cross

H4 3.2, 3.3 en 3.4 --V4 vervolg 3.1 en 3.2 Welzijn, Cultuur en Mensenrechtendilemma

Herhaling!!!
Welkom
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
Maatschappijleerhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

Onderdelen in deze les

Herhaling!!!
Welkom

Slide 1 - Tekstslide

Sleep de ideologieën naar de juiste plek
Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Communisme
Anarchisme
Socialisme
Liberalisme
Conservatisme
Confessionalisme
Fascisme
Nazisme

Slide 2 - Sleepvraag

Sleep naar de juiste ideologie
Socialisme
Liberalisme
Conservatisme

Christen-democratie
Ook kinderen met een beperking moeten een plek krijgen op een reguliere school.
De vrije seksuele moraal, de multicultisamenleving: dat wil ik niet
Mensen moeten hun eigen keuzes kunnen maken over goed en kwaad.
 loonsverhoging in de zorg, een huurbevriezing en meer geld voor woningcorporaties.
Prostituees niet vervolgen, klanten wel.
Leerlingen moeten we leren om goede burgers te worden die zich netjes gedragen.

Slide 3 - Sleepvraag

Hoofdstuk 3
*-Hoe mensen met elkaar samenleven noemen we de inrichting

Om goed samen te kunnen leven moet je keuzes maken over de inrichting van de samenleving. In dit hoofdstuk gaan we zien HOE we dat doen.
Hoofdstuk 3

Slide 4 - Tekstslide

Extreme waarden/Debatwaarden
Waarden

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Machtsdilemma


         DEBAT
Strijd Links
Strijd Rechts
Inspraak
Daadkracht
Kiesrecht

Slide 7 - Sleepvraag

Slide 8 - Video

Welzijnsdilemma


         DEBAT
Strijd Links
Strijd Rechts
Bestaans-
zekerheid
Eigen
Verantwoor-delijkheid
Solidariteit

Slide 9 - Sleepvraag

Machtsdilemma
Welzijnsdilemma
Acht culturele instellingen in de regio Zuidoost-Brabant krijgen coronasteun van de provincie
Bio-boeren willen overheidssteun voor biologische landbouw
Woensdag en donderdag debatteert de Kamer nog over de nieuwe coronawet, maar dat die er komt is al zeker. Ook omdat de Kamer meer te zeggen krijgt.
het advies van de SER om een vrouwenquotum in te voeren voor de raden van commissarissen van beursondernemingen 

Slide 10 - Sleepvraag

V4B vervolgen

Slide 11 - Tekstslide

De 120.000 rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging met 0,7 procent. Ook komt er een thuiswerkvergoeding van 363 euro netto, zijn de vakbonden met de overheid overeengekomen. Verder worden de ambtenaren betrokken bij gesprekken over zogenoemd 'hybride werken', meldt vakbond CNV. Het betreft dan een mix van thuiswerken en naar kantoor komen.
A
Machtsdilemma
B
Welzijnsdilemma
C
Beide
D
Geen van beide

Slide 12 - Quizvraag

Ik heb mijn keuze bij de vorige vraag gemaakt omdat ik las over...
A
Solidariteit en daadkracht
B
Eigen verantwoordelijkheid en inspraak
C
Inspraak en solidariteit
D
Daadkracht en eigen verantwoordelijkheid

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Video

Slide 15 - Tekstslide

3. De FNV komt vooral op voor de belangen van:
timer
0:15
A
Ouderen
B
Werknemers
C
jongeren
D
werkgevers

Slide 16 - Quizvraag

https://www.trouw.nl/nieuws/china-voert-dwangarbeid-in-voor-bijna-miljoen-oeigoeren~be31ec5c/
Oeigoeren in China

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Link

Slide 19 - Video

Cultuurdilemma


         DEBAT
Strijd Links
Strijd Rechts
Diversiteit
Eenheid
Pluriformiteit

Slide 20 - Sleepvraag

Na maatregelen zoals het gebruik van camera’s en gezichtsherkenning tot het in huis plaatsen van Chinese agenten, ( is een groot deel van de Oeigoeren in kampen geplaatst.)
Zo staat in plannen die de Chinese overheid online heeft gezet dat de Oeigoeren en andere etnische minderheden uit de regio heropgevoed moeten worden tot gedisciplineerde arbeiders die trouw zijn aan hun bazen en aan de Communistische Partij.
“De training zal hen veranderen van ‘nomaden’ in geschoolde wonderen”, schreef de staatskrant Xinjiang Daily vorige maand. “Opleiding en training zullen van hen moderne mensen maken, die nuttig zijn voor de maatschappij.”
Islamitische gebruiken en tradities worden met harde hand afgeleerd, de bewoners moeten Mandarijn leren en als Chinezen gaan leven.
Arbeiders hebben geen keuze in het werk dat ze uitvoeren of waar ze dat doen, zegt Darren Byler van de Universiteit van Washington, die Xinjiang bestudeert en de regio eerder dit jaar bezocht.
Cultuurdilemma
Welzijnsdilemma
Machtsdilmma
Mensenrechtendilemma

Slide 21 - Sleepvraag

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Mensenrechten dilemma


         DEBAT
Strijd Links
Strijd Rechts
Orde
Orde
Vrijheid

Slide 24 - Sleepvraag
Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 25 - Open vraag
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 26 - Open vraag

H4B

Slide 27 - Tekstslide

HAVO!!!!

Slide 28 - Tekstslide

VWO
Zie studiewijzer

Slide 29 - Tekstslide

Einde

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Zet 'm op als
je nog zit. Lopen alleen met mondkapje!
Zet 'm op als
je nog zit. Lopen alleen met mondkapje!

Slide 32 - Tekstslide