Vergaderen

Creativity is not the domain of one single person
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
Samenwerking & OrganisatieHoger onderwijs

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Creativity is not the domain of one single person

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?

Slide 2 - Tekstslide

Vergaderen
Deel 1:
 • Vergaderen: theorie
 • Herhaling groepsopdracht (indeling, taken)
Deel 2:
 • Gastspreker Jeroen Crombez (Highlight festival)
 • Praktijk: vergaderen groepsopdracht 

Slide 3 - Tekstslide

Surf naar:
https://lessonup.app/code
&
voeg de code in die je links onderaan terugvindt.

Slide 4 - Tekstslide

Welke onderwerpen hebben we al gezien om tot een goede vergadering te komen?

Slide 5 - Woordweb

Wat kennen we al?
 • Ken jezelf
 • Feedback geven en krijgen
 • Strategieën 
 • Plannen 
 • Brainstormen 

Slide 6 - Tekstslide

Neem je regelmatig deel aan een vergadering?
A
ja
B
nee

Slide 7 - Quizvraag

Organiseer jij regelmatig een vergadering?
A
ja
B
nee

Slide 8 - Quizvraag

timer
5:00
In groep: Wat hebben we nodig om te vergaderen?

Slide 9 - Woordweb

ODAT (p. 44)
 • O = Onderwerp 
  Waarover gaan we praten? 

 • D = Doel 
  Wat willen we bereiken? Brainstorm, informatie uitwisselen, beslissingen nemen, werkoverleg, ... 

Slide 10 - Tekstslide

ODAT 
 • A = Aanpak
  Hoe gaan we het doen? 
  Wie is voorzitter, secretaris?
  Hoe gaan we beslissen?
 • T = Tijd
  Hoe lang praten we over dit onderwerp? 

Slide 11 - Tekstslide

Vergaderen, hoe doe je dat?
 1. Het aantal deelnemers?
 2. Uitnodiging + agendapunten
 3. Vergaderrollen 
 4. Methode van besluitvorming

Slide 12 - Tekstslide

1. Het aantal deelnemers
 • Kleine groep: 4 mensen
  Voordelen?
  Nadelen?
 • Grote groep: + 10 mensen 
  Voordelen?
  Nadelen?

Slide 13 - Tekstslide

2. Uitnodiging + agendapunten
 • Groepslid maakt vooraf uitnodiging met agendapunten van de vergadering
 • Versturen naar: groepsleden 
Nr
Tijd
Duur
Agendapunt
Doel
1
10u00
15 min
Brainstormen
Ideeën verzamelen voor uitwerking activiteit
2
10u15
10 min
Besluitvorming
Het beste idee kiezen
3
10u25
5 min
Instructie
Takenverdeling
4
10u30
20 min
Verslag schrijven
Secretaris: schrijft verslag

Slide 14 - Tekstslide

3. Vergaderrollen
 1. Voorzitter
 • leidt alles in goede banen;
 • afgesproken tijd wordt gerespecteerd;
 • iedereen kan zijn zegje doen; er wordt niet door elkaar heen gepraat;
 • niemand haakt af;
 • je werkt toe tot een besluit.

Slide 15 - Tekstslide

3. Vergaderrollen
2. Secretaris
 • noteert de aanwezigheden en afwezigheden; 
 • neemt notities tijdens de vergadering: afspraken, feedback, actiepunten per lid;
 • stelt het verslag op na iedere vergadering;
 • stuurt het verslag z.s.m. naar de groepsleden;
 • zo weet iedereen wat te doen tegen de volgende vergadering. 

Slide 16 - Tekstslide

3. Vergaderrollen
3. Advocaat van de duivel
 • Kritisch persoon!; 
 • Wat zou er fout kunnen gaan?;
 • Welke negatieve gevolgen kan een besluit hebben?;
 • Zo dwing je elkaar om goede argumenten te vinden.

Slide 17 - Tekstslide

Welke rol zou jij graag opnemen?

Slide 18 - Open vraag

Op welke manieren kan je tot een beslissing komen in groep?

Slide 19 - Woordweb

4. Methode van besluitvorming
 1. Meerderheid van stemmen
 2.  Loting
 3. Unanimiteit 
 4. Delegatie
 5. Autoriteit

Slide 20 - Tekstslide

4.1 Meerderheid van stemmen
Voordelen?
 • Snel;
 • Duidelijk;
 • Iedereen betrokken.


Slide 21 - Tekstslide

4.1 Meerderheid van stemmen
Nadelen?
 • Partijvormig;
 • Enkel voor eenvoudige beslissingen;
 • Minderheden worden uitgeschakeld => niet gemotiveerd voor uitvoering gestemde idee.

Slide 22 - Tekstslide

4.2 Loten
 • = beslissing wordt aan toeval overgelaten. 

Voordelen?
 • snel;
 • kans op winnen is voor iedereen gelijk;
 • neutraal medium.

Slide 23 - Tekstslide

4.2 Loten
Nadelen?
 • Tegenstellingen in groep worden weggewerkt;
 • Inzet om besluit uit te voeren kan klein zijn;
 • Slechts op kleine schaal bruikbaar.

