Scheikunde mavo3 H6.5

Scheikunde mavo3
Hoofdstuk 6.5
Aardolie als grondstof
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Scheikunde mavo3
Hoofdstuk 6.5
Aardolie als grondstof

Slide 1 - Tekstslide

Volledige verbranding van een koolwaterstof
Als je een koolwaterstof volledig verbrandt onstaan altijd 
water en koolstofdioxide!!! 

Slide 2 - Tekstslide

aardolie = fossiele brandstof
  • bestaat voor grootste deel uit koolwaterstof verbindingen
  • moleculen die in ieder geval C en H atomen bevatten
  • aardolie is een mengsel van heel veel verschillende verbindingen
  • bij volledige verbranding hiervan ontstaat altijd  CO2(g) en H2O(l)  

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Slide 6 - Tekstslide

Alkanen

Koolwaterstof met enkele bindingSlide 7 - Tekstslide

alkanen
methaan


ethaan


propaan


butaan
CnH(2n+2)

Slide 8 - Tekstslide

Formule van alkanen

Methaan:
Ethaan:
Propaan:
Butaan:

De algemene formule voor alkanen is 
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
CnH2n+2

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Onthouden eerste 4 alkanen + algemene formule:
                                                          CnH2n+2
n uit de algemene formule staat voor het aantal C-atomen
Methaan:   n= 1 dus  C=1-> H=2x1+2=4   CH4
Ethaan:       n= 2 dus C=2-> H=2x2+2=6   C2H6
Propaan:    n=3 dus C=3-> H=2x3+2=8    C3H8
Butaan:      n= 4 dus C=4-> H=2x4+2=10  C4H10
MEPB:  "mee etende pizza bezorger"

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Tekstslide

Nafta
Nafta bestaat uit een mengsel van alkanen 
tussen C4H10   en C12H26 
Nafta wordt gekraakt. 
Kraken: lange moleculen worden afgebroken tot kleinere moleculen 
Kraken = ontledingsreactie 
Voorbeelden van kraakreacties zijn: 
C10H22 → C8H18 + C2H4     C2H4=etheen 
C12H26 →  C6H14 + 2C3H6     C3H6=propeen 

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Reacties met koolwaterstoffen
  1. VERBRANDEN: bij volledige verbranding ontstaan altijd koolstofdioxide en water
  2. kraken = grote moleculen in kleine stukjes breken
              

Bekijk deze reactie: wat is de naam enformule van de andere stof?                 C10H22    -->  C8H18  +  ........

Slide 23 - Tekstslide

Reacties met koolwaterstoffen
  1. VERBRANDEN
  2. kraken (de langere moleculen): katalytisch of thermisch C10H22  -->  C8H18  +  C2H4    
C2H4   is etheen
Hoe ziet dit molecuul eruit?
   

Slide 24 - Tekstslide

kraken 1

Slide 25 - Tekstslide

kraken 2

Slide 26 - Tekstslide

kraken 3

Slide 27 - Tekstslide

Is aardolie een organische stof?
A
Nee, aardolie komt uit de grond.
B
Ja, aardolie is gevormd door organismen.

Slide 28 - Quizvraag

Wat zijn fossiele brandstoffen?
A
Steenkool, Bruinkool, aardolie & biomassa
B
Biomassa, aardgas, oerwater & steenkool
C
Steenkool, Bruinkool, Aardolie & Aardgas
D
Aardgas, biomassa, aardolie & steenkool

Slide 29 - Quizvraag

Aardolie is ontstaan doordat planten heel lang geleden onder de aarde zijn gaan rotten.
Is aardolie een organische stof?
A
ja
B
nee

Slide 30 - Quizvraag

Gefractioneerde destillatie is een proces waarbij aardolie wordt gescheiden in zuivere stoffen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 31 - Quizvraag

Hoe wordt aardolie gescheiden in de verschillende fracties?
A
fracteren
B
kraken
C
destilleren
D
sorteren

Slide 32 - Quizvraag

Welke uitspraak klopt?
A
Alle stoffen in benzine komen ook in aardolie voor.
B
Alle stoffen in aardolie komen ook in benzine voor.
C
Alle stoffen in kerosine komen ook in benzine voor.
D
Alle stoffen in benzine komen ook in kerosine voor.

Slide 33 - Quizvraag

Propaan en butaan kunnen worden verkregen
uit aardolie.
Welke scheidingsmethode is hiervoor nodig?

A
Adsorberen.
B
Bezinken.
C
Destilleren.
D
Indampen.

Slide 34 - Quizvraag

Noem drie toepassingen van aardolie.
A
Kunststof, benzine, glaswerk.
B
Kerosine, spijkers, asfalt.
C
Cosmetica, diesel, keukenzout.
D
Plastic, smeerolie, flessengas.

Slide 35 - Quizvraag

Wat wordt bedoeld met kraken van aardoliefracties?
A
Kleine moleculen worden gekoppeld tot lange moleculen.
B
Aardoliefractie wordt ontzwaveld.
C
Aardolie wordt gedestilleerd.
D
Lange moleculen worden afgebroken in kleinere moleculen.

Slide 36 - Quizvraag

Een fractie die bij de destillatie van aardolie ontstaat, is:
A
een mengsel met een kookpunt.
B
een mengsel met een kooktraject.
C
een zuivere stof met een kookpunt.
D
een zuivere stof met een kooktraject.

Slide 37 - Quizvraag

Wat zijn (volgens het woordenboek) biobrandstoffen?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk!
A
Hout.
B
Brandstof van een andere oorsprong dan aardolie.
C
Voornamelijk uit plantaardig materiaal gewonnen brandstoffen.
D
Brandstoffen gemaakt uit biologische producten.

Slide 38 - Quizvraag