alles goed?

Maak de verdieping:
Van paragraaf 1.6
opgave 73

A9 - Ik ken de wetenschappelijke notatie van grote en kleine getallen

Slide 45 - Tekstslide

Even checken: heb je alles gemaakt?
LD
Kernopdrachten
Herhaling
Verdieping
A7
Paragraaf 1.5:  39, 41, 44, 45
Paragraaf 1.5:  38, 40, 43
Paragraaf 1.5:  42, 47, 48
A8
Paragraaf 1.5:
50, 51, 55, 56, 59, 60, 61
Paragraaf 1.5:
49, 53, 54, 58
Paragraaf 1.5:
52, 57, 62, 63, 64
A9
Paragraaf 1.6: 
66, 67, 69, 70, 71, 72
Paragraaf 1.6:   65, 68
Paragraaf 1.6:  73
Heb je ook alles nagekeken met rode pen?

Slide 46 - Tekstslide