cross

Ontwikkelingspeil les 3

 • Ga alvast zitten volgens de       klassenopstelling!
 • Pak je schrift, opdrachtenboekje en basisboek alvast uit je tas.
 • Stop je telefoon in de telefoontas of je eigen tas
Welkom!
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundevwoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

 • Ga alvast zitten volgens de       klassenopstelling!
 • Pak je schrift, opdrachtenboekje en basisboek alvast uit je tas.
 • Stop je telefoon in de telefoontas of je eigen tas
Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Ontwikkelingspeil B179-181

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen
 • Welkom
 • Lesdoelen
 • Opdrachten bespreken
 • Uitleg theorie 179-181
 • Opdrachten maken


 • Afsluiten

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
Je weet wat er met de eerste sector wordt bedoeld.
Je weet wat zelfverzorgende - en commerciële bedrijven zijn
Je weet wat het wezenlijke verschil is tussen zelfverzorgende en commerciële bedrijven.
Je kunt uitleggen wat het begrip de groene revolutie inhoudt.
Je kunt het verband tussen de groene revolutie en commercialisering uitleggen.
Je kunt uitleggen waarom er in ontwikkelingslanden (relatief gezien) weinig mensen werken in zowel de primaire (eerste) als de secundaire (tweede) sector.
Je kunt de rol van automatisering binnen het productieproces aangeven en je kunt tevens beschrijven in hoeverre automatisering een rol speelt in ontwiken in onderontwikkelde landen.
Je kunt het verschil tussen de tertiaire (derde) sector in ontwikkelde landen en de tertiaire sector in ontwikkelingslanden benoemen en uitleggen.
Je begrijpt de naamgeving vluchtsector en je kunt uitleggen wat dat begrip inhoudt.
Je weet wat het begrip informele sector inhoudt en je moet kunnen beredeneren wat er dan met het begrip formele sector zal worden bedoeld.

Slide 4 - Tekstslide

Opdrachten
B176-177-178
1. Aan welke vier eisen moet een goed woonhuis in ieder geval voldoen?
2. Welke problemen m.b.t. de basisbehoeften komen vooral voor in krottenwijken?
3. Waarom zorgt een rivier in een krottenwijk ervoor dat de kans op verspreiding van ziektes wordt vergroot?
4. Wat zijn analfabeten?
5. Noem twee oorzaken waarom mensen in arme landen analfabeet zijn.
6. Waarom is kinderarbeid een groot probleem wanneer je het over analfabetisme hebt?

9. Waarom zijn mensen in arme landen eerder vatbaar voor ziekten dan mensen in rijke landen?
10. Wat wordt bedoeld met de zin: ‘Hun levensverwachting is dus lager.’?
11. Streep het foute antwoord door: ‘In arme landen is de artsendichtheid hoog /laag.
12. Waarom is het in arme landen problematisch dat een dokter ver weg woont?

Slide 5 - Tekstslide

Herhaling vorige week
voorbeeld arm & rijk in India

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Eerste sector
Ook wel primaire sector genoemd.
In deze sector komen de onderdelen uit de natuur.
-Landbouw
-Visserij
-Delfstofwinning

Slide 11 - Tekstslide

Zelfverzorgende - en commerciële bedrijven
 • Zelfverzorgend
Verbouwen van eigen voedsel

Alleen overschot verkocht
-Veel in ontwikkelingslanden
 • Commercieel
Alles voor de verkoop
-ontwikkelde landen
-Later ook ontwikkelingslanden.
-Mechanisatie

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Groene revolutie
 • Landbouwrevolutie 1960-1980
 • Voornamelijk in de landbouw in Azië 
 • Bevolkingsexplosie
 • Rijstteelt vergroten om hongersnood te voorkomen
 • Verbetering van gewassen en productie

kunstmest, pesticiden, nieuwe irrigatietechnieken en verbeterde zaden


Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Opdrachten
 • Maak de opdrachten van B179 t/m 181 uit je opdrachtenboekje
 • Je hebt 20 minuten voor de opdracht.
 • Stoplicht op rood = in stilte werken! oordopjes mag telefoon plat!
 • Stoplicht op oranje = Je mag zachtjes overleggen en vragen stellen
 • Stoplicht op groen je mag samenwerken
 • Heb je vragen steek je hand dan op
 • Ben je eerder klaar? laat de opdrachten controleren

Slide 17 - Tekstslide

0

Slide 18 - Video