Les 7 + les 8 Wat leer jij? + introductie MO familie

      huānyíng        nǐ hǎo ma     
          欢迎!       你  好 吗?
Pak een pen en papier en schrijf binnen drie minuten zoveel mogelijk woordjes op in het Chinees (pinyin) op die je te binnen schieten over de volgende onderwerpen: 

-  persoonlijke voornaamwoorden (zoals 'ik')
-  landen 
-  tijdgerelateerde woorden (zoals 'morgen')
-  bijvoeglijke naamwoorden (zoals 'veel/veel zijn')
-  werkwoorden (zoals 'zijn')
timer
3:00
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
ChineesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 42 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

      huānyíng        nǐ hǎo ma     
          欢迎!       你  好 吗?
Pak een pen en papier en schrijf binnen drie minuten zoveel mogelijk woordjes op in het Chinees (pinyin) op die je te binnen schieten over de volgende onderwerpen: 

-  persoonlijke voornaamwoorden (zoals 'ik')
-  landen 
-  tijdgerelateerde woorden (zoals 'morgen')
-  bijvoeglijke naamwoorden (zoals 'veel/veel zijn')
-  werkwoorden (zoals 'zijn')
timer
3:00

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:

Slide 2 - Tekstslide

Wat vind jij een leuk vak?
Vinger opsteken als je antwoord wilt geven

Slide 3 - Tekstslide

Les 7 en les 8
dì qī kè : nǐ xué shénme
第七课:   你 学   什么?          Les 7: Wat leer jij? 

dì bā kè:   nǐ huì shuō shénme yǔyán?  
 第八课:你 会  说  什么. 语言? Les 8: Welke talen spreek jij? 
 

Slide 4 - Tekstslide

dì qī kè : nǐ xué shénme
第 七 课:  你   学   什么?        p. 81 nieuwe woorden & grammatica
xué
         leren (werkwoord)


xué shénme? 
你      什么?
Open je boek op p. 81

Slide 5 - Tekstslide

dì qī kè : nǐ xué shénme
第 七 课:  你   学   什么?      nieuwe woorden & grammatica
         ook (bijwoord)
Net als de bijwoorden die je al hebt geleerd komt 也 yě ‘ook’ voor het gezegde:

Ik ben ook Chinees.

wǒ  yě   shì    zhōngguórén.
 我   也           中国人。

Slide 6 - Tekstslide

dì qī kè : nǐ xué shénme
第 七 课:  你   学   什么?        p. 81 nieuwe woorden & grammatica
... wén
...          ... taal (znw)

     中文  Zhōngwén    Chinese taal
荷兰文  Hélánwén     Nederlandse taal

Slide 7 - Tekstslide

dì qī kè : nǐ xué shénme
第 七 课:  你   学   什么?        p. 81 nieuwe woorden & grammatica
         en (voegwoord)
Je gebruikt 和 hé 'en' bij opsommingen:

Zij en ik zijn Nederlands.

wǒ shì  Hélánrén.
她  和   我   是   荷兰人。

Slide 8 - Tekstslide

dì qī kè   de shēngcí,  
第 七  课   的  生 词,     p. 81     nieuwe woorden & grammatica      
lìshǐ
历史   geschiedenis

dìlǐ
地理   aardrijkskunde

Slide 9 - Tekstslide

dì qī kè   de shēngcí,  
第 七  课   的  生 词,     p. 81 nieuwe woorden & grammatica      
Déguó                                         Déwén
       Duitsland                  文       Duitse taal

Xībānyá                                        Xībānyáwén
 西 班 牙  Spanje                        西 班 牙 文         Spaanse taal

Slide 10 - Tekstslide

dì qī kè   de shēngcí,  dì bā shí yī  yè
第 七  课   的  生 词,     第 八 十   一  页          
Woordenlijst les 7, blz. 81
Open je boek op blz. 81 
Ik lees de woordjes voor, jullie zeggen ze na en schrijven uitspraak fonetisch (zoals jij het hoort) erbij.

Slide 11 - Tekstslide

Aan de slag
Dialoog: vertaal de nog niet vertaalde zinnen van het dialoog op p. 82 naar het Nederlands.

Klaar?:  Lees de uitleg over het gebruik van woordje 和 (hé 'en') op p. 83 en 84.  Maak daarna opdracht 7 op blz. 87.
timer
10:00

Slide 12 - Tekstslide

Nakijken dialoog p. 81

Slide 13 - Tekstslide

xiě hànzì
写   汉 字            karakters schrijven p. 88

Slide 14 - Tekstslide

xiě hànzì
写   汉 字            karakters schrijven p. 88

Slide 15 - Tekstslide

xiě hànzì
写   汉 字            karakters schrijven p. 88

Slide 16 - Tekstslide

xiě hànzì
写   汉 字            karakters schrijven p. 88

Slide 17 - Tekstslide

xiě hànzì
写   汉 字            karakters schrijven p. 88

Slide 18 - Tekstslide

xiě hànzì
写   汉 字            karakters schrijven p. 88

Slide 19 - Tekstslide

xiě hànzì
写   汉 字            karakters schrijven p. 88 en p. 89
Schrijf de karakters in de hokjes. 
Schrijf het hele karakter in 1 keer op in het vakje! 