Slide 24 - Tekstslide

4.3 Unanimiteit / uniformiteit
= beslissing wordt alleen genomen wanneer alle deelnemers erachter staan. 

Voordelen?
 • Eenheid in groep;
 • Gezamelijke basis;
 • Iedereen is betrokken.

Slide 25 - Tekstslide

4.3 Unanimiteit / uniformiteit
Nadelen?
 • Kost veel tijd en moeite;
 • Soms verregaande compromissen;
 • Druk vanuit de groep is sterk;
 • Slechts in sommige situaties toepasbaar.

Slide 26 - Tekstslide

4.4 Delegatie
= 1 / meerdere personen krijgen van de groep de bevoegdheid namens de groep een beslissing te nemen.

Voordelen? 
 • Snelle beslissingen mogelijk;
 • Kans op ‘deskundige’ beslissingen is groter.

Slide 27 - Tekstslide

4.4 Delegatie
Nadelen? 
 • Kans op geringe inzet vd groep bij uitvoering besluit;
 • Minderheden worden helemaal uitgeschakeld;
 • Groep sterk afhankelijk vd delegatie;
 • Die met de meeste macht denken dat ze alwetend zijn!

Slide 28 - Tekstslide

4.5 Autoriteit
= degene met de meeste macht, neemt de beslissingen.

Slide 29 - Tekstslide

4.5 Autoriteit
Voordelen?
 • Snelle beslissingen
 • Gecentraliseerd

Nadelen?
 • Betrokkenheid van groepsleden is klein
 • Machtsconflicten in de groep

Slide 30 - Tekstslide

Wat is het verschil dan tussen delegatie en autoriteit?

Slide 31 - Open vraag

Slide 32 - Tekstslide

Van theorie naar praktijk: indeling
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Sibeen
Pedro
Ian
Petra
Aslan
Aeron
Isaac
Colin
Bram
Allegra
Ewout
Isabel

Slide 33 - Tekstslide

Planning verloop komende lessen
 1. 04/03: vergadering in groepen + taak 6 'verslag' (deadline einde les)
 2. 11/03: groepen plannen/vergaderen/voeren verder uit op basis van eigen planning + verslaggeving proces aan leerkracht (verslag indienen tegen einde les)

Slide 34 - Tekstslide

Planning verloop komende lessen
 1. 18/03: groepen plannen/vergaderen/voeren verder uit op basis van eigen planning + verslaggeving proces aan leerkracht (verslag indienen tegen einde les
 2. 25/03: presentatie groepsopdrachten per groep + uitvoering van activiteit + reflecties

Slide 35 - Tekstslide

Planning indienen opdrachten
3. 22/03: indienen taak 8 (PowerPoint checklist) 
4. 25/03: taak 7 uitvoering groepsopdracht + taak 9 en 10 zelf- en groepsreflectie 

Slide 36 - Tekstslide

Groepsopdracht
TAAK
DEADLINE
PUNTEN
Taak 5: brainstorm
26/02
5
Taak 6: verslag vergadering

04/03 + 11/03 + 18/03
zie taak 7
Taak 7: uitwerking groepsopdracht

20
Taak 8: proces en product 

22/03: PPT
20

Slide 37 - Tekstslide

Groepsopdracht
TAAK
DEADLINE
PUNTEN
Taak 9: zelfreflectie
25/03 (in de les)
10
Taak 10: groepsreflectie
25/03 (in de les)
10

Slide 38 - Tekstslide

Evaluatie groepsopdrachten
Aandacht voor proces (= de weg naar het doel) en product (= eindresultaat!).

 1. Evaluatie van product en proces door leerkracht: taak 8 
 2. Evaluatie van product en proces zelfreflectie: taak 9 
 3. Evaluatie van product en proces groepsevaluatie: taak 10

Slide 39 - Tekstslide

Presentatie op 25/03
 • Ieder groepje maakt een PowerPoint (je doet dit SAMEN);
 • De PowerPoint (taak 8) dient 1 iemand van het groepje;  
 • De voorstelling doe je met de groep op 25/03 in de les. 

Slide 40 - Tekstslide

Presentatie op 25/03
Wat staat er in de presentatie?
 • Je beantwoordt per groep alle vragen die op de checklist staan (zie Canvas bij elke les)
 • Jullie worden zowel op het proces als op het product beoordeeld; 
Verlies taak 9 en 10 (reflectie individueel + groep) niet uit het oog!

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide

Vandaag
 • Start met een korte brainstorm: wie? wat? hoe? wanneer? ... 
 • Vergadering: kies voorzitter, secretaris, advocaat van de duivel (wie doet dit graag of is er goed in?) 
 • Neem taak 6 (verslag - les 5) er bij: bepaal agendapunten, maak praktische afspraken, deadlines en de agenda voor de volgende vergadering. Dien in via Canvas. 

Slide 43 - Tekstslide

Vandaag
 • Ik kom vandaag in alle groepjes langs. Heb je een dringende vraag tijdens de vergadering en ben ik net bij een andere groep? Even geduld tot ik klaar ben bij de andere groep en spreek me nadien aan.

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Tekstslide