H7.6 Toepassing van de lorentzkracht en H7.7 Magnetische inductie


H7.6 Toepassing van de lorentzkracht
H7.7 Magnetische inductie
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


H7.6 Toepassing van de lorentzkracht
H7.7 Magnetische inductie

Slide 1 - Tekstslide

Na deze les kan je ...
... de werking van een elektromotor in een aantal stappen uitleggen. 

... uitleggen wat magnetische inductie is. 

... in een situatie bepalen of er sprake is van magnetische inductie.

... de richting van de geïnduceerde stroom bepalen. 

Slide 2 - Tekstslide

Herhaling lorentzkracht
Er werkt een kracht op bewegende lading in een magneetveld.

Richting kunnen we bepalen met de linkerhandregel. 

Slide 3 - Tekstslide

In welke richting ervaart deze draad een lorentzkracht.
A
Het scherm uit
B
Het scherm in
C
Naar boven
D
Naar beneden

Slide 4 - Quizvraag

In welke richting ervaart deze draad een lorentzkracht.
A
Het scherm uit
B
Het scherm in
C
Naar boven
D
Naar beneden

Slide 5 - Quizvraag

Herhaling lorentzkracht
We kunnen de grootte van deze kracht bepalen voor een geladen deeltje en voor een draad. 

Deeltje: 


Draad: 
FL=Bqv
FL=BIl

Slide 6 - Tekstslide

Er loopt een stroom van 2,0 A door een 1,6 m lange draad. Er staat een magneetveld van 3,6 mT loodrecht op de draad. Bereken de lorentzkracht.

Slide 7 - Open vraag

De elektromotor

Slide 8 - Tekstslide

De elektromotor
In een elektromotor zitten 1 of meerdere draadlussen waar een stroom doorheen loopt.

Op de draadlus werkt een lorentzkracht. Hierdoor gaat de lus draaien.  

Slide 9 - Tekstslide

De elektromotor
Werkt er geen lorentzkracht meer (motor 3)? Dan wisselt de stroom van richting. 

Zo blijft de motor draaien. 

Slide 10 - Tekstslide

Leg uit waarom de stroom van richting moet veranderen om de elektromotor te laten draaien.

Slide 11 - Open vraag
H7.7 Magnetische inductie

Slide 12 - Tekstslide

Lorentzkracht en inductiespanning

Slide 13 - Tekstslide

In welke richting gaat er een stroom lopen?
A
Met de klok mee
B
Tegen de klok in

Slide 14 - Quizvraag

Lorentzkracht en inductiespanning

Slide 15 - Tekstslide

Veranderend magneetveld en inductiespanning
Veranderd het aantal magnetische veldlijnen in de winding?
Dan wordt er een inductiespanning (en stroom) opgewekt. 

De geïnduceerde stroom maakt ook weer een eigen magneetveld. 

Dit veld werkt de verandering tegen. 
Slide 16 - Tekstslide

Veranderend magneetveld en inductiespanning
Neemt het aantal veldlijnen in de draadlus toe
               De geïnduceerde stroom maakt een tegenveld. 


Neemt het aantal veldlijnen in de draadlus af.
               De geïnduceerde stroom maakt een meeveld.

Slide 17 - Tekstslide

Veranderend magneetveld en inductiespanning


Wat is de richting van de geïnduceerde stroom???

Slide 18 - Tekstslide

Magnetische flux
Magnetische flux is de grootheid voor het aantal magnetisch veldlijnen door een oppervlak. 

ϕ=BloodrechtA
Φ: Magnetische flux (Wb)
Bloodrecht: Magnetische veldsterkte loodrecht op A (T)
A: Oppervlak (m2)

Slide 19 - Tekstslide

Hoe minder veldlijnen door een oppervlak, hoe ...... de magnetische flux.
A
lager
B
hoger
C
geen van beide

Slide 20 - Quizvraag

1
2
3
4
5
Orden van laagste (1) naar hoogste (5) flux. 

Slide 21 - Sleepvraag

Flux en inductiespanning
Neemt de flux door een winding toe of af, dan wordt er een inductiespanning opgewekt. 

Grotere verandering             Grotere inductiespanning

Let op: Het minteken kan je meestal negeren.


Uind=dtdϕ
Uind: Opgewekte inductiespanning (V)
dΦ: Fluxverandering (Wb)
dt: Tijd (s)

Slide 22 - Tekstslide

Een draadlus (A = 0,02 m^2) zit in een toenemend magneetveld. Het veld verandert in 10 s geleidelijk van 2 naar 8 mT.
Bereken de opgewekte inductiespanning in de draadlus.

Slide 23 - Open vraag

Uitwerking
Uind=dtdϕ
ϕ=BA

Slide 24 - Tekstslide

Uitwerking
Uind=dtdϕ
ϕ=BA
Uind=dtdBA

Slide 25 - Tekstslide

Uitwerking
Uind=dtdϕ
ϕ=BA
Uind=dtdBA=1061030,02
=1105V

Slide 26 - Tekstslide

Na deze les kan je ...
... de werking van een elektromotor in een aantal stappen uitleggen. 

... uitleggen wat magnetische inductie is. 

... in een situatie bepalen of er sprake is van magnetische inductie.

... de richting van de geïnduceerde stroom bepalen. 

Slide 27 - Tekstslide

Heb jij deze doelen behaald??
😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll

Oefenen
Maak opgave 48, 49 en 50.

Zijn er nog vragen over de herkansing???

Slide 29 - Tekstslide