Klaar? Begin met huiswerk: opdracht 1 (p. 85), opdracht 3 (p. 85) en opdracht 4 (p. 86).
timer
15:00

Slide 20 - Tekstslide

Introductie MO
- deadline:4 juni 
- inhoud: ga naar google classroom en lees de opdracht


Slide 21 - Tekstslide

Introductie MO
- deadline:4 juni 
- je werkt aan het script in de les
- pleco (woordenboek app) voor opzoeken enkele woordjes

Slide 22 - Tekstslide

Huiswerk maken
- les 7 alle karakters in de hokjes geschreven
- opdracht 1 (p. 85), opdracht 3 (p. 85) en opdracht 4 (p. 86).

Slide 23 - Tekstslide

      huānyíng        nǐ hǎo ma     
          欢迎!       你  好 吗?

Slide 24 - Tekstslide

Vorige les:
Grammatica en woorden les 7

Slide 25 - Tekstslide

Deze les:
Huiswerk nakijken
Uitleg familie (woordjes)
Werken aan je script voor MO

Slide 26 - Tekstslide

Check huiswerk opdracht 1, p. 85
1.  学生                 xuésheng                leerling
2. 荷兰文           Hélánwén                 Nederlandse taal
3. 历史                 lìshǐ                             geschiedenis
4. 也                      yě                                 ook
5. 中文                 Zhōngwén               Chinese taal
6. 和                      hé                                en (als in 'jij en ik')

Slide 27 - Tekstslide

Check huiswerk opdracht 3, p. 85

他们也是中国人。
3. 你不是荷兰人。
4. 他也不喜欢美国。
5. 他也是老师。
6. 你学什么?

Slide 28 - Tekstslide

Check huiswerk opdracht 4 p. 86
Even herhalen: Bijwoorden

Steek je vinger op als je antwoord weet.
Welke bijwoorden kennen we nu? 

Slide 29 - Tekstslide

Check huiswerk opdracht 4 p. 86
Even herhalen: Bijwoorden

也    yě
不   
很   hěn
Onthouden:
In het Chinees staat een bijwoord altijd vóór het werkwoord:

Onderwerp - bijwoord - werkwoord - lijdend voorwerp

Slide 30 - Tekstslide

Check huiswerk opdracht 4 p. 86
Even herhalen: meerdere bijwoorden in 1 zin, lees de uitleg op p. 83

也    yě
不   
很   hěn

Slide 31 - Tekstslide

Check huiswerk opdracht 4, p. 86 

他们不很好
5. 我很好
6. 中国也不美
7. 你们不好。
8. 美国和中国很大。

Slide 32 - Tekstslide

Les 8: Welke talen spreek jij?
p. 91. Nieuwe woorden
p. 92.  Grammatica 

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

生词

Woordenlijst
 1. 家         jiā                familie / huis
 2. 爸爸    bàba          vader
 3. 妈妈    māma        moeder
 4. 哥哥    gēge          oudere broer
 5. 姐姐    jiějie           oudere zus
 6. 弟弟    dìdi             jonger broertje
 7. 妹妹    mèimei     jonger zusje 
 8. 有         yǒu             hebben
 9. 没有    méi yǒu    niet hebben
 10. 个         ge               klassewoord
 11. 两         liǎng           2 (als je 2 stuks                                       van iets hebt)

Slide 36 - Tekstslide

Werk aan je script
timer
15:00

Slide 37 - Tekstslide

Familie voorstellen
Ik ga mijn familieleden voorstellen

我要介绍我的家人。
Wǒ yào jièshào wǒ de jiārén.

Slide 38 - Tekstslide

Familie voorstellen
Mijn gezin bestaat uit ... personen

我的家有... 个人。
Wǒ de jiā yǒu ... ge rén.

Bijv:
我家有七个人:爸爸,妈妈,哥哥,姐姐,弟弟,妹妹和我。

Slide 39 - Tekstslide

Klassewoord
 • Een klassewoord geef een eenheid aan. Bijv. een glas, kopje, blikje, fles, etc.
 • Je gebruikt het als je zegt hoeveel je van iets hebt. 
 • Je plaatst het tussen het getal en het znw
Bijv: 
 • 我有一弟弟。
 • 我有十老师。

Slide 40 - Tekstslide

两 / 二
 • 两 en 二 betekenen allebei '2'
 • Je gebruikt 两 in combinatie met een klassewoord.

Dus: 
 • 我有弟弟  en niet:  我有弟弟
 • 老师   en niet: 老师

Slide 41 - Tekstslide

Start met het maken van je script
Ik ga mijn familieleden voorstellen
我要介绍我的家人。
Wǒ yào jièshào wǒ de jiārén.

我的家有... 个人。
Wǒ de jiā yǒu ... ge rén.     Mijn familie bestaat uit ... personen

Slide 42 - Tekstslide