De sociaal werker - 16 Projecten en activiteiten Projecten en activiteiten les 1

Organiseren van activiteiten en projecten 
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
sociaal werkMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Organiseren van activiteiten en projecten 

Slide 1 - Tekstslide

projecten en activiteiten
Je zult in je werk vaak een project of activiteit organiseren. Hiervoor moet je over kennis en vaardigheden beschikken rondom het voorbereiden en organiseren van projecten en activiteiten
Deze vaardigheid komt ook terug in examen in het 3e jaar 

Examen: organiseren van activiteiten 


Slide 2 - Tekstslide

projecten en activiteiten
Welke vaardigheden moet je leren?

Zo onderzoek je de behoefte, wensen en verwachtingen voor een project of activiteit, houd je de uitgaven bij en maak je gebruik van wijkmanagement. Leidinggeven is eveneens een belangrijke vaardigheid.

Slide 3 - Tekstslide

examens Sociaal Werk
Organiseren van activiteiten
B1-K1-W5 zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten
B1-K1-W6 evalueert de aanpak

Slide 4 - Tekstslide

opdrachten voor dit schooljaar 
Organiseren van activiteiten
 Organiseren van activiteit voor de klas (periode 3)
Organiseren activiteit voor de doelgroep (periode 4) in samenwerking met de leefgebieden.

Beiden tellen me voor de overgang !!!

Slide 5 - Tekstslide

Inhoud thema
Een project of activiteit
Wijkmanagement
Een project of activiteit organiseren
Aansturen en leidinggeven
Budgetten
Verdieping: Project Start-Up

Slide 6 - Tekstslide

 Een activiteit of project ?
Wat is het verschil??

Slide 7 - Tekstslide

 activiteit
Een activiteit kun je zien als een middel oftewel instrument om mensen op een juiste manier te ondersteunen, zodat doelen bereikt worden.                    Een activiteit ontstaat niet zomaar; er is over nagedacht en er komt organisatie bij kijken.                                                                                                            Een activiteit hoeft niet groot te zijn, het kan gaan om een informatiebijeenkomst voor vijf wijkbewoners. Maar ook het organiseren van schilderlessen eenmaal per week in verschillende buurthuizen in de stad is een activiteit.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Een project
Een project is een proces waarin je eenmalig, binnen een bepaalde tijd, toewerkt naar een gesteld doel.                                                                                              Als het projectresultaat behaald is, stopt het project.                                            Een project bestaat uit een geheel van (gefaseerde) activiteiten.                      Een project verschilt dus van een activiteit in omvang en tijdsduur. 
De opdracht voor het project wordt gegeven door een opdrachtgever.  

Slide 10 - Tekstslide

 Wat is een project : een voorbeeld !!
VSBfonds geeft financiële steun aan projecten in buurten of wijken die mensen uit verschillende leefwerelden helpen elkaar te ontmoeten. Denk aan mensen met diverse culturele achtergronden of leeftijden. Het gaat om activiteiten die leiden tot langdurige contacten en bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid van de buurt.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Wij beoordelen jouw aanvraag op de volgende criteria:
Behoefte: is er vanuit de doelgroep behoefte aan dit project?                                Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project?
Wij kijken naar onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate waarin activiteiten concreet zijn en het meten van resultaten.
Kennis & kunde: heb je als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heb je kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is sprake van financiële duurzaamheid voor het project?

Slide 13 - Tekstslide

Wie wat waar wanneer ? 
Het organiseren van een project of activiteit is een uitdaging.  Er komt behoorlijk wat bij kijken. 

Slide 14 - Tekstslide

Maak de eerste opdracht en lever deze in in teams

OPWARMEN EN ORIËNTEREN


Slide 15 - Tekstslide

Bedenk snel een activiteit die jij zou kunnen organiseren in jou wijk ?

Slide 16 - Woordweb

Wat is voor jou de top 5 in dingen die je niet mag vergeten bij het organiseren ?

Slide 17 - Woordweb

Wat komt er zoal bij kijken? 
Voor wie is het project of de activiteit bedoeld? 
Hoe kom je aan geld en wat voor materialen heb je nodig? 
Waar gaat de activiteit plaatsvinden? 
Kan dat zomaar? Moet er een straat afgezet worden? 
Een vergunning worden aangevraagd? 
En dan natuurlijk nog: wanneer vindt het plaats? 

Slide 18 - Tekstslide

Wijkmanagement
Wijkmanagement is de manier waarop hulp, ondersteuning en onderhoud in de verschillende wijken van een gemeente zijn georganiseerd.

Slide 19 - Tekstslide

Wijkmanagement 
Belangrijke algemene doelen van wijkmanagement zijn het verbeteren van de leefbaarheid, de veiligheid en sociale cohesie in de wijk. Veel gemeenten maken gebruik van een eigen wijkmanager om deze doelen te verwezenlijken. Er zijn ook gemeenten die het wijkmanagement uitbesteden aan een organisatie die hierin gespecialiseerd is.

Slide 20 - Tekstslide

Wijkmanager
Een wijkmanager is in dienst van een gemeente en houdt toezicht op een wijk. Hij zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid, de veiligheid en de sociale cohesie. De wijkmanager probeert de wijkbewoners te activeren en te betrekken bij activiteiten. Als een gemeente met wijkmanagers werkt, zijn dat de mensen met wie je contact houdt. Zij kunnen je belangrijke informatie geven over wat nodig is in een wijk.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Spin in het web
Je bent een spin in een web als je een project of activiteit organiseert. Je hebt met veel mensen en organisaties contact. Het wijkmanagement is daarin een heel belangrijke speler. Zij kunnen je informeren over de wijk en je in contact brengen met mensen die je kunnen helpen. Omdat het wijkmanagement vaak een onderdeel van de gemeente is, kent het ook goed de weg binnen de gemeente. Moet je vergunningen regelen, materialen organiseren en/of subsidies aanvragen? Gebruik je contacten bij het wijkmanagement, zij vormen een dikke draad in jouw web.

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide